Σε καλό κλίμα η συνάντηση Αλειφέρη – Τσιρώνη: Συζήτησαν για κρίσιμα προβλήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας

 

P5290015


Την Αντιπεριφερειάρχη Μεσσηνίας κ. Ελένη Αλειφέρη-Καραθανάση επισκέφθηκε στο γραφείο της, σήμερα Παρασκευή 29-5-2015,ο Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας κ. Γιάννης Τσιρώνης, συνοδευόμενος από βουλευτές του Νομού ,τοπικούς φορείς και υπηρεσιακούς παράγοντες.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε καλό κλίμα . Η Αντιπεριφερειάρχης, στο διάλογο που είχε με τον Υπουργό, ανέπτυξε τους βασικούς άξονες θέσεων και απόψεων για κρίσιμα περιβαλλοντικά προβλήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας, αναφερόμενη στα εξής καίρια ζητήματα:

1.Στο πρόβλημα της διαχείρισης των Αστικών Στερεών Αποβλήτων

Η κ. Αλειφέρη τόνισε ότι είναι ένα θέμα που απαιτεί άμεση, βιώσιμη και περιβαλλοντικά αποδεκτή λύση, για την οποία εργάζεται η αιρετή Περιφέρεια. Ανέφερε δε ότι διάφορες αποσπασματικές ενέργειες τρόπων προσωρινής διαχείρισης εμφανίζουν αδυναμίες, τόσο όσον αφορά στην μακροπρόθεσμη οικονομική βιωσιμότητά τους, όσο και στην συμμόρφωση στις σύγχρονες περιβαλλοντικές κατευθύνσεις. Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στοχεύει στην τελική λύση του προβλήματος ,που απαιτεί συναίνεση της κοινωνίας των φορέων και του κράτους. Με δεδομένη την αποτυχία των προηγούμενων ετών τόσο από την αυτοδιοίκηση όσο και από την κρατική Περιφέρεια, η αιρετή Περιφέρεια φαίνεται να έχει την τόλμη και αναλαμβάνει την ευθύνη να λύσει το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν με ρεαλισμό, να αξιοποιηθούν όλες τις ενέργειες που έχουν γίνει μέχρι σήμερα, σε κοινή συνεργασία Δήμων, Περιφέρειας και συναρμόδιων Υπουργείων .

  1. Στο πρόβλημα της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφορικής ανάπτυξης των ευαίσθητων και μοναδικών οικοσυστημάτων των ακτών του Κυπαρισσιακού Κόλπου.

Η κ. Αλειφέρη ανέφερε ότι θεωρεί δεδομένη την ευαισθησία του Υπουργού και όλων για την προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων των ακτών του Κυπαρισσιακού κόλπου. Πρέπει όλοι οι φορείς να αφουγκραστούν την θέληση των τοπικών κοινωνιών, την γνώση και την εμπειρία των περιβαλλοντικών οργανώσεων και στο πλαίσιο που καθορίζεται τόσο από την ισχύουσα εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία, όσο και των κατευθύνσεων που έχουν δοθεί προσφάτως από το ΣτΕ, να ολοκληρωθεί με άμεση και ουσιαστική διαβούλευση το Προεδρικό Διάταγμα για την προστασία των ακτών του Κυπαρισσιακού κόλπου, με γνώμονα την αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής, χωρίς αποκλεισμούς ήπιων δράσεων, που θα βοηθήσουν τη οικονομική ανάπτυξη της περιοχής, όπως άλλωστε έχουν εφαρμοσθεί και δοκιμασθεί διεθνώς σε αντίστοιχες περιπτώσεις.

3.Στο πρόβλημα της διαχείρισης και προστασίας των υδάτων.

Η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η έκδοση των διαχειριστικών σχεδίων για το υδατικό διαμέρισμα στο οποίο και ανήκει και η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας αποτελεί ένα θεσμικό εργαλείο για την ορθή διαχείριση τόσο των αρδευτικών όσο και των υδρευτικών υδάτων. Όμως στην εφαρμογή αυτού έχουν παρουσιασθεί πολλές αδυναμίες που συνίστανται κυρίως στην  κατακερμάτιση αρμοδιοτήτων (Υπουργείο, Αποκεντρωμένη, Περιφέρειες, Δήμοι), στην ελλιπή στελέχωση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, αλλά και στην ολοκλήρωση του θεσμικού πλαισίου που συνοδεύει τα διαχειριστικά σχέδια. Επίσης σημαντική είναι η προώθηση και ενίσχυση των δράσεων που αφορούν στην ολοκλήρωση της υλοποίησης όλων των σημαντικών αρδευτικών και υδρευτικών έργων στη Μεσσηνία.

  1. Το πρόβλημα της επικαιροποίησης και ολοκλήρωσης του Χωροταξικού Σχεδιασμού σε επίπεδο Περιφερειακή Ενότητας.

Σε αυτό το ζήτημα η κ. Αλειφέρη ανέφερε ότι χρειάζεται άρτιος σχεδιασμός, ο οποίος θα δίνει σαφείς και αδιαμφισβήτητες κατευθύνσεις σε κάθε αναπτυξιακό κλάδο της οικονομίας που θέλει να εγκατασταθεί και να δραστηριοποιηθεί στη Μεσσηνία.

  1. Το πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων.

Δεδομένου ότι η Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας παρουσιάζει ιδιαίτερη δυναμική όσον αφορά την τουριστική της ανάπτυξη, το πρόβλημα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων τόσο αστικής όσο και βιομηχανικής προέλευσης απαιτεί άμεση και ολοκληρωμένη λύση, με άμεση υλοποίηση και χρηματοδότηση   έργων που αφορούν την κατασκευή ή επέκταση μονάδων βιολογικού καθαρισμού, σε συνδυασμό με την υλοποίηση σύγχρονων αποχετευτικών δικτύων.

Η Αντιπεριφερειάρχης στάθηκε ιδιαίτερα στο θέμα της διαχείρισης των υγρών αποβλήτων των ελαιοτριβείων, που απασχοληθεί ιδιαιτέρως το Νομό Μεσσηνίας ,ως κατεξοχήν ελαιοπαραγωγικό Νομό. Ο μεγάλος βαθμός διασποράς των ελαιοτριβείων που αριθμεί τα 236 στην Π.Ε. Μεσσηνίας, η μικρή σχετικά δυναμικότητά τους και οι τοπικές ιδιαιτερότητες, λειτουργούν αποτρεπτικά ως προς την πρόκριση μιας και μόνο λύσης, ιδιαίτερα αν αυτή συνδέεται με υψηλό κόστος εφαρμογής. Ως εκ τούτου παραμένει προβληματική η διάθεσή τους σε φυσικούς υδάτινους αποδέκτες.

  1. Το πρόβλημα της διαχείρισης των αερίων εκπομπών των Πυρηνελαιουργείων.

Η κ. Αλειφέρη έδωσε ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το θέμα, τονίζοντας ότι οι μεγάλες ποσότητες ελαιοπυρήνα που καλούνται να διαχειριστούν τα πυρηνελαιουργεία και η χωροταξική τους κατανομή γύρω από οικιστικά περιβάλλοντα και σε άμεση γειτνίαση με αυτά, δημιουργούν σοβαρές αντιδράσεις από κατοίκους λόγω του υδρατμού που εκπέμπουν και της όχλησης (δυσοσμίας) που δημιουργείται από τις αερομεταφερόμενες μάζες κατά την ξήρανση του ελαιοπυρήνα. Το πρόβλημα έχει λάβει εκρηκτικές διαστάσεις τα τελευταία χρόνια.

Η Αντιπεριφερειάρχης τόνισε ότι η Π.Ε. Μεσσηνίας, αποδεικνύοντας το έμπρακτο ενδιαφέρον της για την εξεύρεση άμεσης και εφικτής λύσης του προβλήματος, προτίθεται να χρηματοδοτήσει άμεσα με ίδιους πόρους, την σύνταξη <<Ολοκληρωμένου Σχεδίου Αντιμετώπισης Όχλησης – Ρύπανσης που δημιουργείται από τον κύκλο εργασιών ελαιοτριβείων και πυρηνελαιουργείων>> σε συνεργασία με πανεπιστημιακούς φορείς, η οποία θα καλύπτει όλο το φάσμα των προβλημάτων της ελαιοπαραγωγής, από την παραγωγή ελαιολάδου στα ελαιοτριβεία μέχρι και την ξήρανση και παραγωγή ακατέργαστου πυρηνελαίου στα πυρηνελαιουργεία. Για το σκοπό αυτό έχει ολοκληρώσει κύκλο επαφών με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς (Δημοτικές Αρχές, ΕΤΒΑ – ΒΙ.ΠΕ., Σύλλογο Ελαιοτριβέων και πυρηνελαιουργούς).

Κλείνοντας η Αντιπεριφερειάρχης αναφέρθηκε στο θεσμικό πλαίσιο υπηρεσιών Περιβάλλοντος σε επίπεδο Περιφερειακής Διοίκησης, δίνοντας έμφαση στην ανάγκη εφαρμογής της αρχής της εγγύτητας, που είναι η θεμελιώδης αρχή της Αυτοδιοίκησης. Όταν χαθεί η αρχή της εγγύτητας χάνεται και η ουσία της Αυτοδιοίκησης. Στο πλαίσιο αυτό και με δεδομένα τα προβλήματα με την κατακερμάτιση αρμοδιοτήτων (Υπουργείο, Αποκεντρωμένη, Περιφέρειες, Δήμοι) απαιτείται η κάθετη και οριζόντια θεσμική μεταρρύθμιση όλων των υφιστάμενων υπηρεσιακών αυτοδιοικητικών δομών που ασχολούνται με τα θέματα του περιβάλλοντος και της χωροταξίας, προκειμένου να επιτυγχάνεται ο συντονισμός των δράσεων τόσο σε επίπεδο ελέγχου, όσο και σε επίπεδο πρόληψης και περιβαλλοντικής προστασίας.

Κατά την ολοκλήρωση της συνάντησης, η Αντιπεριφερειάρχης επέδωσε στον Αναπληρωτή Υπουργό σχετικό υπόμνημα με τους βασικούς άξονες θέσεων και απόψεων στα κρίσιμα αυτά περιβαλλοντικά προβλήματα της Π.Ε. Μεσσηνίας, ενώ του πρόσφερε ένα καλάθι με παραδοσιακά ,βιολογικά προϊόντα .