1843 Προσλήψεις από τον ΟΑΕΔ στην Πελοπόννησο

 

oaed_9


Το επόμενο δεκαήμερο ο ΟΑΕΔ αναμένεται να εκδόσει την δεύτερη προκήρυξη για άλλες 30.000 θέσεις εργασίας για ανέργους κατηγορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης ΔΕ αλλά και κατόχους πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης ΠΕ.

Το πρόγραμμα αφορά ανέργους που είναι τελειόφοιτοι υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ) και οι αποδοχές είναι 427 ευρώ για ανέργους κάτω των 25 ετών, και 490 ευρώ για ανέργους άνω των 25 ετών.

Δικαίωμα υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στη διαδικασία κατάρτισης του Πίνακα Κατάταξης Ανέργων για την προώθηση της απασχόλησης μέσω προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα έχουν μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, οι οποίοι ανήκουν σε μία τουλάχιστον από τις παρακάτω κατηγορίες:

1. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη οικογενειών στις οποίες δεν εργάζεται κανείς και οι σύζυγοι αυτών είναι εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

2. εγγεγραμμένοι άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μέλη μονογονεϊκών οικογενειών, στις οποίες δεν εργάζεται κανείς

3. εγγεγραμμένοι νέοι άνεργοι (18 έως 29 ετών) στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

4. εγγεγραμμένοι μακροχρόνια άνεργοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ

5. άνεργοι πτυχιούχοι ανωτάτων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων πανεπιστημιακού και τεχνολογικού τομέα εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ.

Οι ειδικότητες που αφορούν τις προσλήψεις του ΟΑΕΔ -Αγρονόμοι, Τοπογράφοι, Γεωπόνοι -Επαγγέλματα Υγείας-Πρόνοιας (Νοσηλευτές, Οδοντίατροι, Γιατροί, Βρεφοκόμου, Ψυχολόγοι) -Μηχανολόγοι, Μηχανικοί, Ηλεκτρολόγοι -Αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί -Χημικοί, Μηχανικοί Πληροφορικής και Δικτύων -Πληροφορικής, Μηχανικών Η/Υ -Εργοδηγοί -Βοηθητικό προσωπικό -Γενικών καθηκόντων -Γεωλόγων, δασοπόνων, γεωτεχνικών -Αποθηκάριοι -Νομικοί και πολιτικών επιστημών -Κοινωνικοί λειτουργοί, κοινωνιολόγοι -Κλητήρες -Παιδαγωγοί, φροντιστές -Γραφίστες -Κτηνίατροι -Διοικητικού, οικονομικού, λογιστικού, γραμματείς -Μεταφραστές, διερμηνείς -Βιβλιοθηκονόμοι, τουριστικών επαγγελμάτων, στατιστική.

Οι άνεργοι που θέλουν να υποβάλουν την αίτηση τους ηλεκτρονικά μπορούν να τη βρούν  στην ιστοσελίδα του Οργανισμού (www.oaed.gr).