Υπερτοπικό κέντρο παροχής υπηρεσιών η Βιβλιοθήκη του ΤΕΙ με έδρα την Καλαμάτα

 

tei_kalamatas


Αναβαθμίζονται οι υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πελοποννήσου, με έδρα την Καλαμάτα. Χρήση της, εκτός από την ακαδημαϊκή κοινότητα, μπορούν να κάνουν άτομα και φορείς της ευρύτερης περιοχής που λόγω της ειδικότητας ή της εργασίας τους πρέπει να παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις.

Η συλλογή της Κεντρικής Βιβλιοθήκης του ΤΕΙ Πελοποννήσου, καθώς και του παραρτήματός της στη Σπάρτη (Βιβλιοθήκη Τμήματος Μηχανικών Πληροφορικής Τ.Ε.), καλύπτει κυρίως θέματα που αφορούν στο αντικείμενο σπουδών των Σχολών του Ιδρύματος (οικονομικές, διοικητικές, γεωπονικές επιστήμες, επιστήμες της υγείας και πληροφορικής) και συναφείς επιστημονικούς κλάδους, όπως μαθηματικά, φυσική, χημεία, βιολογία κ.λπ. Επιπλέον, ηλεκτρονικός και άλλος εξοπλισμός είναι διαθέσιμος για τους χρήστες της Βιβλιοθήκης.

Ειδικότερα, υπάρχουν εγκατεστημένοι στους χώρους των αναγνωστηρίων 25 ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 2 εκτυπωτές για εκπόνηση κάθε είδους εργασιών. Ακόμα, διατίθενται χώροι ελεύθερης ανάγνωσης, ενώ υπό τελική διαμόρφωση βρίσκεται και η ειδική αίθουσα εκπαίδευσης χρηστών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες που παρέχει η Βιβλιοθήκη, μεταξύ άλλων, δίνουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε Βιβλιογραφικές Βάσεις Δεδομένων (π.χ. Scopus), καθώς και σε πάνω από 18.000 ηλεκτρονικά περιοδικά μέσω του Συνδέσμου των Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών (Heal-Link).

Επίσης, μπορεί να γίνει παραγγελία και να παραλάβει για λογαριασμό των ενδιαφερόμενων χρηστών της αντίγραφα επιστημονικών δημοσιεύσεων που δεν υπάρχουν στις συλλογές της, ενώ υπάρχει δυνατότητα απόκτησης υλικού μέσω διαδανεισμού από άλλες Ελληνικές Ακαδημαϊκές Βιβλιοθήκες. Επιπροσθέτως, σχεδιάζονται προγράμματα εκπαίδευσης χρηστών, στην αρχή κάθε ακαδημαϊκού έτους, με παρουσίαση σε ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα των δυνατοτήτων και των προσφερόμενων υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης, ενώ γίνονται ειδικές ξεναγήσεις στους πρωτοετείς σπουδαστές. Τέλος, η βιβλιοθήκη συμμετέχει σε Ερευνητικά Προγράμματα.