Τα «πόθεν έσχες» των Μεσσήνιων πολιτικών

 

51881c3679aa50a04aa7a5c5e1816ef5_L


Δείτε επίσης της δήλωση περιουσιακής κατάστασης οικονομικού έτους 2012 προσώπων με Μεσσηνιακή αναφορά: