Τοπικά Νέα

Μεγαλύτερο από πλευράς δράσεων και έκτασης το τοπικό Leader της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας

argyrakis_ioannis


Το ποσό των 8,55 εκατ. ευρώ θα διαχειριστεί στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος Leader η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας και λίγο πριν την ενεργοποίηση του προγράμματος, ο πρόεδρός της, Γιάννης Αργυράκης, μιλά στο Agro24 για τις δραστηριότητες και τις προτεραιότητες της Αναπτυξιακής. Ο κ. Αργυράκης αναφέρεται στις αλλαγές του τοπικού προγράμματος, που διευρύνεται τόσο γεωγραφικά όσο και από πλευράς επιλέξιμων δράσεων. Επίσης, μιλά και για τις καθυστερήσεις και την υποστελέχωση των κεντρικών υπηρεσιών της κυβέρνησης που δυσχέραναν σε κάποιες περιπτώσεις το έργο της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας, αλλά τελικά τα όποια προβλήματα ξεπεράστηκαν, προκειμένου να διαμορφωθεί και να εγκριθεί ένα ολοκληρωμένο τοπικό αναπτυξιακό πρόγραμμα.

Agro24: Ποια προγράμματα διαχειρίζεται η εταιρεία και ποια πρόκειται να ενεργοποιηθούν;

Ιωάννης Αργυράκης: Η εταιρεία αυτή την περίοδο έχει αναλάβει την υλοποίηση των συνεχιζόμενων πράξεων του Άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 στο μέτρο 19 του ΠΑΑ 2014-2020. Πιο συγκεκριμένα, από  το σύνολο των έργων που είχαν συμβασιοποιηθεί στο τοπικό πρόγραμμα πέρασαν ως ανειλημμένες υποχρεώσεις τα  τριάντα έξι των οποίων το χρονοδιάγραμμα έχει καθοριστεί έως τις 31-12-2017. Επίσης, η ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ ΟΤΑ συμμετέχει ως συμβαλλόμενο μέρος σε προγραμματικές συμβάσεις οι οποίες έχουν συναφθεί με την Περιφέρεια Πελοποννήσου-ΠΕ Μεσσηνίας καθώς και Δήμους της περιφερειακής ενότητας Μεσσηνίας. Το αντικείμενο των εν λόγω συμβάσεων σχετίζεται κυρίως με την εκπόνηση μελετών ώστε να καταστούν μελετητικά ώριμα έργα των ΟΤΑ και εν συνεχεία να τύχουν χρηματοδότησης.

Η εταιρεία βρίσκεται εν αναμονή έναρξης της υλοποίησης του νέου προγράμματος CLLD /Leader του ΠΑΑ 2014-2020 και του ΕΠΑλΘ 2014-2020 στο οποίο της έχει κατανεμηθεί ποσό δημόσιας δαπάνης 8.550.000,00€.

Agro24: Τι έχει αλλάξει με το νέο Leader ειδικά για την περιοχή της Μεσσηνίας; Φέρνει κάτι καινοτόμο σε τοπικό επίπεδο;

Ι.Α.: Το νέο τοπικό πρόγραμμα περιλαμβάνει πλέον το σύνολο των έξι Δήμων της Περιφερειακής Ενότητας Μεσσηνίας, εκτός του αστικού ιστού της Καλαμάτας του Δήμου Καλαμάτας, που ξεπερνά τον πληθυσμιακό περιορισμό των 15.000 κατοίκων σε αντίθεση με το προηγούμενο τοπικό πρόγραμμα που χωρικά ήταν περιορισμένο. Επιπροσθέτως, το πρόγραμμα είναι πολυταμειακής προσέγγισης (ΕΓΤΑΑ και ΕΤΘΑ) γεγονός που φιλοδοξούμε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο δυνατό βαθμό από το σύνολο των δυνητικά δικαιούχων. Στο τρέχον πρόγραμμα οργανώνεται ένα σύστημα εισαγωγής της καινοτομίας στην μικρομεσαία επιχείρηση, που από μόνο του συνιστά καινοτομία και διασφαλίζονται προνομιακά πόροι που θα προκύψουν από ενέργειες που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του τοπικού προγράμματος. Αξιοποιείται η συνεργασία της Εταιρείας με το ΤΕΙ Καλαμάτας και το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου. Οι δύο αυτοί ερευνητικοί φορείς, δημιουργούν εργαλεία, οργανώνουν και υλοποιούν εκπαιδεύσεις, δράσεις ανταλλαγής γνώσεων, εμπειριών και καλών πρακτικών,  δημιουργούν δομή στήριξης, η οποία σε συνεργασία με τα τμήματα της Εταιρείας, σύμφωνα με το οργανόγραμμα, παραλαμβάνουν την καινοτομική ιδέα και την υποστηρίζουν μέχρι την υλοποίηση της. Η Εταιρεία με αυτή τη διαδικασία επιχειρεί να εισάγει τη λογική της παραγωγής καινοτομίας στην τοπική επιχειρηματική σκέψη και πρακτική, ώστε η καινοτομία διαπερνά οριζόντια το τοπικό πρόγραμμα στο σύνολό του. Στα πλαίσια αυτά έχουν οριστεί θεματικές περιοχές για έργα καινοτομίας στους τομείς της μεταποίησης, του τουρισμού  και του εμπορίου.

Agro24: Ποια η συνεργασία σας με τους άλλους τοπικούς φορείς της ΠΕ Μεσσηνίας;

Ι.Α.: Η σχέση της εταιρείας με τους τοπικούς φορείς στη διαδικασία διαβούλευσης που ακολουθήθηκε για το σχεδιασμό του νέου προγράμματος υπήρξε ιδιαιτέρως γόνιμη και παραγωγική καθώς ήταν αξιοσημείωτη η συμμετοχή των εταίρων σε τοπικό επίπεδο, συμπεριλαμβανομένης της κοινωνίας των πολιτών, των τοπικών οικονομικών και κοινωνικών φορέων, προκειμένου να αντιμετωπισθούν αποτελεσματικά οι οικονομικές, κοινωνικές, περιβαλλοντικές και δημογραφικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι αγροτικές περιοχές. Σε γενικότερο επίπεδο έχει γίνει πλέον κατανοητή και αποδεκτή η συμβολή που μπορεί να έχει η εταιρεία στην συνολική προσπάθεια για ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Αυτό βέβαια έχει ξεκινήσει να αλλάζει κυρίως, μετά την εφαρμογή του προγράμματος Leader καθώς έγινε αντιληπτός ότι ο ρόλος της Αναπτυξιακής Μεσσηνίας ΑΕ ΟΤΑ είναι συμπληρωματικός και όχι ανταγωνιστικός της προσπάθειας για ανάπτυξη της τοπικής κοινωνίας. Ευελπιστούμε ότι την τρέχουσα περίοδο η συνεργασία θα ενταθεί καθώς κοινός στόχος όλων είναι η τόνωση της τοπικής οικονομίας μέσα στη δύσκολη για όλους οικονομική συγκυρία που βιώνει η χώρα μας.

Agro24: Είστε ικανοποιημένος από τη συνεργασία με την κεντρική κυβέρνηση και τις αποφάσεις της;

Ι.Α.: Η συνεργασία που είχε η εταιρεία με την κεντρική κυβέρνηση αφορούσε κυρίως, στον τομέα υλοποίησης του άξονα 4 του ΠΑΑ 2007-2013 και δευτερευόντως του άξονα 3. Στα πλαίσια αυτά η λήψη αποφάσεων συνήθως γινόταν με καθυστέρηση, ακολουθούσαν συνεχείς τροποποιήσεις, τα ερωτήματα που προέκυπταν αργούσαν να απαντηθούν, πολύπλοκες και χρονοβόρες διαδικασίες πληρωμής των δικαιούχων  (συλλογή δικαιολογητικών, πληροφοριακό σύστημα, κ.α). Παραταύτα έγινε σημαντική προσπάθεια από τα υπηρεσιακά στελέχη όλων των υπηρεσιών- των οποίων ο αριθμός ήταν εξαιρετικά περιορισμένος- ώστε να προχωρήσει ομαλά η υλοποίηση των επενδυτικών σχεδίων και να περιοριστεί στον μικρότερο δυνατό  βαθμό η ταλαιπωρία των επενδυτών. Θεωρούμε ότι η συμμετοχή και των ειδικών υπηρεσιών των περιφερειών τη νέα περίοδο εφαρμογής του CLLD /Leader θα λειτουργήσει επ΄ ωφελεία τόσο των ομάδων τοπικής δράσης όσο και των εν δυνάμει δικαιούχων.

Ποια είναι η Αναπτυξιακή Μεσσηνίας

Η «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ» ιδρύθηκε στις 2 Ιανουαρίου 1996 (ΦΕΚ 395/25-01-1996) με τη μορφή της Ανώνυμης Εταιρείας, και με την επωνυμία «Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία», με κύριο σκοπό την υλοποίηση προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης και συναφών με το αντικείμενο αυτό ερευνητικών και μελετητικών δραστηριοτήτων. Το 1999, κατόπιν απόφασης της Γενικής Συνελεύσεως (Γ.Σ.), η Εταιρεία αλλάζει την επωνυμία της σε «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας Ανώνυμη Εταιρεία» με διακριτικό τίτλο «ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ». Με την εφαρμογή του νέου Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (Ν. 3463/2006) η ΑΝ.ΜΕΣ.ΑΕ, ύστερα από απόφαση της Γ.Σ. (12-05-2007), έλαβε την επωνυμία «Αναπτυξιακή Μεσσηνίας – Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία ΟΤΑ». Η ΑΝ.ΜΕΣ. Α.Ε. ΟΤΑ ως επιχείρηση των Ο.Τ.Α., αποτελεί Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 277 και επόμενα Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα, και διέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 291 & 1β. (Π.Δ. 410/ΦΕΚ 231 Α΄14/11/95), από τις διατάξεις περί Ανωνύμων Εταιρειών (Κ.Ν. 2190/19-20 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει), και από τις διατάξεις του Ν. 3463/2006 ως ισχύει. Κύριους σκοπούς της Εταιρείας αποτελούν η σχεδίαση, στήριξη, συμμετοχή και συνεργασία με όλους τους τοπικούς φορείς σε στρατηγικές και πολιτικές που στοχεύουν στη βιώσιμη, ισορροπημένη και αειφόρο ανάπτυξη στην Περιφερειακή Ενότητα Μεσσηνίας.

Η Εταιρεία διοικείται από τη Γενική Συνέλευση (Γ.Σ.) και το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.), το οποίο είναι επταμελές, εκλεγμένο από τη Γ.Σ. Η Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, είναι το ανώτατο όργανο αυτής και δικαιούται να αποφασίζει για κάθε υπόθεση που αφορά την Εταιρεία, εκτός από εκείνα που κατά το Νόμο ή το Καταστατικό αποφασίζονται από το Δ.Σ.. Οι αποφάσεις της δεσμεύουν και τους μετόχους που απουσιάζουν ή διαφωνούν. Η θητεία των μελών του Δ.Σ. είναι τριετής. Το Δ.Σ. μετά την εκλογή του, συνέρχεται και συγκροτείται σε σώμα, εκλέγοντας μεταξύ των μελών του, τον Πρόεδρο και έναν η περισσότερους Αντιπροέδρους.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.