308.000 ευρώ στον Δήμο Τριφυλίας από την 6η κατανομή ΚΑΠ

 

a3c5d74c4c3ccc5b369bf01a607a4338_L


Η κατανομή σε όλους τους Δήμους του Νομού Μεσσηνίας

Στην απόδοση ποσού ύψους 106.859.444,76 ευρώ, το οποίο αποδίδεται ως έκτη (ΣΤ́) τακτική επιχορήγηση έτους 2017 σε όλους τους Δήμους της Χώρας, σύμφωνα με τις καταστάσεις που συνοδεύουν την απόφαση αυτή, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής, προχώρησε το υπουργείο Εσωτερικών.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση το αποδιδόμενο ποσό έχει προκύψει λαμβάνοντας υπόψη τα εξής από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους έτους 2017, σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών τους.

Οι Δήμοι της Μεσσηνίας λαμβάνουν:

ΤΡΙΦΥΛΙΑΣ 308.139,57 ευρώ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΝΗΣ 99.297,18 ευρώ
ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 772.765,99 ευρώ
ΜΕΣΣΗΝΗΣ 267.403,30 ευρώ
ΟΙΧΑΛΙΑΣ 156.688,01 ευρώ
ΠΥΛΟΥ – ΝΕΣΤΟΡΟΣ 228.917,38 ευρώ