Το θερινό ωράριο λειτουργίας των όλων των πρατηρίων υγρών καυσίμων στις πόλεις της Τριφυλίας [λίστα περιοχών]

12


Με την αριθμ.Φπρατ/2125/26-5-2015 Απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου με θέμα:

« Εκ περιτροπής διανυκτέρευση για τις καθημερινές, Κυριακές και αργίες, καθώς και εκ περιτροπής ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες των πρατηρίων πώλησης υγρών καυσίμων Ν. Μεσσηνίας, κατά τη θερινή περίοδο από 01-05-2015 έως 30-09-2015», καθορίζεται η λειτουργία αυτών, όπως οι συνημμένες καταστάσεις, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της εν λόγω απόφασης, σύμφωνα με την εισήγηση του Σωματείου Bενζινοπωλών Ν. Μεσσηνίας « Ο ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ» ως εξής:

1.Η Υποχρεωτική , εκ περιτροπής , διανυκτέρευση κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, εντός του χρονικού διαστήματος της νυχτερινής λειτουργίας ορίζεται από ώρα 22:30 μ.μ έως 06:00 π.μ. της επομένης με ελάχιστη διάρκεια υποχρεωτικής λειτουργίας τις δύο ώρες (από 22:30 έως 24:30).Τα ανωτέρω πρατήρια θα καλύπτουν το 10% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνονται στους συνημμένους πίνακες διανυκτερεύσεων, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

   2.Η εκ περιτροπής υποχρεωτική ημερήσια λειτουργία κατά τις Κυριακές και αργίες ορίζεται από ώρα:6:00π.μ. έως 22:30μ.μ .Τα πρατήρια αυτά θα καλύπτουν το 25% των πρατηρίων καυσίμων του Ν. Μεσσηνίας και περιλαμβάνονται στο συνημμένο πίνακα διανυκτερεύσεων, ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας απόφασης.

 Οι ιδιοκτήτες των πρατηρίων καυσίμων υποχρεούνται να τοποθετούν σε εμφανές σημείο το πρόγραμμα με τις ημέρες και ώρες των υποχρεωτικών , εκ περιτροπής , διανυκτερεύσεων και της υποχρεωτικής, εκ περιτροπής, ημερήσιας λειτουργίας κατά τις Κυριακές καI αργίες, που καθορίζεται με την παρούσα απόφαση.

   Όσα πρατήρια έχουν οριστεί με την παρούσα να διανυκτερεύουν υποχρεωτικά, εκ περιτροπής, κατά τις εργάσιμες ημέρες, Κυριακές και αργίες, ή να διημερεύουν κατά τις Κυριακές και αργίες, λειτουργούν υποχρεωτικά, διαφορετικά ελέγχονται ως παραβάτες και επιβάλλεται σ’αυτούς πρόστιμο ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37, παρ. 4 του Ν. 4062/2012.

Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από την ημερομηνία έναρξης της θερινής περιόδου και μέχρι τη λήξη αυτής , ήτοι: από 01-05-2015 έως 30-09-2015.

Η απόφαση μαζί με τους συν/νους πίνακες, οι οποίοι αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, έχουν αναρτηθεί στο πρόγραμμα « Διαύγεια», με αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης:7ΑΚΖ7Λ1-3ΚΘ

Λίστα με περιοχές:

Για τις διανυκτερεύσεις στην περιοχή της Τριφυλίας πατήστε εδώ.

Για τις Κυριακές στην περιοχή της Τριφυλία πατήστε εδώ.

Για τα Φιλιατρά πατήστε εδώ.

Για την Πυλία πατήστε εδώ.

 

* Στις παραπάνω λίστες οι οποίες εστάλησαν από την Π.Ε. Μεσσηνίας ενδεχομένως κάποια πρατήρια υγρών καυσίμων να μην λειτουργούν πλεόν.