Τοπικά Νέα

Ανακαλεί την απόφαση για παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου ο Δήμαρχος Τριφυλίας

Δύο εβδομάδες μετά την υπογραφή της σύμβασης (στις 29/12/2020) για «Παροχή Υποστηρικτικών Υπηρεσιών Θεωρητικής & Πρακτικής Εκπαίδευσης Προσωπικού για την Εφαρμογή Διαδικασιών Εσωτερικού Ελέγχου» μεταξύ του Δημάρχου Τριφυλίας και της εταιρείας «ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.», έχουμε ανάκληση της απόφασης από τον κ. Λεβεντάκη.

Να θυμίσουμε ότι η παροχή υπηρεσίας θα έπρεπε να έχει ολοκληρωθεί μέχρι 31/12/2020, ωστόσο, ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση χορήγησης παράτασης της προθεσμίας αυτής και με νεότερη απόφαση παρατάθηκε η προθεσμία παροχής των υπηρεσιών κατά τρεις (3) μήνες μέχρι τις 30/3/2021.

Ειδικότερα, ο Δήμαρχος έχοντας υπόψη, τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», τις διατάξεις του Β.Δ. 17 – 5/15 – 6 – 1959 «Περί οικονομικής διοικήσεως και λογιστικού Δήμων και Κοινοτήτων», τις διατάξεις του άρθρου 217 του Ν.4412/2016, την αριθ.2195/2020 απόφαση ανάθεσης για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ», ρην αριθ.17227/29.12.2020 σύμβαση και την αριθ. 2219/2020 απόφαση για παράταση της σύμβασης, αποφάσισε την ανάκληση της αριθ. 2195/2020 απόφαση ανάθεσης για «ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΟΣΤΗΡΗΚΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ & ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ. Την ανάκληση της αριθ. 17227/29.12.2019 σύμβαση με την εταιρεία ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε. και την ανάκληση της αριθ. 2219/2020 απόφαση για παράταση της αριθ. 17227/29.12.2019 σύμβασης μέχρι 30/03/2021.

Πάντως, για το ίδιο θέμα, με παρέμβασή του πριν λίγες μέρες, ο δημοτικός σύμβουλος της αντιπολίτευσης Γιάννης Μερκούρης είχε επισημάνει ότι, «Σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν.4412/2016 «Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι 50% αυτής ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου….». Στην προκειμένη περίπτωση δηλαδή, ο χρόνος παράτασης δεν θα μπορούσε να υπερβαίνει την μία και μισή ημέρα αφού ο χρόνος της αρχικής σύμβασης ήταν τρεις (3) ημέρες! Πρόκειται για μία διαδικασία που ξεκίνησε λάθος και κατέληξε να μην είναι σύννομη. Σύμφωνα με το Νόμο, η παραλαβή των παρεχομένων από τον ανάδοχο υπηρεσιών έπρεπε να γίνει την 31-12-2020. Ακόμα και αν υποθέσουμε ότι η ανάδοχος εταιρεία υπέβαλε αίτηση παράτασης, η παράταση αυτή δεν θα μπορούσε να υπερβεί την 2-01-2021. Ως εκ τούτου,η όποια νόμιμη παράταση έχει λήξει χωρίς να υποβληθούν στον Δήμο Τριφυλίας τα παραδοτέα της σύμβασης και ο ανάδοχος πρέπει να κηρυχθεί έκπτωτος».

 

 

Σχετικά Άρθρα

1 thought on “Ανακαλεί την απόφαση για παροχή υπηρεσίας για την εφαρμογή διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου ο Δήμαρχος Τριφυλίας”

  1. Ολοκλήρωσε τις συμβατικές του υποχρεώσεις ο ανάδοχος ; Αν όχι να εφαρμοστούν τα νόμιμα . Τι θα πει Ανάκληση Σύμβασης ; Που το βρήκαμε αυτό ;
    Που το λέει ο Νόμος ; Δεν μας το λέτε και εμάς να το μάθουμε … Πως να πάει τέτοια σύμβαση στην Αποκεντρωμένη για έλεγχο ;
    Πως να περάσει τέτοια Ανάθεση βρε παιδιά ; Που είναι οι Σύμβουλοι ;

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.