Το Ελεγκτικό Συνέδριο περιμένει απόφαση του ΣτΕ για το σκουπιδοεργοστάσιο στην Καλλιρρόη

 

d105123bbe02b944d51a28b8d40b6a6e_L


Το Ε’ Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ανέβαλε την έγκριση της σύμβασης ΣΔΙΤ της Περιφέρειας Πελοποννήσου για τη διαχείριση των σκουπιδιών, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας «Ελευεθερία». Και αυτό γιατί εκκρεμεί στο Συμβούλιο της Επικρατείας αίτηση κατοίκου της Καλλιρρόης, για αναστολή εκτέλεσης της 173714/9.7.2014 υπουργικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου.

Στην απόφασή του επισημαίνει: «Οπως προκύπτει από τα υποβληθέντα συμπληρωματικά στοιχεία του φακέλου, μετά την έκδοση της ως άνω αναβλητικής πράξης του κλιμακίου κατατέθηκε ενώπιον του Συμβουλίου της Επικρατείας και εκκρεμεί προς εκδίκαση η από 18.3.2015 (με αριθμ. κατάθεσης 61/2015) αίτηση της Πάσουλα Σοφίας κ.λπ. (στο πλαίσιο της ασκηθείσας Ε3790/2014 αίτησης ακύρωσης) για αναστολή εκτέλεσης της 173714/9.7.2014 υπουργικής απόφασης έγκρισης περιβαλλοντικών όρων για την εκτέλεση και λειτουργία του έργου. Κατόπιν των ανωτέρω το κλιμάκιο κρίνει αναγκαίο, προκειμένου να καταλήξει σε ασφαλή κρίση επί της υποβληθείσας ενώπιόν του υπόθεσης, να αναβληθεί η έκδοση οριστικής πράξης του, μέχρι να προσκομισθεί η σχετική απόφαση της Επιτροπής Αναστολών του Συμβουλίου της Επικρατείας επί του ως άνω ενδίκου βοηθήματος».