Τοπικά Νέα

Θέση καθαρίστριας στο Δημοτικό Σχολείο Πύργου Τριφυλίας

Η Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας στην πρόσφατη συνεδρίασή της αποφάσισε να προχωρήσει στην προκήρυξη θέσης καθαρίστριας με σύμβαση μίσθωσης έργου για το Δημοτικό Σχολείο Πύργου Τριφυλίας για την σχολική περίοδο από 1.12.2019 έως και 30.6.2020.

Ο Πρόεδρος της επιτροπής, κ. Χαράλαμπος Αυρηλιώνης, εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπ’ όψη του Δ.Σ. την ανάγκη καθημερινού καθαρισμού του παραπάνω σχολείου και το Δ.Σ. τον εξουσιοδότησε για τις περαιτέρω ενέργειες, έκδοση ανακοίνωσης, υπογραφή σύμβασης κ.λπ.

Σύμφωνα με την απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια, η σύμβαση θα έχει ισχύ από την ημερομηνία υπογραφής της και μέχρι τις 30/6/2020. Ο ανάδοχος θα αναλάβει τον καθαρισμό των αιθουσών διδασκαλίας, των γραφείων, καθώς και όλων των κοινόχρηστων χώρων του σχολείου σε καθημερινή βάση.

Η ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημοτικού Σχολείου Πύργου Τριφυλίας και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Οι υποψήφιοι / υποψήφιες, θα πρέπει να πληρούν κατ” ελάχιστο τις εξής προϋποθέσεις:

Να έχουν ηλικία από 18 έως 65 ετών

Να είναι Έλληνες Πολίτες ή να έχουν την ελληνική υπηκοότητα

Να έχουν τη φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων

Να είναι άνεργοι ή μακροχρόνια άνεργοι

Να είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Τριφυλίας

Να έχουν τέκνο μαθητή στη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα

Κατόπιν θα συνεδριάσει η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων, και αφού αξιολογήσει τις αιτήσεις, οι υποψήφιοι/υποψήφιες θα κατατάσσονται με σειρά προτεραιότητας βάση των πινάκων:


Η επιτροπή αξιολόγησης των υποψηφίων ,αφού συγκεντρώσει τα δικαιολογητικά, θα μοριοδοτήσει βάσει των αιτήσεων, τα προσόντα κάθε υποψήφιου.

Η επιτροπή θα αποτελείται από : (α) Τον Πρόεδρο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας, (β) Την Προϊσταμένη της Σχολικής Μονάδας και (γ) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων της Σχολικής Μονάδας. Σε περίπτωση ισοψηφίας θα διενεργηθεί δημόσια κλήρωση ενώπιον του Προέδρου της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Δήμου Τριφυλίας, του Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας και των ενδιαφερομένων.
Το πρακτικό της Επιτροπής θα τεθεί προς επικύρωση από το Διοικητικό Συμβούλιο της Σχολικής Επιτροπής.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Αίτηση

2. Φωτοαντίγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας

3. Φωτοαντίγραφο εκκαθαριστικού σημειώματος (φορολογικού έτους 2018εισοδήματα από 1/1/2018-31/12/2018). Σε περίπτωση που δεν υποβάλλεται φορολογική δήλωση , θα κατατεθεί σχετική βεβαίωση της Οικείας Οικονομικής Εφορίας

4. Βεβαίωση Μονίμου Κατοικίας

5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης από όπου να προκύπτει με σαφήνεια ο αριθμός των τέκνων που είναι εν ζωή

6. Για τους γονείς με τέκνα με αναπηρία 67% και άνω, Πιστοποιητικό της Υγειονομικής Επιτροπής του Ασφαλιστικού Φορέα τους

7. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία να δηλώνεται η φυσική καταλληλότητα για την άσκηση των καθηκόντων

8. Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία να δηλώνεται ότι δεν έχουν καταδικαστεί και ότι δεν είναι φυγόποινοι ή φυγόδικοι για κανένα από τα αδικήματα του άρθρου 8 του Υπαλληλικού Κώδικα

9. Απολυτήριο υποχρεωτικής εκπαίδευσης

10. Βεβαίωση χρόνου ανεργίας από τον ΟΑΕΔ

11. Βεβαίωση φοίτησης τέκνου μαθητή στη συγκεκριμένη Σχολική Μονάδα

Σημείωση: Η παράλειψη κατάθεσης έστω και ενός δικαιολογητικού καθιστά την αίτηση μη αξιολογήσιμη.

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Οι αιτήσεις θα υποβληθούν έως την 15/11/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 12:00 αυτοπροσώπως ή από νόμιμα εξουσιοδοτημένο άτομο, στον γραμματεία της Σχολικής Επιτροπής στην κοινότητα Φιλιατρών στον κ. Ιωάννη Αντωνόπουλο ή στην κ. Αναστασία Ράλλη, κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες , τηλ. επικ. 2761360022 & 2761360034 για οποιαδήποτε πληροφορία.

Ο υποψήφιος/α που θα επιλεγεί θα υπογράψει σύμβαση έργου και η αμοιβή του/της (συμπεριλαμβανομένου και των εργοδοτικών εισφορών ) θα καταβάλλεται από τη Σχολική Επιτροπή. Η πληρωμή θα γίνεται σύμφωνα με τη ροή χρηματοδότησης από τον αρμόδιο φορέα.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.