Παν. Αλευράς: «Απαράδεκτες μεθοδεύσεις της Περιφέρειας, για να “κλείσει” τον Διεθνή Διαγωνισμό των στερεών αποβλήτων»

 

antiperifereiarxis-messinias-panagiotis-aleuras-arxeio


Απαράδεκτες θεωρεί τις μεθοδεύσεις της Περιφέρειας Πελοποννήσου, ο περιφερειακός σύμβουλος Παναγιώτης Αλευράς  για να “κλείσει” τον διεθνή διαγωνισμό των στερεών αποβλήτων.

Συγκεκριμένα, ο κ. Αλευράς στην δήλωσή του επισημαίνει:

«Επαληθεύτηκε περίτρανα για μία ακόμα φορά, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής στις 21Ιανουαρίου, πως αντιλαμβάνεται τη δημοκρατία και τη διαφάνεια η Περιφέρεια Πελοποννήσου.

Συγκεκριμένα κληθήκαμε να αποφασίσουμε μεταξύ των άλλων για “προτεινόμενες αλλαγές επί του Σχεδίου της Σύμπραξης-Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων κλπ”, προκειμένου να “ολοκληρωθεί” ο διεθνής διαγωνισμός για τα απορρίμματα, χωρίς να μας έχουν δοθεί τα απαραίτητα έγγραφα που αναφέρονταν στις συγκεκριμένες αλλαγές.

Για αυτό ακριβώς το λόγο και επειδή το θέμα είναι αρκετά σημαντικό και οι όποιες δεσμεύσεις καθορίζουν το μέλλον των πολιτών της Πελοποννήσου για 28 χρόνια, ζητήσαμε οι εκπρόσωποι όλων των μειοψηφιών, να αναβληθεί το θέμα και να επανέλθουμε σε ειδική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής με μοναδικό θέμα και στη συνέχεια λόγω της σοβαρότητας του θέματος να παραπεμφθεί στο Περιφερειακό Συμβούλιο.

Δυστυχώς, την άποψη αυτή η πλειοψηφία την απέρριψε και εύλογα γεννιούνται τα ερωτήματα:

Γιατί συνεχίζεται η αδιαφανής και μεγάλη μυστικότητα αυτού του διεθνούς διαγωνισμού “πρότυπου”, όπως αρέσκονται κάποιοι να τον αποκαλούν;

Υπάρχουν “κενά” στη σύμβαση και θέλουν να δημιουργήσουν δεσμεύσεις και τετελεσμένα;

Μήπως επειδή δεν έχουν εξασφαλιστεί οι ανάλογες εγκρίσεις από την Ε.Ε., δεδομένου ότι δεν έχει γίνει μέχρι σήμερα επίσημη υποβολή της τελικώς ισχύουσας έκδοσης του φακέλου μεγάλου έργου στην Ε.Υ.Σ., από την έχουσα σχετική αρμοδιότητα Ε.Υ.Δ. ΕΠΠΕΡΑΑ;

Γιατί υπάρχει αυτή η “πρεμούρα”, όπως ενδεικτικά φαίνεται από τη χρονική διαδοχή των εγγράφων:

22-12-2014 με την υπ `αριθμ. 96595/32715 επιστολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου προς τον Προσωρινό ΙΦΣ

23-12-2014 με την υπ` αριθμ. 15/11743 επιστολή του Προσωρινού ΙΦΣ προς τον Περιφερειάρχη

24-12-2014  με την υπ` αριθμ. 97112/32885 επιστολή του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου προς τον προσωρινό ΙΦΣ

15-01-2015 με την υπ` αριθμ. 11770/2/ΜΜ επιστολή του Προσωρινού ΙΦΣ προς τον Περιφερειάρχη, την οποία έλαβε στις 16-01-2015

16-01-2015 με το υπ` αριθμ 8126/3073 έγγραφο του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου προς την Οικονομική Επιτροπή, αναφορικά με τη διαβίβαση εγγράφων, συμβατικών κειμένων και λοιπών δικαιολογητικών Περιόδου Οριστικοποίησης Συμβατικών Εγγράφων, για τις εκ μέρους της ενέργειες.

Την ίδια ημέρα (16-01-2015) περιλαμβάνεται στην Πρόσκληση της Οικονομικής Επιτροπής που θα συνεδρίαζε στις 21-01-2015, με τίτλο «Ολοκλήρωση Διαδικασιών άρθρου 22 της Διακήρυξης Β.ΙΙ Φάσης (Πρόσκληση Υποβολής Δεσμευτικών προσφορών)- Προτεινόμενες αλλαγές επί του Σχεδίου της Σύμβασης Σύμπραξης και των Παραρτημάτων αυτής-Οριστικοποίηση Συμβατικών Εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύμβασης Σύμπραξης, έγκριση αποτελεσμάτων Διαγωνισμού και ανακήρυξη ΙΦΣ- Έγκριση ενεργειών κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου στο πλαίσιο του Διαγωνισμού-Εξουσιοδοτήσεις προς τον κ. Περιφερειάρχη Πελοποννήσου.

Μετά από όλα αυτά οι πολίτες της Πελοποννήσου ας βγάλουν τα συμπεράσματά τους.

Θεωρώ ότι η εξέλιξη αυτή δεν “κλείνει” το θέμα του διεθνούς διαγωνισμού και θα αγωνιστούμε για τον επανασχεδιασμό του, σύμφωνα με τους κοινοτικούς κανονισμούς και χωροθέτηση των μονάδων επεξεργασίας με αντικειμενικά επιστημονικά κριτήρια, σεβόμενοι το ανθρωπογενές και φυσικό περιβάλλον.»