Το ΥΠΕΚΑ δεν ανακατεύεται στην χωροθέτηση για τα σκουπίδια

 

skoupidia-fortosi


Το υπουργείο θα ελέγξει την ΜΠΕ για τη συμφωνία της με όσα ορίζει ο Περιφερειακός Σχεδιασμός Διαχείρισης Απορριμμάτων

Κατατέθηκε την Τρίτη 8 Οκτωβρίου 2013 από την Περιφέρεια Πελοποννήσου η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) για τα απορρίμματα της Πελοποννήσου, στις υπηρεσίες του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο, «Ψ αυτής.

Το ΥΠΕΚΑ έχει αρμοδιότητα για την αξιολόγηση και την έγκριση ή μη Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) έργων και δραστηριοτήτων, αφού τηρηθούν οι διαδικασίες δημόσιας διαβούλευσης.  Το ΥΠΕΚΑ, στο πλαίσιο της διαβούλευσης που θα προηγηθεί της απόφασής του, θα λάβει υπόψη του τη γνώμη όλων των φορέων».

Από το ΥΠΕΚΑ σημειώνεται ακόμα: «Το ΥΠΕΚΑ δεν είναι αρμόδιο για προτάσεις χωροθέτησης των επιμέρους έργων, αλλά μόνο για την περιβαλλοντική αξιολόγηση των προτάσεων που του κατατίθενται.

Η επίλυση του ζητήματος των απορριμμάτων της Πελοποννήσου αποτελεί για την πολιτική ηγεσία του ΥΠΕΚΑ προτεραιότητα, προκειμένου να μην υπάρξει άλλη χρονική καθυστέρηση».