Υπέρβαση ορίου κατανάλωσης καυσίμων στο Δήμο Τριφυλίας

 

fd3399083db58a4410f0e57a9956cc63_L


Δεν εγκρίθηκε η κατανάλωση καυσίμων καθ’ υπέρβαση του καθορισμένου ανώτατου ορίου κατά μήνα για το Δήμο Τριφυλίας από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου, για το μήνα Απρίλιο, σύμφωνα με απόφαση του Συντονιστή που έχει αναρτηθεί στη «Διαύγεια».

Η υπερκατανάλωση, σύμφωνα με το έγγραφο που στάλθηκε στην Αποκεντρωμένη, πραγματοποιήθηκε από 3 απορριμματοφόρα, δύο φορτηγά και ένα επιβατικό για το μήνα Απρίλιο. Ενώ στο αιτιολογικό της απόφασης  σημειώνεται: «Το γεγονός ότι η υπερκατανάλωση καυσίμων, που πραγματοποιήθηκε από απορριμματοφόρα, φορτηγά και ενός επιβατικού αυτοκινήτου του Δήμου Τριφυλίας, κατά το μήνα Απρίλιο 2017, δεν προκύπτει ότι οφείλεται σε απρόβλεπτη και επιτακτική ανάγκη, όπως ορίζουν οι διατάξεις της ανωτέρω αριθμ. 1450/550/1982(ΦΕΚ 93/Β’/1982) απόφασης του υπουργού Προεδρίας της Κυβέρνησης. Το γεγονός ότι το αριθμ. ΚΗΗ 4965 αυτοκίνητο του Δήμου Τριφυλίας, δεν είναι καταχωρημένο στο Μητρώο Κρατικών Αυτοκινήτων του δήμου».

Κ.Μπ. eleftheriaonline.gr