1η Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2015 [λίστα με θέματα]

 

main1111


ΘΕΜΑ: «1η  Τακτική Συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, έτους 2015″

 

Σας καλούμε να προσέλθετε στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας, οδός Δημαρχείου 2 – Κυπαρισσία, την 21η του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 17:30΄, για τακτική συνεδρίαση και λήψη αποφάσεων, στα πιο κάτω θέματα :

1)Έγκριση 3ΟΥ Συγκριτικού Πίνακα Μελέτης Αποχέτευσης-Βιολογικού Καθαρισμού τέως Δήμου

Γαργαλιάνων.

2)Απόδοση λογαριασμού από τον υπόλογο Αλεξόπουλο Γεώργιο.

3)Απόδοση λογαριασμού από την υπόλογο Αρβανίτη Δήμητρα.

4)Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τριφυλίας με τον Δήμου Οιχαλίας και την Περιφέρεια

Πελοποννήσου για την υλοποίηση της Μελέτης «Συντήρηση –Βελτίωση δρόμου Άνω Δώριο

Πλατάνια »Προυπολογισμού 500.000€

5)Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης του Δήμου Τριφυλίας με τον Δήμου Μεσσήνης και την

Περιφέρειας   Πελοποννήσου για την υλοποίηση της Μελέτης «Βελτίωση –Συντήρηση δρόμου

Κεφαλληνού- Καλογερέσι» Προυπολογισμού 80.000€

6)Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Συνδέσμου ύδρευσης

ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ.

7)Λειτουργία Εμποροπανήγυρις Αγ. Χαραλάμπους Δ. Κ Φιλιατρών και ορισμός

πενταμελούς επιτροπής ελέγχου εμποροπανήγυρις.

8) Έγκριση Δαπάνης Εορτασμού Αγίου Χαραλάμπους ΔΕ Φιλιατρών.

9)Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής προμήθειας «Ραφιών αρχειοθέτησης»

για την Δημοτική ενότητα Φιλιατρών.

 

 

10)Επανεξέταση θέματος Χαρ .Ηλιάδη περί καθορισμού μόνιμης θέσης στάθμευσης.

(¨Έγκριση της αριθ.67-2014 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Τριφυλίας.)

11)Αίτηση του κ. Ζαχαρόπουλου Γεωργίου για κατασκευή πεζοδρομίου επί ης παράλληλης με την

βόρεια πλευρά του Νεκροταφείου Γαργαλιάνων έμπροσθεν της επιχείρισής του. (Έγκριση της

αριθ.64-2014 Απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής Δ. Τριφυλίας).

12)Χορήγηση ανανέωση παραγωγικών αδειών πωλητών Λαικών Αγορών.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

                                                                                           ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ