Συνεδρίασε το Σ.Τ.Ο Πολιτικής Προστασίας Δήμου Τριφυλίας για την αντιπυρική περίοδο

1


Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας συνεδρίασε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Το Συντονιστικό Τοπικό Όργανο (Σ.Τ.Ο.) Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Τριφυλίας συγκάλεσε ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Παναγιώτης Κατσίβελας, σήμερα το πρωί, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στην Κυπαρισσία, για να συζητήσουν σχετικά με την πορεία υλοποίησης του αντιπυρικού σχεδιασμού για το έτος 2017.

Πρωταρχικός στόχος της συγκεκριμένης συνεργασίας των εμπλεκόμενων φορέων είναι η πρόληψη και στη συνέχεια η αντιμετώπιση. Στο πλαίσιο αυτό έγιναν και οι συζητήσεις για τις κατευθύνσεις που θα ακολουθηθούν το ερχόμενο διάστημα. Όπως κάθε χρόνο, οι συμμετέχοντες συζήτησαν για την πρόληψη, την ετοιμότητα, καθώς και το συντονισμό και τη συνεργασία που απαιτείται μεταξύ των αρμόδιων φορέων κατά την τρέχουσα αντιπυρική περίοδο. Πιο συγκεκριμένα, συζητήθηκαν οι δράσεις ενίσχυσης της πυροπροστασίας και τα μέτρα πρόληψης και ετοιμότητας που έχει λάβει ο Δήμος, όπως η μέριμνα για τον καθαρισμό βλάστησης, ο καθαρισμός και ο έλεγχος των χωματερών, αλλά και ο εξοπλισμός που είναι απαραίτητος για την αντιμετώπιση συνεπειών από πυρκαγιές και άλλες παρόμοιες καταστάσεις κινδύνου.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν ο Δήμαρχος Τριφυλίας κ. Κατσίβελας, ως Πρόεδρος του Σ.Τ.Ο., οι Αντιδήμαρχοι Γιάννης Κατσούλας, Αναστάσιος Πούλος, Παναγιώτης Τσίγγανος, Γιώργος Τσακανίκας, ο Διοικητής Π.Υ Γαργαλιάνων Κωνσταντίνος Γεωργακόπουλος, ο εκπρόσωπος του Λιμενικού Σταθμού Κυπαρισσίας Αρχικελευστής Ηλίας Λεμπέσης, ο διοικητής του τμήματος τροχαίας Κυπαρισσίας Βασίλης Παρασκευόπουλος, ο Προϊστάμενος Δ/νσης Π.Π. Πελοποννήσου Γιώργος Σταθάς, ο δασάρχης Κυπαρισσίας, καθώς και στελέχη του τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου.