Επιτροπές για τις ενστάσεις των δασικών χαρτών στη Μεσσηνία

 

dasikoixartes


Οι επιτροπές εξέτασης αντιρρήσεων για τους δασικούς χάρτες της Μεσσηνίας συγκροτήθηκαν με απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου.
Συνολικά, συγκροτούνται τέσσερις επιτροπές για τη Μεσσηνία και το μεγάλο ερωτηματικό είναι η διεκπεραίωση του έργου που αναλαμβάνουν, καθώς η προηγούμενη εμπειρία, σε άλλες περιοχές της Ελλάδας, απέδειξε ότι υπήρξαν σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία τους. Ένα από τα βασικά προβλήματα εκτιμάται ότι θα είναι η συμμετοχή των υπηρεσιακών παραγόντων άλλων νομών στις επιτροπές, οι οποίοι και θα πρέπει να μετακινούνται στη Μεσσηνία, όταν, ως γνωστόν, τα Δασαρχεία μετά βίας εξασφαλίζουν οδοιπορικά έξοδα και καύσιμα για αυτοψίες και άλλες υπηρεσιακές ανάγκες.
Έδρα των τριών πρώτων επιτροπών καθορίζεται η Καλαμάτα και οι επιτροπές θα συνεδριάζουν στα γραφεία της Διεύθυνσης Δασών Καλαμάτας, ενώ η τέταρτη στην Κυπαρισσία.

Μεσσήνη
Η επιτροπή που θα εξετάσει τις ενστάσεις που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα του Δασονομείου Μεσσήνης του Δασαρχείου Καλαμάτας αποτελείται από τους:
-Αργειτάκη Αθανάσιο του Γεωργίου, δασολόγο με Α’ βαθμό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών Αρκαδίας, ως πρόεδρο
-Κακαλέτρη Χρήστο του Παναγιώτη, δασοπόνο με Α’ βαθμό, υπάλληλο του Δασαρχείου Γυθείου, ως μέλος
-Αντωνοπούλου Άννα του Νικολάου, δικηγόρο του Δικηγορικού Συλλόγου Καλαμάτας, ως μέλος
-Τζαβάρα Ανάργυρο του Παναγιώτη, ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων με βαθμό Α, υπάλληλο του Δασαρχείου Καλαμάτας, ως γραμματέα.
Αναπληρωματικά μέλη: Χριστοδούλου Νίκος του Παναγιώτη, δασολόγος με βαθμό Α’, προϊστάμενος του Δασαρχείου Κυπαρισσίας. Σταθοπούλου Ιωάννα του Δημητρίου, δασοπόνος, υπάλληλος του Δασαρχείου Κυπαρισσίας. Αρζόγλου Μαγδαληνή του Αντωνίου, δικηγόρος Καλαμάτας. Μουτσούλας Παύλος του Ευσταθίου, διοικητικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας.

Αλαγονία – Μελιγαλάς
Η επιτροπή που θα εξετάσει ενστάσεις που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα των Δασονομείων Αλαγονίας – Μελιγαλά – Δασαρχείου Καλαμάτας αποτελείται από τους:
-Ζάκκα Γεώργιο του Θεοδώρου, δασολόγο με Α’ βαθμό, προϊστάμενο του Δασαρχείου Σπάρτης, ως πρόεδρο
-Βουλουμάνο Παναγιώτη του Γεωργίου, δασοπόνο, υπάλληλο του Δασαρχείου Σπάρτης, ως μέλος
-Διακουμέα Δήμητρα του Γεωργίου, δικηγόρο Καλαμάτας, ως μέλος
-Δημητρακόπουλο Χρήστο του Ιωάννη, Δ.Ε Διοικητικός, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας, ως γραμματέα.
Αναπληρωματικά μέλη: Μπάρδης Βασίλειος του Δημητρίου, δασολόγος με βαθμό Α’, υπάλληλος του Δασαρχείου Πύργου. Τότσκα Νίκη του Κωνσταντίνου, δασοπόνος, υπάλληλος του Δασονομείου Γαργαλιάνων – Δασαρχείο Κυπαρισσίας. Μακρή Παναγιώτα του Νικολάου, δικηγόρος Καλαμάτας. Μουτσούλας Παύλος του Ευσταθίου, διοικητικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας.

Καλαμάτας
Η επιτροπή που θα εξετάσει ενστάσεις που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα του Δασονομείου Καλαμάτας– Δασαρχείου Καλαμάτας, αποτελείται από τους:
-Καραγιαννάκο Γεώργιο του Κωνσταντίνου, δασολόγο με Α’ βαθμό, προϊστάμενο του Δασαρχείου Μολάων, ως πρόεδρο
-Γεωργακόπουλο Δημήτριο του Δήμου, δασοπόνο με Α’ βαθμό, υπάλληλο της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας, ως μέλος
-Κουτσουρούπα Χρήστο του Φωτίου, δικηγόρο Καλαμάτας, ως μέλος
-Διακουμή Κωνσταντίνο του Σωτηρίου, ΔΕ Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, υπάλληλο του Δασαρχείου Καλαμάτας, ως γραμματέα.
Αναπληρωματικά μέλη: Λαδικός Σπύρος του Γερασίμου, δασολόγος, προϊστάμενος του Δασαρχείου Γυθείου με βαθμό Α’. Πίκουλας Κυριάκος του Γεωργίου, δασοπόνος, υπάλληλος του Δασονομείου Πύλου – Δασαρχείο Καλαμάτας. Λαπιώτης Φώτιος του Βασιλείου, δικηγόρος Καλαμάτας. Δημητρακόπουλος Χρήστος του Ιωάννη, ΔΕ διοικητικός, υπάλληλος της Διεύθυνσης Δασών Μεσσηνίας.

Πύλος
Η επιτροπή που θα εξετάσει ενστάσεις που εμπίπτουν στη χωρική αρμοδιότητα του Δασονομείου Πύλου, του Δασαρχείου Καλαμάτας και τις υποθέσεις του Δασαρχείου Κυπαρισσίας, αποτελείται από τους:
-Πολίτη Σπυρίδωνα του Παναγή, δασολόγο, διευθυντή Δασών Αρκαδίας, ως πρόεδρο
-Αλεξανδροπούλου Ευγενία του Κωνσταντίνου, δασοπόνο, υπάλληλο του Δασαρχείου Κυπαρισσίας, ως μέλος
-Κατσούλα Νικόλαο του Κωνσταντίνου, δικηγόρο Κυπαρισσίας, ως μέλος
-Παπαγιάννη Κωνσταντίνο του Γεωργίου, Γεωτεχνικών Δασοφυλάκων, υπάλληλο του Δασαρχείου Κυπαρισσίας, ως γραμματέα.
Αναπληρωματικά μέλη: Ανδρινοπούλου Θεοδώρα του Δημητρίου, δασολόγος με βαθμό Α’, υπάλληλος του Δασαρχείου Καλαμάτας. Αλεξανδροπούλου Δήμητρα του Κωνσταντίνου, δασοπόνος, υπάλληλος του Δασαρχείου Κυπαρισσίας. Παπαδοπούλου Ειρήνη του Αναστασίου, δικηγόρος Κυπαρισσίας. Θεοδωροπούλου Αναστασία του Νικολάου, διοικητικός, υπάλληλος του Δασαρχείου Κυπαρισσίας.
Έδρα αυτής της επιτροπής καθορίζεται η Κυπαρισσία και η επιτροπή θα συνεδριάζει στα γραφεία του Δασαρχείου Κυπαρισσίας (Ελευθερίου Βενιζέλου 51).