Επιτροπή για κτήριο της Πολεοδομίας στην Τριφυλία

 

a664a95fadcb46eabad164853211b91a_L


Επιτροπή ελέγχου καταλληλότητας και επιλογής κτηρίου προκειμένου να μισθωθεί για την στέγαση των Υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας (Υπηρεσία Δόμησης) συγκροτήθηκε στο Δήμο Τριφυλίας με απόφαση του δημάρχου Παναγιώτη Κατσίβελα.

Η επιτροπή αποτελείται από τον αντιδήμαρχο  Γεώργιο Τσακανίκα που ορίζεται και πρόεδρός της, την Ιωάννα Μαραβελή επικεφαλής της ελάσσονος μειοψηφίας και τον Δημήτριο  Φράγκο, υπάλληλο του δήμου με ειδικότητα ΤΕ Μηχανικών – Πολιτικών Μηχανικών Δομικών Εργων.

Εργο της επιτροπής θα είναι η επιτόπια έρευνα που θα κρίνει περί της  καταλληλότητας των προσφερόμενων κτηρίων και αν αυτά πληρούν τους όρους της διακήρυξης για την μίσθωσή τους. Εν συνεχεία θα πρέπει να συνταχθεί  σχετική έκθεση αξιολόγησης εντός δέκα ημερών από την λήψη των προσφορών.

Κ.Μπ eleftheriaonline.gr