Έτσι εξηγείται γιατί οι γυναίκες ζουν περισσότερο

 

kasdkafdhagh1


kasdkafdhagh2 kasdkafdhagh6 kasdkafdhagh5 kasdkafdhagh4 kasdkafdhagh3 kasdkafdhagh7 kasdkafdhagh8 kasdkafdhagh9 kasdkafdhagh10 kasdkafdhagh11 kasdkafdhagh12 kasdkafdhagh1