Επιστολή του Εμπορικού Συλλόγου Φιλιατρών προς την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου σχετικά με την αχρεώστητη χρέωση ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε. για παροχή υπηρεσιών υγειονομικής κάλυψης

 

123


ΠΡΟΣ

 

Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου

& Νοτιοδυτικής Ελλάδος

Θέμα: Αχρεώστητη χρέωση ασφαλισμένων Ο.Α.Ε.Ε. για παροχή υπηρεσιών υγειονομικής κάλυψης.

 

 

Αγαπητοί Συνάδελφοι,

 

 

Μέσω της παρούσας επιστολής επιθυμούμε να αναδείξουμε ένα μείζον ζήτημα που έχει ανακύψει εδώ και αρκετά χρόνια και στο οποίο κρίνουμε απαραίτητο ότι θα πρέπει να ενσκύψει με τη δέουσα προσοχή η Ομοσπονδία.

 

Όπως πιθανότατα ήδη γνωρίζετε, ο Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών (ΟΑΕΕ) εξακολουθούσε, μέχρι πριν ένα περίπου χρόνο, να χρεώνει τους ασφαλισμένους –μέλη του με το ποσό των ασφαλιστικών εισφορών που προοριζόταν για τη διασφάλιση υπηρεσιών υγειονομικής κάλυψης (δωρεάν νοσοκομειακή περίθαλψη και προμήθεια φαρμάκων με συμμετοχή), παρά το γεγονός ότι, ελλείψει ασφαλιστικής ενημερότητας λόγω μη πλήρους εξόφλησης εισφορών προηγούμενων ετών, αρνείτο να σφραγίσει τα βιβλιάρια των ανωτέρω μελών και κατά συνέπεια δεν τους παρείχε στην πραγματικότητα τις ανωτέρω υπηρεσίες. Κατ΄αυτόν τον τρόπο οι μη ενήμεροι ασφαλισμένοι επιβαρύνονταν με οφειλές αχρεώστητες, καθώς η πραγματοποιούμενη χρέωση σε βάρος τους δεν ανταποκρίνονταν στην καμία παροχή εκ μέρους του ΟΑΕΕ. Πρόκειται για πρακτική όχι μόνο άδικη, αλλά και αντικείμενη στις πρωταρχικές αρχές του δικαίου που καθιστούν μη νόμιμες αξιώσεις που δεν ανταποκρίνονται σε καμία παροχή. Ως αποτέλεσμα, οι ανωτέρω ασφαλισμένοι παρουσιάζονται να οφείλουν και εξακολουθούν να χρεώνονται με τόκους που δεν έχουν κανένα αντίκρισμα.

 

Δεδομένης της σημασίας της παροχής υπηρεσιών υγειονομικής κάλυψης για το σύνολο των συνανθρώπων μας, αλλά και της οικονομικής κρίσης, η οποία μαστίζει από ετών τη χώρα μας, καθίσταται σαφές πως η Ομοσπονδία και ιδίως το Διοικητικό Συμβούλιο αυτής, ανταποκρινόμενη στον καταστατικό της ρόλο και την εμπιστοσύνη των εκλογέων που το ανέδειξαν αντίστοιχα, είναι απαραίτητο να επιληφθεί του ζητήματος και να αναζητήσει το βέλτιστο τρόπο για την άμεση διευθέτησή του. Ειδικότερα, κρίνεται απαραίτητη η διαμόρφωση συλλογικής θέσης των ασφαλισμένων του ΟΑΕΕ σε επίπεδο πανελλαδικής επικράτειας και η παροχή οιασδήποτε συνδρομής κριθεί αναγκαία, νομικής και όχι μόνο- για την οριστική αποκατάστασης της αδικίας που έχει συντελεστεί σε βάρος πολλών συναδέλφων μας. Μέσω της Ομοσπονδίας μας πρέπει να επιδιωχθεί η επικοινώνηση του θέματος σε κάθε αρμόδια διοικητική αρχή και εάν απαιτηθεί η προσφυγή στη δικαιοσύνη.

 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως μας ενημερώσετε άμεσα για τη θέση της Ομοσπονδίας επί των ανωτέρω και τις συγκεκριμένες ενέργειες στις οποίες προτίθεται να προβεί για την επίλυσή του. Εφιστούμε την προσοχή της Ομοσπονδίας στο γεγονός ότι τυχόν συνέχιση της αδράνειας που η Ομοσπονδία μέχρι σήμερα έχει επιδείξει, ελλοχεύει τον κίνδυνο οι ασφαλισμένοι να προσπαθήσουν κατά μόνας και αποσπασματικά να αντιμετωπίσουν το προσωπικό τους πρόβλημα, με καθόλου αμελητέο τον κίνδυνο δημιουργίας αρνητικού δεδικασμένου, συνεπεία αποτυχημένης προσπάθειας δικαστικής επίλυσης του προβλήματος από μεμονωμένους ασφαλισμένους.

 

Ευελπιστούμε στην κατά το δυνατόν άμεση ανταπόκρισή σας στην παρούσα επιστολή, η οποία θα αποτελέσει πρόκριμα και για τη στάση του Συλλόγου μας επί του θέματος, την οποία θα υποστηρίξουμε και στην επικείμενη Γενική Συνέλευση της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας.

 

 

                                                                                                            Με τιμή,

 

 

Ο  Εμπορικός   Σύλλογος   Φιλιατρών

 

 

                                                           Ο Πρόεδρος                                 Ο Γραμματέας                                                                                          

 

                                                       Σταμάτης Τσίγκανος                 Σωτήρης Μπακογιάννης