Φόρος στα αγροτεμάχια – εάν υπάρχει κατοικία ο ιδιοκτήτης «τιμωρείται» στο πενταπλάσιο!

 

agros_1


Αντιμέτωποι με το υπουργείο Οικονομικών, βρίσκονται οι ιδιοκτήτες κατοικιών, οικοπέδων, αγροτεμαχίων και στην Μεσσηνία, καθώς οι στρεβλώσεις που παρατηρούνταν στο ισχύον πλαίσιο φορολόγησης, παίρνουν μόνιμη μορφή με τον Ενιαίο Φόρο.

Τουλάχιστον παραλογισμός χαρακτηρίζεται το ότι είναι 5πλάσιος ο φόρος στα αγροτεμάχια εάν έχουν κατοικία ανεξαρτήτως επιφάνειας.

Για 20 στρέμματα στην Μεσσηνία, ελαιώνα, όχι παραθαλάσσιο, ο φόρος χωρίς κατοικία είναι στα 65 ευρώ, αλλά εάν υπάρχει κατοικία ο ιδιοκτήτης «τιμωρείται» με 325 ευρώ!

Το χέρι στη τσέπη θα συνεχίσουν να βάζουν και όσοι ιδιοκτήτες δεν μπορούν, πλέον, να αποπερατώσουν τη κατασκευή κατοικίας, λόγω οικονομικής αδυναμίας. Ο φόρος στα γιαπιά υπολογίζεται με Συντελεστή απομείωσης 0,4, ενώ ως ημιτελή θεωρούνται όσα δεν είναι ηλεκτροδοτούμενα ή έχουν εργοταξιακό ρεύμα και παραμένουν «κενά».

 

Ακόμα και στις περιπτώσεις όπου φαίνεται να υπάρχει ελάφρυνση από την εφαρμογή του νέου Φόρου, αυτό προκύπτει εάν η σύγκριση γίνει και με το Τέλος Ακινήτων, που είχε υποτίθεται Έκτακτο χαρακτήρα.