Ο άνθρωπος που παρκάρει λάθος όλες τις εποχές του χρόνου

 

9j13e9b0


Είτε καλοκαίρι είτε χειμώνα ο οδηγός του συγκεκριμένου οχήματος επιμένει να παρκάρει με τον τρόπο που ο ίδιος θέλει.

9j13e9b0

25b1f0sp