Κατατέθηκε στο ΥΠΕΚΑ η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου

 

jfbopvlmsy51f8df5f7c2c6


Σήμερα 8 Οκτωβρίου 2013 κατατέθηκε στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής από την Περιφέρεια Πελοποννήσου Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου. Η μελέτη θα ελεγχθεί για τη συμφωνία της με τα όσα ορίζει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΠΕΣΔΑ), για τη συμμόρφωσή της στην κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και θα αξιολογηθεί η τεχνική πληρότητα αυτής.

Το ΥΠΕΚΑ έχει αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και την έγκριση ή μη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων, αφού τηρηθούν οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.  Το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα προηγηθεί της απόφασής του, θα λάβει υπόψη του τη γνώμη όλων των φορέων.

Το ΥΠΕΚΑ δεν είναι αρμόδιο για προτάσεις χωροθέτησης των επιμέρους έργων, αλλά μόνο για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτάσεων που του κατατίθενται.

Η επίλυση του ζητήματος των απορριμμάτων της Πελοποννήσου αποτελεί για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προτεραιότητα, προκειμένου να μην υπάρξει άλλη χρονική καθυστέρηση.

Δελτίο Τύπου