Η προσδοκία απέχει πολύ από την πραγματικότητα

 

251tjhrkth1 tjhrkth2 tjhrkth3 tjhrkth4 tjhrkth5 tjhrkth6 tjhrkth7 tjhrkth8 tjhrkth10 tjhrkth11 tjhrkth9