Θέσεις εργασίας και ποιότητα ζωής προσφέρει το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

 

terna-energeiaki


Διευκρινίσεις από την ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή για το έργο διαχείρισης απορριμμάτων στην Πελοπόννησο

Πραγματοποιήθηκε η ειδική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Πελοποννήσου όπου δόθηκαν διευκρινήσεις σχετικά με την διαχείριση των στερεών αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, από την προσωρινή ανάδοχο εταιρεία ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ.

Σύντομη περιγραφή του έργου:

-Το έργο φιλοδοξεί να λύσει τουλάχιστον για τα επόμενα 25 χρόνια το πρόβλημα της διαχείρισης απορριμμάτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου

-Βασικός πυλώνας του έργου είναι η διαχείριση συμβατικών αποβλήτων με τεχνικά και περιβαλλοντικά άρτιο και οικονομικά βιώσιμο τρόπο

-Διαγωνιστική διαδικασία με τη μέθοδο ΣΔΙΤ

-Διάρκεια σύμβασης σύμπραξης 27 έτη

-Διάρκεια κατασκευής συνολικά 24 μήνες

-Από τον 10 μήνα θα προσφέρει παραλληλα υπηρεσίες μεταβατικής διαχείρισης

Το έργο κινητοποιεί κεφάλαια ύψους 152 εκ. ευρώ με:

-Πόροι ΕΣΠΑ

-Ίδια κεφάλαια αναδόχου

-Τραπεζικός δανεισμός

Τα οφέλη από το έργο:

-Άμεση λύση στο πρόβλημα διαχείρισης απορριμμάτων

-Η Πελοπόννησος αλλάζει εποχή

-Βελτίωση πόρων ποιότητας ζωής και υγείας πολιτών

-Προφανή οφέλη στον τουρισμό, εκπαίδευση και γεωργία

Αναάπτυξη-Θέσεις εργασίας