Υπερχρεωμένα νοικοκυριά: Ζευγάρι σώζει το σπίτι του, αλλά και την υπόλοιπη περιουσία του

 

iperx


Σημαντική ρύθμιση χρεών σε ζευγάρι αποφάσισε το Ειρηνοδικείο Καλαμάτας, εξαιρώντας από την εκποίηση και την κύρια κατοικία τους, αλλά και τα υπόλοιπα περιουσιακά τους στοιχεία.
Με τη ρύθμιση ο σύζυγος θα απαλλαγεί από χρέος άνω των 80.000 ευρώ, ενώ η γυναίκα από οφειλή περίπου 49.000 ευρώ.

Ο σύζυγος
Στην απόφαση που αφορά στο σύζυγο επισημαίνεται ότι εργαζόταν ως εργολάβος οικοδομών, αλλά λόγω προβλήματος υγείας αναγκάσθηκε να συνταξιοδοτηθεί πρόωρα. Αυτή τη στιγμή λαμβάνει σύνταξη ύψους 575 ευρώ, ενώ όταν εργαζόταν το μηνιαίο του εισόδημα ξεπερνούσε τα 2.500 ευρώ.
Ως περιουσιακό στοιχείο διαθέτει το 50% μιας μονοκατοικίας 40 τ.μ. σε οικόπεδο 150 τ.μ., με την αξία του μεριδίου του να υπολογίζεται στα 15.000 ευρώ. Επίσης, διαθέτει δύο αγροτεμάχια, συνολικού εμβαδού 10 στρεμμάτων και εμπορικής αξίας 6.000 ευρώ και ένα αυτοκίνητο για τις μετακινήσεις της οικογένειάς του αξίας 2.000 ευρώ.
Το δικαστήριο αποφαίνεται ότι το 50% του σπιτιού, αλλά και τα αγροτεμάχια που βρίσκονται σε σημείο χωρίς δρόμο και δίκτυα κοινής ωφελείας, δε θα προκαλέσουν αγοραστικό ενδιαφέρον.
Η συνολική οφειλή του στις τράπεζες είναι 87.244,67 ευρώ, εκ των οποίων 62.422,56 ευρώ αφορούν στεγαστικό δάνειο, για το οποίο υπάρχει υποθήκη σπιτιού που ανήκει στη σύζυγό του και χρησιμοποιούν ως κύρια κατοικία. Η δαπάνη διαβίωσης της οικογένειας υπολογίσθηκε στο ποσό των 1.000 ευρώ.
Το δικαστήριο όρισε να καταβάλλει ο σύζυγος για τα επόμενα 4 χρόνια 100 ευρώ και μετά την ολοκλήρωση της ρύθμισης να απαλλαγει από το υπόλοιπο ποσό. Συνολικά, δηλαδή, θα πληρώσει 4.800 ευρώ από την οφειλή των 87.244,67 ευρώ.

Για τη γυναίκα
Σε ό,τι αφορά τώρα τη σύζυγό του, είναι άνεργη από το 2010, ενώ μέχρι τότε διατηρούσε δική της επιχείρηση. Έχουν 3 παιδιά, εκ των οποίων δύο μένουν  μαζί τους, όπως και συγγενικό τους πρόσωπο που αντιμετωπίζει πρόβλημα υγείας.
Έχει στην κυριότητά της μια ημιτελή μονοκατοικία 160 τ.μ. με εμπορική αξία 100.000 ευρώ.
Η γυναίκα διαθέτει, επίσης, το 50% μιας μονοκατοικίας, αξίας του μεριδίου της 18.000 ευρώ, 5 αγροτεμάχια, από τα οποία έχει το 50% από το καθένα, με τη συνολική τους αξία να έχει υπολογισθεί στα 22.000 ευρώ, ενώ έχει και την πλήρη κυριότητα σε άλλα 2 αγροτεμάχια, συνολικής αξίας 10.000 ευρώ. Το δικαστήριο έκρινε ότι η εκποίηση αυτών των ακινήτων δε θα προσφέρει κάτι, είτε λόγω του ότι δεν είναι εξ ολοκλήρου στην κυριότητά της είτε διότι βρίσκονται σε δύσβατες περιοχές.
Οι συνολικές της οφειλές στην τράπεζα ανέρχονται σε 139.210,61 ευρώ, εκ των οποίων 95.101,49 ευρώ προέρχονται από στεγαστικό δάνειο, για το οποίο είναι προσημειωμένο το σπίτι που χρησιμοποιεί η οικογένεια ως κύρια κατοικία. Για τη γυναίκα, οι μηνιαίες δαπάνες διαβίωσης υπολογίσθηκαν στα 1.300 ευρώ.
Το δικαστήριο αποφάσισε τη ρύθμιση των χρεών της και όρισε για τα επόμενα 4 χρόνια να καταβάλλει 100 ευρώ μηνιαίως. Μετά τα 4 χρόνια θα ξεκινήσει να καταβάλλει 442,71 ευρώ κάθε μήνα και για 16 χρόνια, για τη διάσωση του σπιτιού τους.
Με την ολοκλήρωση και των δύο ρυθμίσεων θα απαλλαγεί από το υπόλοιπο της οφειλής.

Της Βίκυς Βετουλάκη   tharrosnews.gr