ΑγροτικάΓαργαλιάνοιΤοπικά Νέα

Ενημέρωση στους Γαργαλιάνους για το πρόγραμμα ARISTOIL

2


Ενημερωτική συνάντηση για τους ελαιοπαραγωγούς έγινε στους Γαργαλιάνους την Παρασκευή το απόγευμα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος Aristoil «Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου μέσω της ανάπτυξης και εφαρμογής καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και  ελέγχου ποιότητας σχετικά με τις ευεργετικές για την υγεία ιδιότητες του».. Την εκδήλωση διοργάνωσε ο Δήμος Τριφυλίας, η Περιφέρεια Πελοποννήσου και ο Ευρωπαϊκός Όμιλος Εδαφικής Συνεργασίας «Εύξεινη Πόλη».

To Διακρατικό  έργο ARISTOIL, Interred Mediterranean, θα παρουσιαστεί Πέμπτη 8 Δεκεμβρίου στις 12.00 το μεσημέρι Τ ΕΙ Καλαμάτας, στο πλαίσιο της Α’ Διακρατικής Συνάντησης των εταίρων του έργου, AristOil

Απώτερος σκοπός του έργου όπως τόνισε ο Δρ. Νικόλαος Κρημνιανιώτης Συντονιστής του Έργου ΕΟΕΣ Εύξεινη Πόλη, είναι η ανάδειξη των ποιοτικών χαρακτηριστικών  του ελαιολάδου. Οι περιοχές όπου εφαρμόζεται το πιλοτικό πρόγραμμα, θα τύχουν της δέουσας προβολής για την βελτίωση της τιμής του ελαιολάδου στον παραγωγό,  σε σχέση με το επίπεδο της υγειοπροστατευτικής αξίας του ελαιολάδου.

Σύμφωνα με το εγκεκριμένο πρόγραμμα, η βασική περιοχή εφαρμογής του έργου είναι η  Μεσσηνία με έμφαση τους Δήμους Καλαμάτας, Μεσσήνης, Οιχαλίας και Τριφυλίας.  Στο σχεδιασμό του έργου λήφθηκε υπόψη η επέκταση του έργου με αντιπροσωπευτικές ομάδες ελαιοκαλλιεργητών  και αντίστοιχη δειγματοληψία:

 • Aπό όλη την υπόλοιπη Μεσσηνία
 • Από κάθε Νομό της Πελοποννήσου
 • Από τους 25 Αγροτικούς Δήμους μέλη του Δικτύου ΕΟΕΣ ΕΥΞΕΙΝΗ ΠΟΛΗ (Αντιπροσωπευτική Εθνική Κάλυψη)
 • Από περιοχές ιδιαίτερου ενδιαφέροντος που πιθανόν δεν καλύπτονται από τα προηγούμενα.

Στο πεδίο εφαρμογής προβλέπεται:

 • Εκπαίδευση ελαιοκαλλιεργητών
 • Τριετής παρακολούθηση των καλλιεργειών
 • Χαρτογράφηση των περιοχών παραγωγής ελαιολάδου υψηλών προδιαγραφών
 • Σύγκριση ποικιλιών και κλώνων
 • Εκπαίδευση ελαιοτριβέων
 • Σύσταση ομάδας παραγωγών με παραγωγή ελαιολάδου , με ισχυρισμό υγείας.
 • Προδιαγραφές σύστασης πρότυπου κέντρου ελέγχου των φαινολικών χαρακτηριστικών του ελαιολάδου με κοινά αποδεκτό πρωτόκολλο  και ευρωπαϊκή αναγνώριση.

Για την επίτευξη των στόχων του έργου η ελληνική ομάδα θα έχει στη διάθεσή της:

 • Φορητό ελαιοτριβείο
 • Εργαστήριο ανάλυσης των ελαιολάδων (Φαρμακευτική Σχολή Παν Αθηνών)
 • Infodays – Ενημερωτικές συναντήσεις με παραγωγούς, ημερίδες-Διαλέξεις, Προωθητικό υλικό
 • Συμμετοχή σε 4 εκθέσεις εντός Ελλάδας και συμμετοχή σε διεθνείς εκθέσεις του εξωτερικού (Anuga FoodTec, κλπ)
 • Συνεργασία με φορείς που απασχολούνται με την καλλιέργεια της ελιάς (Κωστελένος, Αμερ. Γεωργική Σχολή, Πανελλήνια Ένωση Ελαιοτριβέων).

Περιγραφή Προγράμματος:

Η γεωγραφική ζώνη της Μεσογείου αποτελεί την κύρια περιοχή παραγωγής ελαιολάδου παγκοσμίως. Το 95% της παγκόσμιας παραγωγής προέρχεται από τη Μεσόγειο, όπου η Ελλάδα έχει δεσπόζουσα θέση με την Περιφέρεια Πελοποννήσου να παράγει το 65% της εθνικής παραγωγής, Επίσης βασικές ελαιοπαραγωγικές περιοχές  της Μεσογείου  είναι η Ιταλία και κυρίως οι  περιφέρειες της Σικελίας, Καλαβρίας και Πούλιας και η Ισπανία με βασική ελαιοπαραγωγική Περιφέρεια την  Ανδαλουσία. Η Ισπανία αποτελεί την μεγαλύτερη χώρα ελαιοκαλλιέργειας παγκοσμίως.

Η κύρια και κοινή πρόκληση για όλες τις συμμετέχουσες στο πρόγραμμα χώρες είναι πως η μέση τιμή του ελαιολάδου είναι χαμηλή σε σχέση με το κόστος παραγωγής και επίσης υπάρχει μεγάλος ανταγωνισμός με τις μη-Μεσογειακές ελαιοπαραγωγικές χώρες. Οι παραγωγοί της Μεσογείου πιέζονται είτε να μειώσουν το κόστος παραγωγής, είτε να αυξήσουν την αξία ή τη ζήτηση του ελαιολάδου στη διεθνή αγορά για να διατηρήσουν την βιωσιμότητα των ελαιοκαλλιεργειών και της ελαιοπαραγωγής.

Ο κύριος στόχος του ARISTOIL είναι η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο μέσα από την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων παραγωγής και  ελέγχου ποιότητας οι οποίες οδηγούν σε παραγωγή ελαιολάδου με ενισχυμένες προστατευτικές ιδιότητες υγείας (σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της ΕΕ). Η ανάπτυξη α) ενός «cluster» Μεσογειακών ελαιοπαραγωγών και επιχειρήσεων σε συνδυασμό με την β) εξειδικευμένη εκπαίδευση για την ανάπτυξη καινοτόμων μεθόδων ανίχνευσης φαινολικών συστατικών στο ελαιόλαδο, καθώς και γ) την υποστήριξη των ελαιοπαραγωγών μέσω ειδικών πιστοποιητικών προϊόντων,   αποτελούν το μείγμα αυτό που θα οδηγήσει επιτυχώς στην επίτευξη των στόχων του προγράμματος.

Αναμενόμενα αποτελέσματα:

 1. Ενίσχυση της παραγωγής καινοτόμων προϊόντων ελαιολάδου:

Κατά τη διάρκεια του έργου θα λάβει χώρα μία σύγκριση των υπαρχουσών μεθόδων ανάλυσης των συστατικών του ελαιολάδου και της βελτιστοποίησης των πιο σχετικών μεθόδων. Η βελτιστοποίηση των μεθόδων θα συνοδευτεί και από την ανάπτυξη ενός εύχρηστου εργαλείου που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους παραγωγούς για την ταχεία ανάλυση ελαιολάδου στο πεδίο ώστε να εντοπίζεται η σωστή στιγμή συλλογής για την επίτευξη του συνδυασμού βέλτιστης γεύσης και φαινολικών χαρακτηριστικών. Όλες οι σχετικές πληροφορίες θα απλοποιηθούν και θα παρέχονται στους παραγωγούς μέσα από ένα χρηστικό οδηγό παραγωγής ελαιολάδου.

 1. Εκπαίδευση 3000 ελαιοπαραγωγών και ελαιοτριβείων:

Συνολικά 3000 ελαιοπαραγωγοί και κάτοχοι ελαιοτριβείων θα εκπαιδευτούν μέσα από την οργάνωση 72 εκπαιδευτικών σεμιναρίων κατά τη διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος. Τα σεμινάρια και οι συναντήσεις κατάρτισης θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση και κατάρτιση των ελαιοπαραγωγών για την ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων και μεθόδων οι οποίες θα είναι στη διάθεση τους.

 1. Αύξηση της γνώσης των καταναλωτών:

Οι καταναλωτές θα ενημερωθούν για τις ευεργετικές προς την υγεία ιδιότητες των υψηλών σε φαινόλες ελαιολάδων σύμφωνα με τον κανονισμό 432/2012 της ΕΕ. Συνολικά 44 ενημερωτικές ημερίδες θα οργανωθούν στις συμμετέχουσες χώρες για την ενίσχυση της γνώσης και ενημέρωσης των φορέων και κυρίως των καταναλωτών.

 1. Ανάπτυξη μίας πρότυπης διαδικασίας για την πιστοποίηση ελαιολάδου με «Ευεργετικές Ιδιότητες για την Υγεία»:

Η αύξησης της ανταγωνιστικότητας του κλάδου του ελαιολάδου στη Μεσόγειο βρίσκεται στην διαμόρφωση μίας υψηλής ποιότητας γκάμας ελαιολάδου η οποία να τηρεί κάποια ελάχιστα πρότυπα. Η ανάπτυξη πρότυπων διαδικασιών για την πιστοποίηση και λειτουργία δύο κέντρων πιστοποίησης στην Ισπανία και την Ελλάδα που θα καλύπτουν τις ανάγκες όλης της Μεσογείου αναμένεται να προσφέρει μία ασφάλεια στον τελικό χρήστη σε σχέση με την ποιότητα του προϊόντος.

 1. Ανάπτυξη ενός Μεσογειακού «Cluster» ελαιοπαραγωγών:

Η ανάπτυξη ενός Μεσογειακού «Cluster» ελαιοπαραγωγών  με τη συμμετοχή των ενδιαφερόμενων μερών στοχεύει να διευκολύνει την δικτύωση και συνεργασίας στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου. Επίσης η δημιουργίας ενός e-hub θα υποστηρίξει την επικοινωνία και ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των συμμετεχόντων. Μέσα από αυτό το κανάλι θα ανταλλάσσονται πληροφορίες σε σχέση με ευκαιρίες, εκθέσεις, σεμινάρια και άλλες ιδέες.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.