Πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από την Συνεταιριστική Τράπεζα Πελοποννήσου

 

trapeza


Η Ένωση Συνεταιριστικών Τραπεζών Ελλάδος (ΕΣΤΕ) σε συνεργασία με τον ΕνδιάμεσοΦορέα του «Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα»(ΕΠΑΝ ΙΙ), ΕΦΕΠΑΕ,
ενημερώνει τους υποψήφιους επενδυτές ότι έχουν τη δυνατότητα υποβολής επενδυτικής πρότασης έως και τις 10 Οκτωβρίου 2013 (υποχρεωτική ηηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων) και ώρα 14:00 στο πρόγραμμα «Εξωστρέφεια

 

-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)»,που προκήρυξε πρόσφατα το ΥπουργείοΑνάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας, Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας
.Το Πρόγραμμα «Εξωστρέφεια
-Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα(ΕΠΑΝ ΙΙ) του ΕΣΠΑ 2007

-2013 και αποσκοπεί στη δημιουργία των αναγκαίωνπροϋποθέσεων για την ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας κυρίως μικρών καιμεσαίων, αλλά και μεγάλων επιχειρήσεων, σαν βασική επιλογή για την αναβάθμιση τηςπαραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας.