Τοπικά Νέα

Ενιαίο πολιτιστικό τέλος στον Δήμο Τριφυλίας – Ποιοι θα πληρώσουν λιγότερα, ποιοι περισσότερα και ποιοι για πρώτη φορα!

Σημαντική αύξηση του τέλους για τους κατοίκους των Φιλιατρών

Κατά τη διάρκεια της σημερινής συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας αποφασίστηκε η αναπροσαρμογή – επιβολή πολιτιστικού τέλους. Η εφαρμογή του θα ξεκινήσει αφού πρώτα εγκριθεί από το Δ.Σ. Τριφυλίας στην επόμενη συνεδρίασή του, την Τετάρτη 24 Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την πρόταση της Οικονομικής Υπηρεσίας, το πολιτιστικό τέλος θα διαμορφωθεί στα 18 ευρώ για τις Δ.Ε. Γαργαλιάνων, Κυπαρισσίας και Φιλιατρών, ενώ για την Μαραθόπολη, το Καλό Νερό και το Κοπανάκι θα διαμορφωθεί στα 15 ευρώ το χρόνο.

Τι ίσχυε μέχρι τώρα

Κυπαρισσία    

Με την αριθ. 229/1997 απόφαση του πρώην Δήμου Κυπαρισσίας είχε επιβληθεί πολιτιστικό τέλος από το Δήμο Κυπαρισσίας,  από 1-1-1998, για την παροχή προς τους κατοίκους του Δήμου και των γύρω αυτού οικισμών από το Δήμο πολιτιστικής προσφοράς και συγκεκριμένα για πολιτιστικές εκδηλώσεις.  Το ποσό του τέλους είχε οριστεί σε 8,81 €  ανά εξάμηνο για κάθε παροχή ύδρευσης. Ετήσιο ποσό 17,62 €  για κάθε παροχή ύδρευσης. Η είσπραξη του τέλους είχε οριστεί να γίνεται με τους λογαριασμούς ύδρευσης.

Γαργαλιάνοι

Με την αριθ. 98/2008 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Γαργαλιάνων είχε επιβληθεί πολιτιστικό – αθλητικό τέλος, από το έτος 2008, από τον  πρώην Δήμο Γαργαλιάνων:

 1. Για τις κατοικίες στα Δ.Δ. Γαργαλιάνων και Μαραθόπολης το τέλος είχε οριστεί στο ύψος των 10€ ανά εξαμηνιαίο λογαριασμό υδρομέτρου. (20,00€ για όλο το έτος).
 2. Για τις κατοικίες στα υπόλοιπα Δημοτικά Διαμερίσματα το τέλος είχε οριστεί στο ύψος των 5,00€ ανά εξαμηνιαίο λογαριασμό υδρομέτρου. (10,00 € για όλο το έτος ).
 3. Είχαν εξαιρεθεί από την επιβολή του Πολιτιστικού – Αθλητικού τέλους οι κατοικίες στις οποίες τα τέλη καθαριότητας και φωτισμού χρεώνονταν στους λογαριασμούς ύδρευσης (διαδρομές Βρωμονέρι – Μάτι – Κοκκινοχώραφα).

Φιλιατρά

Με την αριθ. 163/10-6-1997 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Φιλιατρών είχε επιβληθεί  πολιτιστικό τέλος, από 10-6-1997, 2,94€ για κάθε παροχή ανά τρίμηνο, 11,76€ το χρόνο, για την παροχή προς τους κατοίκους του πρώην Δήμου Φιλιατρών και των γύρω αυτού οικισμών από το Δήμο, πολιτιστικής προσφοράς και συγκεκριμένα, για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Από την επιβολή του ανωτέρω τέλους εξαιρούνταν οι πολύτεκνοι και τα άτομα με ειδικές ανάγκες, οι ιδιοκτήτες πέραν της μίας παροχής ύδρευσης εφόσον είναι οι ίδιοι υδρολήπτες. Η επιβολή και είσπραξη του τέλους αυτού γινόταν μέσω των λογαριασμών ύδρευσης.

Από όλες τις πιο πάνω αποφάσεις προκύπτει διαφορά στο ποσό  του πολιτιστικού τέλους που έχει επιβληθεί και βεβαιώνεται για κάθε Δημοτική Ενότητα, σύμφωνα με τον πίνακα παροχών ύδρευσης, που χορηγήθηκε από την Δ.Ε.Υ.Α.Τ. Πιο συγκεκριμένα, τα ετήσια έσοδα πολιτιστικού τέλους για την Δ.Ε. Κυπαρισσίας ανέρχονται στις 73.968,76 ευρώ, για την Δ.Ε. Γαργαλιάνων στις 70.995 ευρώ και για την Δ.Ε. Φιλιατρών στις 40.442,64 ευρώ, ενώ για τις Δ.Ε. Αυλώνας, Τριπύλης και Αετού ήταν μηδενικά. Το γενικό σύνολο ανέρχεται στις 185.406,40 ευρώ.

Έξοδα εκδηλώσεων

Οι προβλέψεις του προϋπολογισμού εξόδων που έχει συνταχθεί και αφορά την πραγματοποίηση των πολιτιστικών  εκδηλώσεων, μέσω της ΚΕΠΑΠΠΕΔΗΤ, που χρηματοδοτεί και ο Δήμος Τριφυλίας, αγγίζουν τις 319.638,32 ευρώ. Σύμφωνα με την αριθ. 335β/2017 ΑΔΣ Δήμου Τριφυλίας, ο δήμος επιχορηγεί την ΚΕΠΑΠΠΕΔΗΤ με το ποσό των 250.000,00 € ως διαφορά εσόδων – εξόδων του προϋπολογισμού της. Αναλυτικότερα : ποσό 5.600,00 για τον τομέα Παιδείας  Περιβάλλοντος, ποσό   74.761,68 € για τον τομέα Διοικητικών –Οικονομικών Υπηρεσιών και ποσό 169.638,32  για τον τομέα πολιτισμού.

 

Οι αλλαγές

Σύμφωνα με την πρόταση αναπροσαρμογής του πολιτιστικού τέλους, πλέον όλες οι μεγάλες δημοτικές ενότητες θα πληρώνουν το ίδιο πολιτιστικό τέλος, το οποίο θα είναι 18 ευρώ. Αυτό σημαίνει πως θα υπάρξει επιβάρυνση 0.28 ευρώ για τους κατοίκους της Δ.Ε. Κυπαρισσίας, 8.24 ευρώ για τους κατοίκους της Δ.Ε. Φιλιατρών και ελάφρυνση κατά 2 ευρώ για τους κατοίκους της Δ.Ε. Γαργαλιάνων και 5 ευρώ για τους κατοίκους της Μαραθόπολης. Επίσης, σύμφωνα με την ίδια πρόταση, για πρώτη φορά θα επιβαρυνθούν με το πολιτιστικό τέλος, των 15 ευρώ, οι κάτοικοι στο Καλό Νερό και το Κοπανάκι. Το  σύνολο των εσόδων με τις υπάρχουσες παροχές ανέρχεται στο ποσό των 184.860,00 ευρώ.

Στον προϋπολογισμό του έτους 2018 υπάρχει πρόβλεψη στον κωδικό 2116.01 «Έσοδα από το πολιτιστικό τέλος»  ύψους 50.000,00 € . Άρα τα συνολικά έσοδα για το έτος 2018 ανέρχονται στο ποσό των 234.860,00 €. Και πάλι μετά την προτεινόμενη αναπροσαρμογή τα έσοδα δεν καλύπτουν τα έξοδα με μια διαφορά μεταξύ εσόδων – εξόδων 84.778,32 €, με το υπόλοιπο ποσό να καλυφθεί από δημοτικούς πόρους .

 

Συνοπτικά, η πρόταση περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Την αναπροσαρμογή – επιβολή του πολιτιστικού τέλους στο ύψος των 18,00 € για κάθε παροχή  ύδρευσης ανά έτος, για τις Δ.Κ. Κυπαρισσίας, Φιλιατρών,  Γαργαλιάνων και για τις Τ.Κ. Μαραθόπολης, Καλού Νερού και Κοπανακίου.
 2. Την απαλλαγή από το Πολιτιστικό τέλος όλων των υπολοίπων Τοπικών Κοινοτήτων, Οικισμών και περιοχών του Δήμου Τριφυλίας που υπάρχουν παροχές ύδρευσης,
 3. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των παροχών που υδροδοτούν Δημόσιες Υπηρεσίες,
 4. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των πολύτεκνων οικογενειών,
 5. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των τρίτεκνων οικογενειών,
 6. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των μονογονεικών οικογενειών,
 7. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των ατόμων με αναπηρία ίση ή και άνω του 67%,
 8. Την απαλλαγή από το πολιτιστικό τέλος των παροχών που υδροδοτούν ποιμνιοστάσια – χοιροστάσια και χώρους σταυλισμού ζώων.
 9. Η είσπραξη του πολιτιστικού τέλους να γίνεται μέσω των λογαριασμών ύδρευσης και το ετήσιο ποσό του τέλους να μοιράζεται ανάλογα με τα τρίμηνα ή τετράμηνα χρέωσης, της κάθε Δ.Κ. και Τ.Κ.
 10. Η αναπροσαρμογή – επιβολή του πολιτιστικού τέλους να γίνει από το πρώτο τρίμηνο ή τετράμηνο ( ανάλογα με την έκδοση του λογαριασμού ) του έτους 2018.
 11. Εξουσιοδότηση στην Δ.Ε.Υ.Α.Τ. του Δήμου Τριφυλίας για την είσπραξη του πολιτιστικού τέλους, καθώς για την απαλλαγή των παροχών σύμφωνα με την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τριφυλίας,
 12. Υποχρέωση της Δ.Ε.Υ.Α.Τ. για την απόδοση του εισπραχθέντος  πολιτιστικού τέλους στο Δήμο Τριφυλίας. Η απόδοση θα γίνεται για κάθε μήνα μέχρι το τέλος του επόμενου μήνα.

 

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Δείτε Επίσης

Close