Τοπικό σχέδιο δράσης για την κοινωνική ένταξη ευάλωτων ομάδων στο Δήμο Πύλου – Νέστορος

 

Καταγραφή


Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ» με Συντονιστή φορέα την Ομάδα Παραγωγών «Ο ΝΗΛΕΑΣ» και εταίρους τον Δήμο Πύλου-Νέστορος, τον Σύλλογο Γυναικών Δήμου Χιλιοχωρίων, τον Εκπολιτιστικό και Εξωραϊστικό Σύλλογο Κορώνης, τον Πολιτιστικό Σύλλογο Μεθώνης, το Σύλλογο Γυναικών Δήμου Παπαφλέσσα, την Τουριστικές Επιχειρήσεις Μεσσηνίας A.E. (COSTA NAVARINO), την Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Πελοποννήσου & Νοτιοδυτικής Ελλάδος, την AssetΤεχνολογική, το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης HONESTY και το Ινστιτούτο Δημοκρατίας “ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ” υλοποιεί την Πράξη «ΤΟΠΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΕΥΑΛΩΤΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΛΟΥ-ΝΕΣΤΟΡΟΣ» η οποία εντάσσεται στη Δράση 3: ‘’Τοπικές δράσεις κοινωνικής ένταξης για ευάλωτες ομάδες’’ της Κατηγορίας Παρέμβασης 1: ‘’Πρόληψη και αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού ευπαθών ομάδων του πληθυσμού’’ του Θεματικού Άξονα Προτεραιότητας 4: ‘’Πλήρης ενσωμάτωση του συνόλου του ανθρώπινου δυναμικού σε μια κοινωνία ίσων ευκαιριών’’, του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘’Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού 2007-2013’’ που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ).

Στόχος της ανωτέρω Πράξης είναι η Εργασιακή και Κοινωνική Ένταξη 220 Ανέργων που ανήκουν σε Ευπαθείς Κοινωνικές Ομάδες με την προώθησή τους στην Απασχολησιμότητα και την Επιχειρηματικότητα.
Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η υλοποίηση της εν λόγω Πράξης και έως σήμερα μέσω συντονισμένων δράσεων πληροφόρησης, συμβουλευτικής, υποστήριξης και κατάρτισης που έχουν πραγματοποιηθεί προωθήθηκαν στην απασχόληση πενήντα τέσσερα άτομα ενώ στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η δημιουργία και των πρώτων Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων.
Όλοι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους στόχους της πράξης και την πορεία υλοποίησής της, στην επίσημη ιστοσελίδα της Α.Σ. «ΠΑΛΑΙΠΥΛΟΣ»: www.palaipylos.gr ή στα τηλέφωνα: 27630-31752 & 210 9273118.
«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»