2.480 ευρώ το μήνα ενοίκιο για την Πολεοδομία Τριφυλίας

For Rent signpost on sky


Η διεξαγωγή της προφορικής δημοπρασίας για τη μίσθωση ακινήτου από τον Δήμο Τριφυλίας, για τη στέγαση των υπηρεσιών του Αυτοτελούς Τμήματος Πολεοδομίας, πραγματοποιήθηκε τις προηγούμενες ημέρες στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου.

Το αντίτιμο που ζητήθηκε από τον μοναδικό ιδιοκτήτη του ακινήτου, το οποίο έχει κριθεί ως κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους του διαγωνισμού, είναι στα 2.480 ευρώ το μήνα.

Η απόφαση πλέον θα παρθεί από τον Οικονομική Επιτροπή του δήμου που θα κληθεί να συζητήσει το συγκεκριμένο θέμα. Να τονίσουμε πως σύμφωνα με την προκήρυξη του διαγωνισμού το ακίνητο πρέπει να έχει εμβαδό για γραφεία τουλάχιστον 200 τ.μ. και άλλα τόσα για χώρους αρχείων, ενώ θα πρέπει να τηρεί και μια σειρά από άλλες προϋποθέσεις καταλληλότητας.