Ο Δένδιας την Τρίτη στους Γαργαλιάνους

 

dendias-660_0


Την Τρί­τη 22 Οκτωβρίου θα βρεθεί στους Γαρ­γα­λιά­νους ο υ­πουρ­γός Προ­στα­σί­ας του Πο­λί­τη Νί­κος Δέν­διας!

Πρό­κει­ται να εγ­και­νιά­σει το νέο πυ­ρο­σβε­στι­κό σταθ­μό Γαργαλιάνων.

Το έργο της κατασκευής του νέου κτιρίου για την Πυροσβεστική Υπηρεσία Γαργαλιάνων ήταν ένα από τα συνολικά επτά σχετικά έργα σε όλη την Ελλάδα, τα οποία υπεγράφησαν για πρώτη φορά με τη διαδικασία της σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα (ΣΔΙΤ).

Από τη σύμπραξη αυτή προέκυψε η κάλυψη των στεγαστικών αναγκών έξι Πυροσβεστικών Υπηρεσιών (Αλεξανδρούπολης, Βέροιας, Λευκάδας, Γιαννιτσών, Καλαβρύτων και Γαργαλιάνων) .