Τοπικά Νέα

Η Μαρία-Μερόπη Μυλωνά νέα Γενική Γραμματέας του Δήμου Τριφυλίας

Ανέλαβε τα καθήκοντά της στο Δήμο

Η κα Μυλωνά, μετά την σημερινή απόφαση του δημάρχου αναλαμβάνει καθήκοντα καθήκοντα γενικής γραμματέα στον δήμο Τριφυλίας.

Στην απόφαση του δημάρχου αναφέρονται τα εξής:

Προσλαμβάνουμε την Μυλωνά Μαρία-Μερόπη του Γεωργίου ως Γενικό Γραμματέατου Δήμου Τριφυλίαςμε τα εξής καθήκοντα:

1. Παρέχει οδηγίες, δίνει κατευθύνσεις και, γενικότερα,συντονίζει τις υπηρεσίες του Δήμου κατά την άσκηση του έργου τους, σε συνεργασία με τους αντίστοιχους προϊσταμένους.

2. Μεριμνά για την επεξεργασία από τις αρμόδιες υπηρεσίες των θεμάτων που είναι προς συζήτηση ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής σύμφωνα με τηνημερήσια διάταξη ή έχουν ήδη συζητηθεί σε αυτά, καθώς και να τα υποστηρίζει ενώπιον των ανωτέρω οργάνων, εφόσον κρίνεται απαραίτητο από τον Πρόεδρό τους.

3. Παρακολουθεί τη διαδικασία εφαρμογής των αποφάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου, της Οικονομικής Επιτροπής, της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και της Εκτελεστικής Επιτροπής από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου.

4. Συμμετέχει στις διαδικασίες κατάρτισης του Επιχειρησιακού Σχεδίου και των Ετησίων Προγραμμάτων Δράσης του Δήμου και παρακολουθεί την επίτευξη των περιοδικών στόχων και την υλοποίηση των αντίστοιχων προγραμμάτων που αποφασίζονται από τα πολιτικά όργανα του Δήμου.

5. Μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικώναπολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα προς τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις καιενημερώνει σχετικά την Εκτελεστική Επιτροπή.

6. Οργανώνει κάθε νέα υπηρεσία που δημιουργείταιστο Δήμο και μεριμνά για τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικής δράσης των υπηρεσιών του Δήμου, την προσαρμογή της λειτουργίας τους στις ανάγκες της τοπικήςκοινωνίας και τη βελτίωση της απόδοσης του στελεχικούδυναμικού και των τεχνικών μέσων του Δήμου.

7. Δύναται να συγκαλεί περιοδικά ή κατά περίπτωσηΣυντονιστικά Συμβούλια στα οποία μετέχουν με εκπροσώπους τους το σύνολο ή μέρος (ανάλογα με ομοιογενήθεματικά αντικείμενα) των υπηρεσιών του Δήμου.

8. Παρακολουθεί τις δραστηριότητες του ΝομικούΠροσώπου του Δήμου και των Δημοτικών Επιχειρήσεωνκαι συνεργάζεται με τα αντίστοιχα Δ.Σ., ώστε να εξασφαλίζεται η εναρμόνιση των αποτελεσμάτων από την δραστηριοποίησή τους προς τους στόχους του Δήμου.

9. Υπογράφει τις αποφάσεις χορήγησης αδειών με ή χωρίς αποδοχές και μετακίνησης εκτός έδρας στο εσωτερικό και εξωτερικό των υπαλλήλων του Δήμου.

10. Υπογράφει έγγραφα σύμφωνα με τις δικαιοδοσίες που του εκχωρεί ο Δήμαρχος.

Επίσης, σύμφωνα με τις παραπάνω διατάξεις, μπορεί να εκχωρηθούν και άλλες αρμοδιότητες στον Γενικό Γραμματέα από τον Δήμαρχο, με απόφασή του.(πλην της υπογραφής χρηματικών ενταλμάτων).

Συγκεκριμένα:

1. Να προβαίνει στη μελέτη και εισήγηση μέτρων για τη βελτίωση και προαγωγή των λειτουργιών του Δήμου.

2. Να μεριμνά για την έγκαιρη ετοιμασία των περιοδικών απολογισμών δράσης του Δήμου σύμφωνα με τα αντίστοιχα προγράμματα ή τις συγκεκριμένες αποφάσεις και ενημερώνει σχετικά το Δημοτικό Συμβούλιο, την Οικονομική Επιτροπή και την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής, εφόσον κρίνεται απαραίτητο.

3. Να υπογράφει όλες τις εντολές μετακίνησης εντός και εκτός έδρας των υπαλλήλων του Δήμου και των αιρετών.

4. Να παρακολουθεί την ορθή διαδικασία εφαρμογής των συλλογικών αποφάσεων (Δημοτικό Συμβούλιο, Οικονομική Επιτροπή, Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καιλοιπά.)

5. Δύναται να συστήνει ομάδες εργασίας, ή να επιλέγει υπαλλήλους Συντονιστές κατόπιν υπόδειξης των καθ ύλη αρμόδιων Διευθυντών Διευθύνσεων για τη βέλτιστη εκτέλεση έργων ή προγραμμάτων του Δήμου.

6. Να συντονίζει και να παρακολουθεί την οργάνωση των Προγραμμάτων Επιμόρφωσης όλου του προσωπικού και να εγκρίνει τις άδειες για τη συμμετοχή τους σε αυτά.

ΕΠΙΠΛΕΟΝ Η Γενική Γραμματέας προΐσταται αμέσως και μετά το Δήμαρχο όλου του προσωπικού του Δήμου και ασκεί ανώτατη εποπτεία και έλεγχο σε όλες τις υπηρεσίες του Δήμου.Ο Δήμαρχος δύναται με απόφασή του να αναθέτει στον Γενικό Γραμματέα την υπογραφή με εντολή του εγγράφων και πιστοποιητικών, πλην χρηματικών ενταλμάτων.Ο Γενικός Γραμματέας απολύεται με απόφαση του Δημάρχου, που δημοσιεύεται σε περίληψη στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Επίσης παύει να ασκεί τα καθήκοντα του και απολύεται αυτοδικαίως όταν ο Δήμαρχος απολέσει την ιδιότητα του για οποιονδήποτε λόγο.Η παρούσα απόφαση ισχύει από την υπογραφή της, για όλες τις συνέπειες.

Σχετικά Άρθρα

1 thought on “Η Μαρία-Μερόπη Μυλωνά νέα Γενική Γραμματέας του Δήμου Τριφυλίας”

  1. «ΕΠΕΙΔΗ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΕΡΙΔΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΑ ΑΜΟΙΒΟΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΕ ΣΟΒΑΡΕΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΘΕΣΗ, ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΕΛΑΒΕ Η ΚΥΡΙΑ ΜΥΛΩΝΑ, ΝΑ ΑΝΑΡΤΗΘΕΙ ΤΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΤΗΣ ΚΥΡΙΑΣ ΕΤΣΙ ΟΠΩΣ ΟΡΙΖΕΙ Η ΔΙΑΥΓΕΙΑ. ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ ΤΗΣ ΤΡΥΦΙΛΙΑΣ ΘΕΛΟΥΝ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ΤΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΤΗΣ».

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.