Φύλλο και φτερό τα οικονομικά της Περιφέρειας Πελοποννήσου !!!

 

10323


Δυο ανώτατοι υπάλληλοι από την ελεγκτική υπηρεσία του κράτους μπήκαν πρωί-πρωί στην περιφέρεια Πελοποννήσου και έκαναν φύλλο και φτερό τα οικονομικά της Περιφέρειας και ιδιαίτερα το σκέλος που αφορούσε τον προϋπολογισμό. 
Κλείστηκαν στο γραφείο του διευθυντή της οικονομικής υπηρεσίας κ. Αγγελόπουλου κατέβασαν τους φακέλους με τα οικονομικά στοιχεία κρατώντας σημειώσεις και βγάζοντας φωτοτυπίες.
Κανείς δεν ξέρει γιατί γίνεται ο έλεγχος αυτός και όπως μας έλεγαν οι υπάλληλοι είναι η πρώτη φορά που τέτοιο υψηλόβαθμό κλιμάκιο έρχεται στην Τρίπολη.

spartakos