40.000 ευρώ για την αγορά μεταχειρισμένου φορτηγού με ανατροπή από τον Δήμο Τριφυλίας

1 (2)


Μετά την αγορά μεταχειρισμένου απορριμματοφόρου ο δήμος Τριφυλίας προχωρά στην αγορά και ενός μεταχειρισμένου ανατρεπομένου φορτηγού προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας  και γενικότερα του Δήμου Τριφυλίας.

Μάλιστα, στην τελευταία συνεδρίαση του Δ.Σ. Τριφυλίας εγκρίθηκε ομόφωνα από το Σώμα η σχετική αγορά. Η αγορά φορτηγού με ανατροπή, έχει εγγεγραμμένη πίστωση συνολικού ποσού 40.000,00€  (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%) σε βάρος του Κ.Α 30.7132.01 του Προϋπολογισμού του  έτους 2017.

Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με σχετικό έγγραφό της όρισε τις προδιαγραφές  σύμφωνα με τις οποίες θα γίνει η αγορά του εν λόγω φορτηγού. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του φορτηγού είναι τα κάτωθι:

1 Είδος αυτ/του Φορτηγό με ανατροπή  μικτού βάρους 18 τον.
2 Χρησιμοποιούμενο καύσιμο Πετρέλαιο
3 Ωφέλιμο φορτίο (θεωρείται το υπόλοιπο που μένει μετά την από το ολικό μικτό επιτρεπόμενο φορτίο αφαίρεση  του ίδιου νεκρού βάρους, στο οποίο περιλαμβάνεται η καμπίνα οδήγησης, το προσωπικό, το βάρος του καυσίμου, του λιπαντικού ελαίου, του νερού, ο εφεδρικός τροχός, τα εργαλεία συντήρησης, η καρότσα και όλη γενικά η εξάρτηση του οχήματος)  

 

 

 

 

 

Τουλάχιστον 7tn

4 Κυβισμός μηχανής Τουλάχιστον

280hp

5 Ανάγκες που πρόκειται να καλυφθούν Κάλυψη των αναγκών της Τεχνικής Υπηρεσίας

Από την στιγμή που αντιπολίτευση είπε το «ναι» (ομόφωνα) ας ελπίσουμε ότι δεν θα υπάρξουν αντίστοιχες διαμαρτυρίες από την πλευρά της, όπως έγινε σε προηγούμενο δημοτικό συμβούλιο, για τα πολλά χιλιόμετρα που «κουβαλάει» στην πλάτη του το μεταχειρισμένο απορριμματοφόρο που αγοράστηκε πρόσφατα…

  • Σταφιδοπαραγωγος Τριφυλλιος

    ΠΑΝΑΚΡΙΒΟ ΠΟΛΛΑ ΤΑ ΧΡΗΜΑΤΑ ΕΑΝ ΗΤΑΝ ΔΙΚΑ ΤΟΥΣ ΔΕΝ ΘΑ ΤΑ ΕΔΙΝΑΝ. Η ΑΠΟΛΥΤΗ ΣΠΑΤΑΛΗ.