Εργαστήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό

 

 

Καταγραφή


Το προγραμματισμένο Εργαστήριο Επιχειρησιακού Σχεδιασμού για Σεισμό πραγματοποιήθηκε χθες στο Αποστολοπούλειο Πνευματικό Κέντρο της Τρίπολης, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου – Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου και τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού & Προστασίας (ΟΑΣΠ), με τη συμμετοχή των Διευθύνσεων Πολιτικής Προστασίας των Δήμων που ανήκουν στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
Αντικείμενο του Εργαστηρίου ήταν η βέλτιστη επιχειρησιακή ετοιμότητα και η άμεση ανταπόκριση των μηχανισμών πολιτικής προστασίας στη διαχείριση καταστάσεων έκτακτης ανάγκης μετά από σεισμούς, καθώς και η αποτελεσματική διαχείριση των συνεπειών τους. Περιλάμβανε, δε, ασκήσεις με προσδιορισμό χώρων καταφυγής και οργανωμένη απομάκρυνση πληθυσμού, σε περιπτώσεις σεισμού.
Την παρουσίαση της δομής και του Εργαστηρίου έκαναν στα παρευρισκόμενα στελέχη των Δήμων ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Α.Δ.Π.Δ.Ε.Ι., Δημήτρης Κατσαρός και η προϊσταμένη του Τμήματος Σχεδίων Έκτακτης Ανάγκης του ΟΑΣΠ, Χ. Γκουντρομίχου, που ήταν και οι υπεύθυνοι για τη διοργάνωση.
Στο Εργαστήριο παραβρέθηκαν ο περιφερειακός Διοικητής Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Πελοποννήσου, ταξίαρχος Κωνσταντίνος Γιόβας και ο διευθυντής Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου,
Γεώργιος Σταθάς.
tharrosnews.gr