Πύλος: Έργα 906.000 ευρώ, χωρίς ΦΠΑ, θα αλλάξουν ριζικά την εικόνα της Πύλου

 

main
Η «Βελτίωση υφιστάμενων υποδομών και εγκαταστάσεων παραλιακής ζώνης Πύλου» είναι το περιεχόμενο της προγραμματικής σύμβασης που αποφασίστηκε εκ νέου να υπογραφεί μεταξύ του Δήμου Πύλου – Νέστορος και του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου, επειδή κατά την προηγούμενη, τον Ιούλιο, δεν είχε συσταθεί το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο.
Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 906.000 ευρώ (με ΦΠΑ 23%) και οι εργασίες έχουν συνολικό χρόνο 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.
Σκοπός της σύμβασης είναι η διαμόρφωση και βελτίωση του χώρου, που θα συμβάλει στην αισθητική και λειτουργική αναβάθμιση του θαλάσσιου μετώπου της Πύλου από τη νότια πλευρά μπροστά στην πλατεία Τριών Ναυάρχων και τη δυτική προκυμαία, στο πλαίσιο της κοινής επιδίωξης των συμβαλλόμενων φορέων για τη βέλτιστη αξιοποίηση της περιοχής.
Το παραλιακό μέτωπο, όπως επισημαίνεται, αποτελεί την πλέον ευαίσθητη ζώνη, διότι, αφενός, πρέπει να εξυπηρετήσει τις πάσης φύσεως δραστηριότητες των κατοίκων και των επισκεπτών που σχετίζονται με αναψυχή και τουρισμό, και, αφετέρου, πρέπει να εξακολουθήσει να αποτελεί το συγκριτικό πλεονέκτημα της πόλης.
Με τη σύμβαση παρέχεται η δυνατότητα στο Δήμο Πύλου-Νέστορος να υλοποιήσει ολοκληρωμένη παρέμβαση για την ανάπλαση του μετώπου και της πλατείας Νέστορος έμπροσθεν του Δημαρχείου. Η υλοποίηση του έργου θα αποτελέσει μια ουσιαστική και ποιοτική παρέμβαση τόσο για τη βελτίωση της καθημερινής ζωής των πολιτών, όσο και για την αντιμετώπιση των αναγκών που πρέπει να ικανοποιηθούν στην τουριστική περίοδο, δεδομένου ότι συμπεριλαμβάνει στο προγραμματισμό του και το τμήμα που εντάσσεται στη ζώνη δικαιοδοσίας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Πύλου.

Εργασίες
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η ανάπλαση της νότιας προκυμαίας και εν συνεχεία της δυτικής προκυμαίας που εκτείνεται κατά μήκος της οδού Γεωργακοπούλου, από το ύψος Αναγνωσταρά έως και την πλατεία Νέστορα.
Στο συγκεκριμένο έργο θα γίνουν εργασίες αποξήλωσης και καθαίρεσης, εκσκαφές και κατασκευές από σκυρόδεμα. Επίσης, εργασίες πλακόστρωσης με βοτσαλομπετό, επίστρωσης με βοτσαλόπλακες ή τσιμεντόπλακες, ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων και τοποθέτησης κυβόλιθων, ξύλινων δαπέδων και μαρμαροστρώσεις.
Ακόμη, θα εγκατασταθούν κάδοι απορριμμάτων, παγκάκια, θα κατασκευαστεί το δίκτυο άρδευσης και θα φυτευτούν νέα δένδρα.
Προβλέπεται αποξήλωση όλου του υφιστάμενου εξοπλισμού του χώρου της ανάπλασης (περίπτερα, παγκάκια, καπάκια φρεατίων, φωτιστικοί στύλοι κ.λπ.), ενώ θα γίνει απόξεση του ασφαλτοτάπητα με το καθαιρούμενο υλικό να ανακυκλώνεται και καθαίρεση κάθε είδους πλακοστρώσεων και κατασκευών από σκυρόδεμα.
Για τα πεζοδρόμια προβλέπονται βοτσαλόπλακες, ώστε να προσομοιάζουν με το βοτσαλομπετόν της παραλίας. Επιλέγονται για να μπορούν να αντικατασταθούν σε πιθανές φθορές, λόγω των παλαιών υπαρχόντων δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης.
Επιμέρους θεματικές ενότητες από κυβόλιθους και μαρμάρινα λευκά φιλέτα παρεμβάλλονται στη διάστρωση των πλακών. Προβλέπεται, επίσης, επίστρωση με ειδικά τεμάχια κόκκινου γρανίτη. Στο έργο περιλαμβάνονται επιστρώσεις δαπέδου με μαρμάρινες πλάκες για να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ΑμεΑ από γκρι-μπεζ μάρμαρο.
Η μαρμαρόστρωση στην πλατεία Νέστορα θα γίνει με πλάκες «αντικέ» (όπου το μάρμαρο επεξεργάζεται, ώστε να γίνει χτυπητό και έπειτα λειαίνεται ελαφρώς), ενώ η ράμπα οχημάτων θα κατασκευαστεί από βιομηχανικό δάπεδο.
Στην περιοχή των κερκίδων πρόκειται να κατασκευαστεί πέτρινος τείχος μήκους 15 μέτρων. Η ίδια πέτρα θα χρησιμοποιηθεί και στην πλατεία Νέστορα ως διαχωριστικό μεταξύ της ίδιας και του parking, δημιουργώντας στην απόληξή του χαμηλό κάθισμα.
Τα προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν θα χρησιμοποιηθούν ως διαχωριστικά. Θα θεμελιωθούν στο έδαφος και θα προβλέπονται θέσεις προς την τοποθέτηση εντοιχισμένων φωτιστικών εξωτερικού χώρου.
Στα καθιστικά από προκατασκευασμένα στοιχεία μπετόν θα βιδωθούν ξύλινα πλαίσια.
Για την πλατεία Νέστορος προτείνεται η τοποθέτηση τριών μεμβρανών, συνολικού εμβαδού 40 τ.μ. Με την ίδια κατασκευή προβλέπεται να στεγασθούν και οι κερκίδες.
Η κατασκευή θα αποτελείται από την πολυεστερική μεμβράνη κάλυψης, τους μεταλλικούς στύλους και τους μηχανισμούς προέντασης.
Ο εξοπλισμός των διαμορφώσεων περιλαμβάνει τα απαραίτητα παγκάκια, φωτιστικά σώματα και κάδους απορριμμάτων.
Προβλέπεται η υπογειοποίηση των εναέριων δικτύων υποδομών από τον αρμόδιο φορέα.
Επίσης, δημιουργία δικτύου ποτίσματος κήπων με νερό από το βιολογικό καθαρισμό. Για το πότισμα των κήπων μπορεί να αξιοποιηθεί νερό που προέρχεται από την ανακύκλωση των λυμάτων στο βιολογικό καθαρισμό.
Προτείνεται ο εμπλουτισμός των φυτεύσεων στις περιοχές περιμετρικά του νέου πεταλοειδούς καθίσματος με νέα δένδρα και θάμνους.
Τα ήδη υπάρχοντα φωτιστικά της νότιας παραλίας παραμένουν στις ίδιες σχεδόν θέσεις. Αυτά της δυτικής παραλίας αλλάζουν θέση και προστίθεται ακόμα ένα.
Τέτοιου ύφους φωτιστικά θα χρησιμοποιηθούν και στο πεζοδρόμιο της οδού Αναγνωσταρά.

Του Χάρη Χαραλαμπόπουλου για το Θάρρος