Σκαμμένος δρόμος, βρωμιές και μόλυνση δίπλα στο Τουριστικό Κυπαρισσίας που ανοίγει…

touristiko1


Θλίψη, οργή και αγανάκτηση προκαλεί η αντιφατική και – για πολλούς – προσβλητική εικόνα στην κεντρική παραλία της Κυπαρισσίας: ενώ το Τουριστικό Περίπτερο, το οποίο έχει μισθώσει ιδιώτης έπειτα από διαγωνισμό, ξεκινά τη λειτουργία του, η ανάπλαση, το πεζοδρόμιο αλλά και ο δρόμος έξω από το Τουριστικό, επί μήνες, μένουν ημιτελή και άγνωστο είναι εάν και πότε θα ολοκληρωθεί η εργολαβία του Δήμου!
Στην περιοχή του Αϊ-Λαγούδη Κυπαρισσίας, όπως έχουμε πολλάκις αναφέρει, εδώ και πολλούς μήνες μία σταματούν και μία ξεκινούν οι εργασίες που εκτελούνταν στο πλαίσιο υλοποίησης του έργου «Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων παραλιακής Κυπαρισσίας».
Το έργο αφορά στην ανάπλαση των κοινοχρήστων χώρων της παραλιακής της Κυπαρισσίας.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη μελέτη, επρόκειτο να κατασκευαστεί πεζοδρόμιο με κυβόλιθους στο ανατολικό μέρους της παραλιακής, να τοποθετηθούν φωτιστικά σώματα με λαμπτήρες LED, να τοποθετηθούν νέα πίλαρ οδοφωτισμού και να αποξηλωθεί το παλιό (σ.σ. η αποξήλωση έχει ήδη γίνει).
Τέλος, προβλεπόταν να αποξηλωθεί (σ.σ. ήδη έχει αποξηλωθεί) τμήμα πεζοδρομίου που ρυμοτομείται, μπροστά ακριβώς από το Τουριστικό Περίπτερο, και αυτό επρόκειτο να ασφαλτοστρωθεί. Ο αρχικός συνολικός προϋπολογισμός του έργου ήταν 50.000 ευρώ, εκ των οποίων προβλέπονταν και προϋπολογίζονταν για Δαπάνη Εργασιών 29.424 ευρώ!
Στις 26 Ιουλίου 2016 διενεργήθηκε ο πρόχειρος μειοδοτικός διαγωνισμός, με σφραγισμένες προσφορές με το σύστημα επί μέρους ποσοστών έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες επί τοις εκατό (%), του άρθρου 6 του Κ∆Ε (Ν.3669/2008), για την ανάδειξη μειοδότη για την εκτέλεση του έργου «Ανάπλαση Κοινοχρήστων Χώρων Παραλιακής Κυπαρισσίας», με τους ίδιους όρους που αναφέρονται στην αριθ.192/2016 απόφαση της Ο.Ε., με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις του Ν.3669/08.
Κατά τη διαδικασία του διαγωνισμού προσήλθαν και κατέθεσαν, ενώπιον της Επιτροπής, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και φάκελο οικονομικής προσφοράς, οκτώ (8) ενδιαφερόμενοι. Ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Κοινοπραξία «Κ/Ξ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Γ. ΧΡΙΣΤΟ∆ΟΥΛΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. – ΚΩΝ/ΝΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ», με συνολική τιμή προσφοράς 29.000,00 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) και με μέσο ποσοστό έκπτωσης 42% επί του προϋπολογισμού της μελέτης.
Στις 15 Σεπτεμβρίου 2016 υπεγράφη, μεταξύ του δημάρχου Τριφυλίας και εκπροσώπου της αναδόχου Κοινοπραξίας, η σύμβαση κατασκευής του έργου με την ολική προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών να ορίζεται στους τρεις (3) μήνες. Συνεπώς, το έργο έπρεπε να έχει περατωθεί στις 14 Δεκεμβρίου 2016. Η 14η Δεκεμβρίου 2016 έχει παρέλθει εδώ και έξι (6) ολόκληρους μήνες, αλλά το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί και παραμένει άγνωστο εάν και πότε θα ολοκληρωθεί! Κι αυτό παρά τις δηλώσεις και φωτογραφίες στελεχών της Δημοτικής Αρχής Τριφυλίας.
Στις δε 7 Οκτώβρη 2016 μπήκαν οι υπογραφές στη σύμβαση μίσθωσης και το πρωτόκολλο παράδοσης – παραλαβής του Τουριστικού Περιπτέρου Κυπαρισσίας του Δήμου Τριφυλίας μεταξύ του δημάρχου και νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου Τριφυλίας, Παναγιώτη Κατσίβελα και της Γεωργίας Σμυρνιώτη, στην οποία αποφασίστηκε η εκμίσθωση, έπειτα από τη διενέργεια της σχετικής πλειοδοτικής δημοπρασίας στις 30 Ιουνίου 2015.
Οι εργασίες στο Τουριστικό Περίπτερο έχουν ολοκληρωθεί, εδώ και καιρό, και αυτό θα ανοίξει και θα λειτουργήσει! Ο  Δήμος Τριφυλίας με δικά του μηχανήματα αλλά και με μισθωμένα, όπως και με μηχανήματα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, προχώρησε σε καθαρισμό της παραλίας, όπως άλλωστε είναι υποχρεωμένος στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων. Έτσι, η παραλία του Αϊ-Λαγούδη, έστω και χωρίς Γαλάζια Σημαία – για δεύτερη συνεχή χρονιά –, υποδέχεται τους λουόμενους, κατοίκους της περιοχής και επισκέπτες. Οι εργασίες ανάπλασης πότε, άραγε, θα ολοκληρωθούν;
Επίσης, στην παραλία υπάρχει άλλο ένα κτήριο, που παλιά λειτουργούσε ως κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, το οποίο αποτελεί εστία μόλυνσης και προσβάλει, παράλληλα, την αισθητική με την ασχήμια και τα κάθε λογής σκουπίδια. Κανένας δεν έχει ευθύνη και αρμοδιότητα;

tharrosnews.gr