Υπεγράφη η διαπιστωτική πράξη για το ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου

 

120926-apovlita


Τη διαπιστωτική πράξη για την έναρξη της λειτουργίας του ΦΟΔΣΑ Περιφέρειας Πελοποννήσου υπέγραψε ο Γενικός Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδος και Ιονίου Μανώλης Αγγελάκας. Ο ΦΟΔΣΑ Πελοποννήσου είναι ο πρώτος στην Ελλάδα που παίρνει έγκριση λειτουργίας.

Ο Φορέας Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων έχει από το νόμο την ευθύνη διαχείρισης των απορριμμάτων. Με τη δημοσίευση, δε, της διαπιστωτικής πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως θα πραγματοποιηθεί και η πρώτη συνεδρίαση της Εκτελεστικής του Επιτροπής.

Πλέον, όλα τα αιτήματα που έχουν υποβληθεί εκ μέρους των Δήμων της Πελοποννήσου προς το ΥΠΕΚΑ, το ΕΠΠΕΡΑΑ και το Πράσινο Ταμείο είναι δυνατόν να ικανοποιηθούν μέσω του ΦΟΔΣΑ, για κινητές μονάδες επεξεργασίας απορριμμάτων και άλλο αναγκαίο εξοπλισμό.