Μικρά μουσεία και εκθέσεις σε σχολεία της Μεσσηνίας

 

1


Μικρά μουσεία και εκθέσεις θα φτιάξουν φέτος οι μαθητές της Μεσσηνίας μέσα στα σχολεία τους, στο πλαίσιο του θεματικού τοπικού δικτύου σχολικών δραστηριοτήτων «Εκπαιδευτική κληρονομιά», που ίδρυσαν φέτος για τα σχολεία της Μεσσηνίας η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

Στόχος του δικτύου αυτού είναι η αξιοποίηση του υλικού των σχολικών μονάδων που διασώζεται σε κάθε μορφή από την ίδρυσή τους και η ανάδειξη της πολιτισμικής διάστασής του.

Με την ανάπτυξη του τοπικού θεματικού δικτύου σχολικών δραστηριοτήτων «Εκπαιδευτική κληρονομιά» δίνεται η δυνατότητα σε κάθε σχολική μονάδα να υλοποιήσει σχολικές δραστηριότητες όπως:

– Δημιουργία εκθέσεων και συλλογών εκπαιδευτικής κληρονομιάς διαφόρων μεγεθών, όπως π.χ. σε φωριαμούς και υαλοπίνακες, μικρές «γωνιές εκπαιδευτικής κληρονομιάς», πίνακες τοίχου με φωτογραφίες

αποθηκευμένου υλικού, σχολικά μουσεία τάξης ή σχολείου, ψηφιακές

συλλογές στο διαδίκτυο, ιστολόγια εκπαιδευτικής κληρονομιάς,

«εικονικά» (virtual) μουσεία στο διαδίκτυο, περιοδικές εκθέσεις κ.λπ.

– Σχολικές δραστηριότητες και προγράμματα εστιασμένα στην εκπαιδευτική κληρονομιά του σχολείου (παλιά εποπτικά όργανα, απαξιωμένοι υπολογιστές και περιφερειακά, απαξιωμένες υποδομές επίπλωσης, έντυπα και λειτουργικά υλικά, βιβλία, εγχειρίδια, εργασίες σε αχρηστία κ.λπ.), όπου αναδεικνύεται η πολιτισμική αξία τους και ενισχύεται ο αναστοχασμός των μαθητών για την εκπαιδευτική διαδικασία.

– Συμμετοχή στις συλλογικές δραστηριότητες του δικτύου, όπως εκδόσεις, εκθέσεις, ψηφιακά αρχεία, δημιουργία και χρήση εκπαιδευτικού υλικού κ.λπ. οι οποίες θα οργανώνονται για όλη τη Μεσσηνία.

Για πληροφορίες και ένταξη στο δίκτυο μπορεί κανείς να επικοινωνεί στο messinia@sch.gr και στο 27210 44544).

4a2976b2e5b68dc42a9cc52f590b180b_XL

 

eleftheriaonline.gr