Τοπικά Νέα

Με μήνυση «απειλεί» τον Γ. Μερκούρη ο Χ. Αυρηλιώνης

Με αφορμή την χθεσινή τοποθέτηση του κ. Γ. Μερκούρη για την τροποποίηση του προϋπολογισμού του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπετάν Τέλλος Άγρας», ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Τριφυλίας και Πρόεδρος του Συνδέσμου Ύδρευσης «Καπετάν Τέλλος Άγρας», κ. Χ. Αυρηλιώνης ζητά από τον κ. Μερκούρη να ανακαλέσει ρητώς την δημόσια δήλωσή του (τοποθέτησή του επί των θεμάτων για την ακρίβεια) η οποία επιφέρει συκοφαντική δυσφήμιση για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, όπως ο ίδιος αναφέρει, στο gargalianoionline.gr , τονίζοντας ότι σε διαφορετική περίπτωση θα προσφύγει στη Δικαιοσύνη.

Ολόκληρο το κείμενο της δήλωσης του κ. Αυρηλιώνη:

ΑΠΑΝΤΗΣΗ – ΔΗΛΩΣΗ KAI ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΜΕΤ’ΕΠΙΦΥΛΑΞΕΩΣ ΠΑΝΤΟΣ ΝΟΜΙΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ ΑΥΡΗΛΙΏΝΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’

ΠΡΟΣ

Του κου. Γ. Μερκούρη, δημοτικού συμβούλου του συνδυασμού ‘’Τριφυλία Συνεχίζουμε’’

Κύριε Μερκούρη, είναι αναμενόμενο και θεμιτό η αντιπολίτευση να ασκεί κριτική στη Δημοτική Αρχή, η οποία όμως σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να είναι εποικοδομητική και προς όφελος των πολιτών. Κάτι που εσείς δεν προσφέρετε με τις συκοφαντικές τοποθετήσεις (στις 22/05/2020) σας στο ηλεκτρονικό site gargalianoionline.gr και το μόνο που κάνουν δυστυχώς είναι να παραπέμπουν σε λαϊκισμό. Είναι λυπηρό σε μια περίοδο που η κοινωνία δοκιμάζεται από τις συνέπειες του κορονοϊού, η αντιπολίτευση να επιλέγει αβάσιμες και ανούσιες αντιπαραθέσεις για τη δημιουργία εντυπώσεων και μόνο προσπαθώντας να στήσει εμπόδια στη προσπάθεια της υπάρχουσας Δημοτικής Αρχής. Εμείς κύριε Μερκούρη δεν σας ακολουθούμε στον δρόμο που επιλέξατε και ο οποίος φάνηκε, με την απάντηση του λαού της Τριφυλίας στις δημοτικές εκλογές του 2019. Θα συνεχίσουμε να στεκόμαστε στο πλευρό των συμπολιτών μας, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας και στην ανάδειξη και διαφήμισης του τόπου μας.

Σε απάντηση λοιπόν της από 22-05-2020 δημόσιας δήλωσης σας των έωλων και συκοφαντικών ισχυρισμών σας περί δήθεν διασπάθισης δημόσιου χρήματος στο ηλεκτρονικό site gargalianoionline.gr, αρνούμαι ως Πρόεδρος του Νομικού Προσώπου καθολικώς τους χειρισμούς σας αυτούς και σας καλώ να ανακαλέσετε δημοσίως μετ’επιφυλάξεως παντός νομίμου δικαιώματος μου διότι:

 

 1. Καταρχάς, παραλείψατε για λόγους που αποκλειστικά εσείς αντιλαμβάνεστε και παράλληλα σας εκθέτουν να μην ενημερωθείτε σχετικά με την κοινοποίηση που έγινε στις 15/05/2020 σε συνέχεια της υπ.αριθμ. 63/12.05.2020 και με ΑΔΑ ΨΨΣ8ΟΞ3Ο-Ρ22 προς τους συμβούλους του ν.π.δ.δ. ’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’, της τεκμηρίωσης της αναμόρφωσης του προϋπολογισμού. Προφανώς προς τον σκοπό της προκλήσεως εύλογου αναγνωστικού ενδιαφέροντος κατά την χρονικώς ανάρτησή σας στο διαδίκτυο, ως «Διαμαρτυρία, Δήλωση και Πρόσκληση», η δημόσια δήλωση σας και συκοφαντική δυσφήμιση από εσάς, για διασπάθιση δημόσιου χρήματος, είναι παντελώς ακατανόητη σε εμένα, αλλά και εντελώς αδόκιμη και αποδοκιμαστέα.

 

 1. Περαιτέρω, επί των ανακριβειών, προσβλητικών και εν τέλει συκοφαντικών ισχυρισμών σας περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος και προς πλήρη και ολοσχερή αντίκρουσή τους, όχι διότι υποχρεούμαι προς τούτο, καθώς δεν αποτελείτε προϊστάμενος ή ελεγκτική αρχή ημών, αλλά προς τον σκοπό της αποκατάστασης της βαθιά τρωθείσας τιμής και υπολήψεως μου, καθώς και της καλής φήμης μου ενώπιον αόριστου αριθμού προσώπων, λεκτέα είναι τα εξής:

 

α) Συκοφαντικώς ισχυρίζεστε ότι η δημιουργία του κωδικού Κ.Α 00.6117.02. Αμοιβές για εργασίες εσωτερικού ελέγχου για τις υπηρεσίες διαμόρφωσης δικλείδων ασφαλείας στη λειτουργία της οικονομικής υπηρεσίας» δεν είναι σύμφωνη με τα όσα προβλέπονται στο Ν.4270/28-06-2014 άρθ.168(ΦΕΚ 143 τ.Α). Ποιο συγκεκριμένα αν διαβάζατε ποιο προσεκτικά (κάτι το οποίο δεν κάνατε) τις εισηγήσεις μου προς το Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. ’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’ αναφέρω τα εξής:  Η δημιουργία του νέου κωδικού 00.6117.02 αφορά την οργάνωση και διαμόρφωση συστήματος διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας για την παρακολούθηση της οικονομικής λειτουργίας του Ν.Π.Δ.Δ. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ». Για την προσαρμογή του Συνδέσμου στις νέες θεσμικές εξελίξεις (κατάργηση προληπτικού ελέγχου από 1/1/2019 και ενίσχυση του ρόλου του εσωτερικού ελέγχου, ενισχυμένες ευθύνες Προϊσταμένου Οικονομικής Υπηρεσίας) και την προσαρμογή σε έναν ενιαίο τρόπο λειτουργίας όλων των οικονομικών υπηρεσιών του δημοσίου τομέα, είναι επιβεβλημένη η ηλεκτρονική αποτύπωση και παρακολούθηση των ανωτέρω διαδικασιών και η σύσταση αντίστοιχων δικλείδων ασφαλείας, όπως έχει προβλεφθεί και από τις διατάξεις του άρθρου 168 του Ν. 4270/14, ενώ ιδιαίτερη βαρύτητα πρέπει να δοθεί στη διαμόρφωση των διαδικασιών τόσο της Υπηρεσίας Προμηθειών – Υπηρεσιών – καθώς αποτελεί βασικό πυλώνα εκτέλεσης δαπανών, όσο και της Υπηρεσίας Λογιστηρίου, καθώς αποτελεί τον πυρήνα της οικονομικής παρακολούθησης και λειτουργίας του νομικού προσώπου. Στο πλαίσιο αυτό, ο Σύνδεσμος επιθυμεί τη διαμόρφωση ενός ηλεκτρονικού συστήματος αποτύπωσης και παρακολούθησης των διαδικασιών και δικλείδων ασφαλείας, για την παρακολούθηση των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών λειτουργίας του λογιστηρίου, μέσω του οποίου θα αποτυπώνονται και θα ελέγχονται οι διαδικασίες που εκτελούνται. Η διαμόρφωση των διαδικασιών πρέπει να επιτευχθεί με επιστημονικό και θεσμικό τρόπο, γι’ αυτό απαιτείται η συνδρομή από ειδικά καταρτισμένους επιστήμονες, που να έχουν τη γνώση τόσο στην εν γένει διαμόρφωση συστημάτων οικονομικής λειτουργίας σε Ο.Τ.Α. και τα Νομικά Πρόσωπα αυτών, όσο και στις εξειδικευμένες απαιτήσεις των επιμέρους τμημάτων και υπηρεσιών της τοπικής αυτοδιοίκησης, με την ιδιαιτερότητα που τα χαρακτηρίζει. Στον Κανονισμό Εσωτερικών Υπηρεσιών του Νομικού Προσώπου δεν έχει προβλεφθεί και δε λειτουργεί Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου ούτε διεύθυνση ή τμήμα ή γραφείο, με σχετικό αντικείμενο, ώστε να είναι σε θέση να διεκπεραιώσει την ως άνω υπηρεσία όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία (Άρθρο 168 του Ν. 4270/2014, ΦΕΚ  143/28.06.2014, τεύχος Α’ & Ν.3492/2006  εφαρμογή συστήματος και διαδικασιών εσωτερικού ελέγχου). Στο Δήμο Τριφυλίας δεν υπάρχει συσταθείσα και δεν λειτουργεί επίσης Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να  πραγματοποιήσει την εν λόγω υπηρεσία για λογαριασμό του συνδέσμου. Όπως έχει διατυπωθεί ρητά σε εκθέσεις Ελέγχου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι Δήμοι και τα Νομικά Πρόσωπά τους οφείλουν να υιοθετήσουν τις νομοθετικές διατάξεις περί σύστασης Μονάδων Εσωτερικού Ελέγχου, προκειμένου να εφαρμόσουν συστημικές και δομημένες μεθόδους και διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου. Εξάλλου, όπως γίνεται παγίως αποδεκτό από το Ελεγκτικό Συνέδριο (ενδεικτικά Έκθεση Ελέγχου Εσόδων Δ. Αγίου Δημητρίου χρήσης 2011 (2013), Έκθεση Ελέγχου Συγκριτικού Χρηματοοικονομικού Ελέγχου και Ελέγχου Συμμόρφωσης επί κατηγοριών δαπανών των Δήμων Νεάπολης-Συκεών, Κορδελιού-Ευόσμου και Ωραιοκάστρου χρήσης 2012 (2014)), ο εσωτερικός έλεγχος αποτελεί αρμοδιότητα μιας ξεχωριστής Υπηρεσίας, της Μονάδας Εσωτερικού Ελέγχου, η σύσταση της οποίας πρέπει να προβλέπεται στον Ο.Ε.Υ. και θεμελιώνεται στο άρθρο 12 του Ν. 3492/2006 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 1 παρ. 3 του Ν. 4081/2012. Περαιτέρω, η λειτουργία Συστημάτων και Δραστηριοτήτων Εσωτερικού Ελέγχου στην Τοπική Αυτοδιοίκηση κρίνεται απαραίτητη βάσει της κείμενης νομοθεσίας, ήτοι το Ν. 4270/14 (ΦΕΚ-143 Α/28-6-14): Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας, διότι με αυτό τον τρόπο προστατεύονται τα συμφέροντα του κράτους, των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ, καθώς και των υπόλοιπων άμεσα ενδιαφερόμενων (π.χ. δημότες, προμηθευτές, περιβάλλον, κ.λ.π.), ενώ διασφαλίζεται η απρόσκοπτη οικονομική, αποτελεσματική και αποδοτική λειτουργία των ΟΤΑ και των ΝΠΔΔ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (άρθρ.168, §1), Εσωτερικός έλεγχος πραγματοποιείται σε όλους τους φορείς της Γενικής Κυβέρνησης, όπως ορίζεται στο Ν. 3492/2006 (άρθρ. 4, §2). Σύμφωνα, περαιτέρω, με την αρχή της οικονομικότητας που επιβάλλει την  εκπλήρωση  των  σκοπών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους,  δε δύνανται, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, να διαθέτουν νομίμως  πιστώσεις  για  την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών που ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους, κατά κλάδο, όπως  αυτά  περιγράφονται  στις  οικείες οργανικές διατάξεις, αφού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση  της  οικείας  υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται  από  τις αρχές της  αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – εργασιών ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (ενδεικτικά  αναφέρονται: Πράξεις VII Τμ. ΕλΣυν 298, 197/2014,16/2012, 309, 176, 114, 85/2011). Ο Σύνδεσμος Ύδρευσης «ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ» προτίθεται να ορίσει εξωτερικούς συνεργάτες για την παροχή της υπηρεσίας αυτής έως τις 31/12/2020, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:1.Τον Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών». 2.Τον Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».3.Τον Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης».4.Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/13.7.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις».5.Τις διατάξεις του Ν.4013/2011(ΦΕΚ 204/Α) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων και άλλες διατάξεις» ως έχει τροποποιηθεί και ισχύει καθώς και τις διατάξεις της ΥΑ 57654/2017 (ΦΕΚ 1781/23.05.2017 τεύχος Β’) «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».6. Τον Ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο».7. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».8. Τον Ν. 4270/2014 (Α΄ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις».9. Το Π.Δ. 80/2016 “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες».10. Τον Ν. 2690/1999 «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» 12. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία” 13. Τον Ν. 4250/2014 (Α΄ 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. Σημειώνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Ν.4412/2016.

 

β) Συκοφαντικώς ισχυρίζεστε ότι με τη δημιουργία του κωδικού Κ.Α 00.6117.03, λέτε ότι <<να ελέγξει ο ορκωτός λογιστής τι; Τριάντα,αμφιβάλλω αν είναι και τόσα, τιμολόγια για όλο το χρόνο που θέλετε να γίνει έλεγχος….>>. Ποιο συγκεκριμένα αν διαβάζατε ποιο προσεκτικά(κάτι το οποίο δεν κάνατε) τις εισηγήσεις μου προς το Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. ’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’ αναφέρω τα εξής:  (μετά από την απόφαση αριθμ. 9 , 15/04/2020 του Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ») που αφορά τον έλεγχο από Ορκωτό Ελεγκτή Λογιστή των πάσης φύσεως συμβάσεων που σύναψε το Ν.Π.Δ.Δ. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ «ΚΑΠΕΤΑΝΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ» την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019 με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κατά την περίοδο 1/9/2019 έως 31/12/2023. Από την ημερομηνία εκλογής μου ως Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ.-Σύνδεσμός Ύδρευσης «ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ» (εφεξής: Σύνδεσμος) παρατηρήθαν τα εξής σημαντικά θέματα στο Σύνδεσμό: 1. Μη λήψη χρηματοδότησης από τη προγούμενη Διοίκηση του Συνδέσμου ποσού 160.000 ευρώ από το Υπουργείο Εσωτερικών (έναρξη προγράμματος 27-11-2017 έως 26-11-2019 λήξη προγράμματος) που αφορούσε την αντιμετώπιση καταστροφών από τη λειψυδρία. 2. Ο Σύνδεσμός δεν έχει ενταχθεί στους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης. 3. Δεν έχουν υποβληθεί τα οικονομικά στοιχεία όλα τα παρελθόντα έτη με σκοπό να ενημερώνεται η ΕΛΣΤΑΤ (Ελληνική Στατιστική Αρχή). 4. Ο Σύνδεσμός δεν έχει συντάξει ποτέ κατά τα παρελθόντα έτη απολογισμό όπως υποχρεούται. 5. Την ανάγκη συνεπικουρίας της Διοίκησης του Συνδέσμου και της Οικονομικής Υπηρεσίας του στην αποτελεσματικότερη εποπτεία του συνόλου της οικονομικής διαχείρισης και του έγκαιρου εντοπισμού δημοσιονομικών κινδύνων. 6. Στο Σύνδεσμο δεν υπάρχει συσταθείσα και δεν λειτουργεί επίσης Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να  πραγματοποιήσει την εν λόγω υπηρεσία για λογαριασμό του Συνδέσμου. 7. Στο Δήμο Τριφυλίας δεν υπάρχει συσταθείσα και δεν λειτουργεί επίσης Μονάδα Εσωτερικού Ελέγχου, ώστε να  πραγματοποιήσει την εν λόγω υπηρεσία για λογαριασμό του Συνδέσμου. 8. Υπήρξαν οικονομικές πράξεις-συναλλαγές μεταξύ προμηθευτών (την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019) που χρήζουν διερεύνησης. Επίσης επειδή έχω παραλάβει τη Διοίκηση του Συνδέσμου από τις 22 Οκτωβρίου 2019, θέλω να ξέρω επακριβώς τι παρέλαβα και τα ευρήματα να είναι οδηγός για μια σωστότερη πορεία για το Σύνδεσμό μας, καθώς πρέπει να αναδιοργανωθούν πολλά πράγματα. Σημειώνεται ότι η διαγωνιστική διαδικασία θα διεξαχθεί με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο Ν.4412/2016. Λαμβάνοντας υπόψη: 1. Σύμφωνα με την εγκ. 2/100018/0026/30-12-2016 με την οποία παρέχονται διευκρινίσεις και οδηγίες για την ορθή εφαρμογή του ΠΔ 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (Α’ 145) που εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 68 του ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85ΕΕ)-δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (Α’143), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 23 του άρθρου 10 του ν.4337/2015 (Α’129)».  2. Επίσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στην ΚΥΑ Π1/2380/18.12.2012 (ΦΕΚ 3400/20.12.2012 τεύχος Β΄) Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων στο άρθρο 2 παρ. 2.1 «…στο υποσύστημα Μητρώο Ηλεκτρονικής Καταχώρισης Αιτημάτων καταχωρίζονται τα πρωτογενή αιτήματα, ήτοι όλα τα αιτήματα των υπηρεσιών των Φορέων του δημοσίου τομέα, όπως αυτός ορίζεται στο άρθρο 1β του ν. 2362/1995, με τα οποία ζητείται η προμήθεια αγαθών ή η παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση δημοσίων έργων για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων.» και στο άρθρο 4 παρ. 1α «… Τα πρωτογενή αιτήματα καταχωρίζονται με μέριμνα του εισηγητή / συντάκτη του αιτήματος του φορέα ο οποίος υποβάλλει το συγκεκριμένο αίτημα». 3.      Σύμφωνα, περαιτέρω, με την αρχή της οικονομικότητας που επιβάλλει την  εκπλήρωση  των  σκοπών των ΟΤΑ και των Νομικών Προσώπων τους με την κατά το δυνατόν ελάχιστη επιβάρυνση του προϋπολογισμού τους,  δε δύνανται, για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους, να διαθέτουν νομίμως  πιστώσεις  για  την πληρωμή δαπανών που αφορούν στην εκτέλεση εργασιών που ανάγονται στα συνήθη καθήκοντα των υπαλλήλων τους, κατά κλάδο, όπως  αυτά  περιγράφονται  στις  οικείες οργανικές διατάξεις, αφού αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη οικονομική επιβάρυνση  της  οικείας  υπηρεσίας. Κατ’ εξαίρεση, στο βαθμό που αυτό επιβάλλεται  από  τις αρχές της  αναγκαιότητας και της αποδοτικότητας, είναι δυνατή η ανάθεση σε τρίτους ιδιώτες – φυσικά ή νομικά πρόσωπα – εργασιών ειδικής φύσεως, για την εκτέλεση των οποίων απαιτείται προσωπικό με εξειδικευμένες γνώσεις και εμπειρία (ενδεικτικά  αναφέρονται: Πράξεις VII Τμ. ΕλΣυν 298, 197/2014,16/2012, 309, 176, 114, 85/2011). 4.        Τις διατάξεις του Ν.3463/2006 ΦΕΚ 114/Α/2006 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν 5.           Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 ΦΕΚ 87/Α/2010 όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 6.       Τις διατάξεις του Ν.4270/14 ΦΕΚ 143/Α/2014 “Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – Δημόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις” όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 7.      Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. Αξίζει να σημειωθεί: α) ότι είναι ρητή δέσμευσή μου απέναντι στους πολίτες της Τριφυλίας και ιδιαιτέρως της Δ.Ε. Γαργαλιάνων να υπάρξει πλήρη διαφάνεια σχετικά με τις συβάσεις που υπογράφηκαν την περίοδο 1/9/2014 έως 31/8/2019 με σκοπό τη διαχείριση των υποχρεώσεων που απορρέουν από αυτές κατά την περίοδο 1/9/2019 έως 31/12/2023, δηλαδή κατα τη διάρκεια της δικής μου διοίκησης. β) είναι δέσμευση και του Δημάρχου Τριφυλίας κου. Γεώργιου Λεβεντάκη απένατι στους πολίτες του Δήμου Τριφυλίας.

γ) Συκοφαντικώς ισχυρίζεστε σχετικά με τα ISO ότι, γίνετε διασπάθιση δημόσιου χρήματος με απ΄ευθείας αναθέσεις, ενώ οφείλεται ως αιρετός με ψήφο εμπιστοσύνης από τους δημότες του Δήμου Τριφυλίας να  μην  λαϊκίζετε και αφήνοντας μομφές γενικά και αόριτσα για εντυπώσεις αυτοπροβολής δήθεν αντιπολίτευσης και να τους ενημερώσετε ότι, τα τρία (3) ISO είναι ΕΩΣ του ποσού των 24.800,00 έως συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 24% μέσο της διαγωνιστικής διαδικασίας του Ν.4412/16.   

 

δ) Κακώς διερωτάσθε και μάλιστα μέσω της ιδιότυπης δημόσιας, δήλωσής σας περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος για τους νομιμότατους ελέγχους, καθώς εάν πράγματι σας ενδιέφερε έστω και άνευ θεσμικής ιδιότητας υμών, θα μπορούσατε να ενημερωθείτε άμεσα ότι το ν.π.δ.δ. ’’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’ έχει να ελεγχτεί κύριε Μερκούρη από το 2014 (Σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 3 του Π.Δ. 315/99, όπως αυτές τροποποιήθηκαν με την υπ’αριθμόν 4604/05 κοινή απόφαση των υπουργών εσωτερικών και οικονομικών και ισχύει, στους φορείς(Δήμους και Νομικά Πρόσωπα των Δήμων) που δεν εφαρμόζουν την διπλογραφική λογιστική μέθοδο επιβάλλεται χρηματικό πρόστιμο το ύψος του οποίου κυμαίνεται από 1.500,00 € έως 60.000,00 € κατ’ έτος. Επιπλέον, σε περίπτωση μη υποβολής των μηνιαίων χρηματοοικονομικών στοιχείων που βασίζονται στη διπλογραφική λογιστική στο υπουργείο, επιβάλλονται οι κυρώσεις που προβλέπονται από το Άρθρο 173 του Ν.4270/14 (χρηματικό πρόστιμο στο προϊστάμενο, δέσμευση εσόδων του φορέα από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων ή τον Τακτικό Προϋπολογισμό σε ποσοστό 50% του ετήσιου προβλεπόμενου ποσού κλπ.) …..ΚΑΙ επί διοίκησης του κου. Κατσίβελα και δική σας δεν κάνατε ελέγχους από Ορκωτούς Ελεγκτές Λογιστές όπως οφείλατε στο Νομικό Πρόσπωπο. Η αλλαγή του δικτύου που είναι παρατημένο τις τελευταίες 10ετίες και η υπάρχουσα διοίκηση του ν.π.δ.δ. ’’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’ θα τα καταφέρει να το φτιάξει, έτσι ώστε να μπορεί να ενταχθεί το έργο σε χρηματοδοτικά προγράμματα όπως είναι το νέο Πρόγραμμα έργων, δράσεων και αλληλεγγύης της Αυτοδιοίκησης Αντώνης Τρίτσης, και αφορά δημόσιες επενδύσεις ύψους 2,5 δισ. ευρώ ή στην Περιφέρεια Πελοποννήσου. Μας εγκαλείται κύριε Μερκούρη να διακόψουμε την παροχή νερού στους συμπολίτες μας; Αύτη είναι άποψη σας κύριε Μερκούρη; η διακοπή του νερού προς τους συμπολίτες μας;  Η δική μου θέση κύριε, είναι η αλλαγή του πεπαλαιωμένου δικτύου και η παράλληλα η βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού των συμπολιτών μου και όχι η διακοπή της παροχής του νερού όπως ισχυρίζεστε.

 

ε) Αν η άποψη σας κύριε, είναι να σταματήσει η παροχή του νερού και το θεωρείται τόσο απλό…. γιατί εσείς και ο κύριος Κατσίβελας ως διοίκηση, σχεδόν 5,5 χρόνια, δεν διακόπτατε την παροχή του νερού? και γιατί δεν ζητήσατε ποτέ όσα χρόνια είσασταν διοίκηση, από την Τεχνική Υπηρεσία, τεχνική μελέτη για την αλλαγή δικτύου του ν.π.δ.δ. ’’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’;

 

ζ) Αναφέρεται επίσης με παραπληροφόρησή σας ότι ζήτησα από την Τεχνική Υπηρεσία αν μπορεί να συντάξει μελέτες άμεσα και σας απαντά, φυσιολογικά ,ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει ούτε από την Τ.Υ ούτε και από κανέναν άλλο . Σας απαντώ κύριε, με το email που έστειλα στην Τεχνική Υπηρεσία την Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, 06:29:56 μ.μ.

 

Από: Μπάμπης Αυρηλιώνης <aurilionis@yahoo.com>

Προς: dimtrifylias@gmail.com <dimtrifylias@gmail.com>; efimihou1@gmail.com <efimihou1@gmail.com>; chdimop@teemail.gr <chdimop@teemail.gr>; mermylona@yahoo.gr <mermylona@yahoo.gr>; mylonagg@1391.syzefxis.gov.gr <mylonagg@1391.syzefxis.gov.gr>

Στάλθηκε: Δευτέρα, 4 Μαΐου 2020, 06:29:56 μ.μ. EEST

Θέμα: ΕΞΕΡΑΙΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΥΔΡΑΓΩΓΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ

 

                                                                                                   ΕΞΕΡΑΙΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ

Κ. Δημοπούλου,

Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας  με τον κ. Αντωνόπουλο μελετητή της περιβαλλοντικής μου είπε τα εξής:

1) Η περιβαλλοντική μελέτη βρίσκεται στη Δ/νση Δασών για έγκριση. Η γνωμοδότηση είναι θετική αλλά περιμένουν από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας συμπληρωματικά κάποιους χάρτες που έχουν ζητήσει και τότε θα εκδοθεί η ΑΕΠΟ. Αυτό όμως δεν εμποδίζει παράλληλα να γίνει τεχνική μελέτη για την υποβολή του έργου σε χρηματοδότηση.

2) Από την περιφέρεια έχει εγκριθεί η άδεια χρήσης νερού. (η οποία χρειάζεται για την ένταξη σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα)

3) Για την υλοποίηση του έργου χρειάζεται Τεχνική Μελέτη την οποία από το έγγραφό σας (αρ.πρωτ. 4799/30.04.2020) διακρίνω ότι δεν μπορείτε να την υποστηρίξετε λόγο φόρτου εργασίας. Σας γνωστοποιώ ότι θα προβούμε σε κάθε νόμιμη ενέργεια βάση του Ν.4412/2016 για την διερεύνηση ανάθεσης της ωρίμανσης φακέλου σε εξωτερικό συνεργάτη.

 

Οπότε περιμένουμε  από την  υπηρεσία σας την άμεση υποβολή των χαρτών στη Δ/νση Δασών για την έκδοση της ΑΕΠΟ.

 

Σας ευχαριστώ,

 

Αναμένω άμεση γραπτή απάντησή σας σχετικά για το πότε θα υποβάλλεται τους χάρτες.

 

Με εκτίμηση,

Αυρηλιώνης Χαράλαμπος 

Πρόεδρος – ΝΠΔΔ Καπετάν Τέλος Άγρας 

 

 

Άρα κύριε Μερκούρη να είστε προσεκτικός στο τι δημοσιοποιείτε δημόσια. Αν διαβάσετε την παράγραφο τρία (3) του email που δημοσιεύω, θα διαβάζατε τι ενημερώνω την υπηρεσία, βάσει των λεγομένων του κυρίου που συνέταξε την περιβαλλοντική μελέτη που χωρίς τεχνική μελετη είναι μόνο για να παρθεί η ΑΕΠΟ. Γράφοντας ΕΞΕΡΑΙΤΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ  δεν σημαίνει κύριε, ότι απαιτώ από την υπηρεσία  η τεχνική μελέτη να γίνει άμεσα όπως εσείς διαδίδετε. Απλά δίνω έμφαση στην αναγκαιότητα του έργου αλλαγές δικτύου του ν.π.δ.δ. και απαιτώ από την Τεχνική Υπηρεσία να μου απαντήσει άμεσα, σχετικά με το αν μπορεί να κάνει την Τεχνική Μελέτη ή όχι. Αρά σας καλώ να ανακαλέσετε άμεσα τα όσα αναληθώς ισχυρίζεστε.

 

η) Λέτε επίσης ότι:

‘’Οι μελέτες αυτές ,μάλιστα για τις οποίες αναφέρετε και ποσά αστρονομικά των 10.000.000 ευρώ, δεν  μπορούν να ολοκληρωθούν άμεσα’’.

Προφανώς αγνοείτε ότι η προηγούμενη διοίκηση του ν.π.δ.δ. ’’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’ επί δημαρχίας του κου. Κατσίβελα, είχε διαθέσει σε εξωτερικό μελετητή, για  περιβαλλοντική μελέτη στην οποία αναφέρεται το πόσο αλλαγής δικτύου σχεδόν  60km και κόστος αυτού περίπου 10.000.000,00€.

 

θ) Λέτε επίσης ότι:

‘’Χρησιμοποιείτε αυτήν την απάντηση για να δημιουργήσετε κωδικό 17.360 ευρώ για το άνοιγμα φακέλου’’

Δεν υπάρχει καμία διάθεση δημιουργίας κωδικών, οι συμπολίτες μου και εσείς προσωπικά γνωρίζετε ότι δεν ζούσα μέχρι σήμερα την 3μελή οικογένεια μου από τα χρήματα του Ελληνικού Δημοσίου και ούτε πρόκειται να το κάνω σήμερα. Τάχθηκα υπέρ της προσπάθειας του Δημάρχου του κου. Γεώργιου Λεβεντάκη για ένα καλύτερο αύριο για τους συμπολίτες μου και σε πρώτη φάση τα καταφέραμε δίνοντας μας ο λαός της Τριφυλίας λαϊκή εντολή για ένα καλύτερο αύριο του τόπου μας. 

 

ι) Ρωτάτε επίσης:

‘’Τι θα περιέχει ο φάκελος αυτά που είναι έτοιμα, το αναφέρετε στην εισήγησή σας και χρειάζονται τόσα χρήματα;’’

Η σύνταξη… και όχι το άνοιγμα… φακέλου του έργου θα περιλαμβάνει:

 1. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
 2. ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 3. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ
 4. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΜΟΙΒΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
 5. ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
 6. ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (ΔΙΑΚΉΡΥΞΗ, ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΌΣ, ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ)

Και τα ρωτάτε επειδή προφανώς και δεν γνωρίζετε τις προεκτιμώμενες αμοιβές μελετών για έργα αλλαγής δικτύου 60 km προϋπολογισμού 10.000.000,00€ που θα μπορούσατε να κάνετε εσείς και για αυτό τώρα ενοχλήστε. Θα έπρεπε να είστε δίπλα μας σε αυτήν την προσπάθεια, σας παραπέμπω στο αρ. 8 δ του άρθρου 53 του ν. 4412/2016», που εγκρίθηκε με την αριθμ. ΔΝΣγ/32129/ΦΝ466/17-5-2017 (ΦΕΚ Β΄2519) απόφαση του Υπουργού ΥΠΟ.ΜΕ. (όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΔΝΣ/οικ.56023/ΦΝ466/2-8-2017, Β΄2724)

κ) Συνεχίζετε λέγοντας ότι:

Για το άνοιγμα φακέλου δεν σας δήλωσε αδυναμία η Τ.Υ .Το ποσό αυτό είναι εξωπραγματικό.

Φυσικά και μας δήλωσε αδυναμία η υπηρεσία και θα ήθελα να ενημερωθείτε από την Τ.Υ. ποια έργα και αν ετοιμάζει έργα για να υποβάλει σε χρηματοδοτικά προγράμματα.

 

Άρα το ποσό αυτό κύριε Μερκούρη όπως και τα υπόλοιπα ποσά μόνο αστρονομικά δεν είναι. Και είναι ΣΑΦΕΣ και ΞΕΚΑΘΑΡΟ ότι είναι ΕΩΣ των αναγραφόμενων ποσών στους κωδικούς.

 

λ) Να σας απαντήσω και σε αυτό το ερώτημα σας κύριε Μερκούρη:

 • Ποια έργα θα υποστηρίξει; Σας απαντάω στην παράγραφο η)
 • και τι λείπει από τους φακέλους των έργων που διαχειρίζεται η Τ.Υ;  

Σχετικά με το τι λείπει από τους φακέλους των έργων που διαχειρίζεται η Τ.Υ;  η απάντηση μου είναι η εξής, από την στιγμή που γνωρίζεται που βρίσκεται η τεχνική υπηρεσία και από την στιγμή που έχετε και εσείς λαϊκή εντολή όπως και εγώ, έχετε το δικαίωμα να ενημερωθείτε από την υπηρεσία για το τι έργα διαχειρίζεται η Τ.Υ. και το τι λείπει από τους φακέλους, αλλά εν συνεχεία να ενημερώσετε δημοσίως όπως κάνατε εχθές  και τους συμπολίτες μας. Από την στιγμή που πήρα αρνητικές απαντήσεις για τη μη υποστήριξη από την Τ.Υ. για το έργο αλλαγές δικτύου όφειλα και είμαι υποχρεωμένος ως εκλεγμένος δημοτικός σύμβουλος και ως πρόεδρος του  ν.π.δ.δ. ’’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’ να προβώ στις νόμιμες και απαραίτητες ενέργειες για το έργο αλλαγής του δικτύου του ν.π.δ.δ. ’’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’.

 

3) Άρα, ουδόλως αντιλαμβάνομαι τους συκοφαντικούς ισχυρισμούς σας περί διασπάθισης δημοσίου χρήματος, αφού όλες οι διαγωνιστικές διαδικασίες θα γίνουν βάσει του Ν.4412/16.

 

4) Επί των όσων προσβλητικών ισχυρίζεστε επικαλούμαι την υπ’αριθμ. 10/15-05-2020 απόφαση του Δ.Σ. του ν.π.δ.δ. ’’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’.

 

Σας ενημερώνω λοιπόν ότι ενώ τα ανωτέρω, γνώριζαν όλοι οι σύμβουλοι του ν.π.δ.δ. ‘’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’, μέσο κοινοποιήσεως προς αυτούς, της Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού για το έτος 2020, στις 15/05/2020 σε συνέχεια της υπ.αριθμ. 63/12.05.2020 και σε συνέχεια της νόμιμης διαδικασίας ψήφισης τους, βάσει της εγκυκλίου με αριθμό  93/2019 του ΥΠ.ΕΣ. επιλέξατε απλά να συκοφαντήσετε κατάφωρα με αβάσιμες, έωλες και ανεδαφικές προσβλητικές θέσεις σας.

 

ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ως άνω, ΠΡΟΣΚΑΛΩΝΤΑΣ ΣΑΣ όπως ανακαλέσετε ρητώς την δημόσια δήλωσής σας η οποία επιφέρει  συκοφαντική δυσφήμιση για διασπάθιση δημόσιου χρήματος στο ηλεκτρονικό site gargalianoionline.gr, ΑΛΛΩΣ ΣΑΣ ΔΗΛΩΝΩ ότι επιφυλάσσομαι για την άσκηση παντός νομίμου δικαιώματός μου.

 

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. ‘’ΚΑΠΕΤΑΝ ΤΕΛΟΣ ΑΓΡΑΣ’’

 

Χαράλαμπος Αυρηλιώνης

 

 

Υ.Γ.

Επειδή γράφτηκε στο site gargalianoionline.gr (θέλω να πιστεύω χωρίς υπονοούμενο) ότι η απόφαση λήφθηκε από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης με τρεις ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους κατά και μία λευκή ψήφο, θα ήθελα να ενημερώσω για τα παρακάτω για να γνωρίζουν οι συμπολίτες μου άλλα και ο κύριος Μερκούρης την αλήθεια.

Βάσει της εγκύκλιου με  αριθμ.93/2019, ο Υπουργός και ο Υφυπουργός Εσωτερικών εξειδικεύουν,  πως θα λαμβάνονται οι Αποφάσεις. Αν κάποιο μέλος του Συμβουλίου ή της Επιτροπής αρνηθεί ψήφο ή δώσει λευκή ψήφο, λογίζεται ως “παρών” μόνο για την ύπαρξη της απαρτίας και η ψήφος του δεν υπολογίζεται στον σχηματισμό της απαιτούμενης πλειοψηφίας καθώς δεν προσμετράτε ούτε στις θετικές ούτε στις αρνητικές ψήφους. Απαρτία είναι ο από τον νόμοο  προβλεπόμενος ελάχιστος αριθμός μελών η παρουσία των οποίων είναι απαραίτητη για τη λήψη νόμιμης απόφασης. Σε κάθε περίπτωση, αν υπάρξει ισοψηφία, υπερισχύει η ψήφος του προέδρου, Το μέλος που απέχει από την ψηφοφορία ή δίδει λευκή ψήφο (ΣτΕ 1851/2003) θεωρείται απόν, εκτός αν υπάρχει ρητή, αντίθετη, ειδική ρύθμιση (ΣτΕ 3169/2006, 3534/2010). Επομένως, το μέλος αυτό δεν συνυπολογίζεται στα παρόντα μέλη για τον σχηματισμό της απαιτούμενης κατά περίπτωση πλειοψηφίας (ΣτΕ Ολ 410/2008, 1177/2014, 3051/2009, 3776/2009).

Όσον αφορά το ΥΓ του κ. Προέδρου, ειδικά στο σημείο που αναφέρει, «Επειδή γράφτηκε στο site gargalianoionline.gr (θέλω να πιστεύω χωρίς υπονοούμενο) ότι η απόφαση λήφθηκε από το Δ.Σ. του Συνδέσμου Ύδρευσης με τρεις ψήφους υπέρ, τρεις ψήφους κατά και μία λευκή ψήφο…».

Σε δημόσιες ψηφοφορίες εκλεγμένων από το λαό συμβούλων δεν υπάρχουν υπονοούμενα. Καλό θα ήταν να μην «πιάνουμε» υπονοούμενα εκεί που δεν υπάρχουν.

Σχετικά Άρθρα

9 thoughts on “Με μήνυση «απειλεί» τον Γ. Μερκούρη ο Χ. Αυρηλιώνης”

 1. Το νερό είναι «βλαβερής ποιότητας» πρόεδρε ???… και άσε τις μηνύσεις… πίνουν οι κάτοικοι των Γαργαλιάνων «βλαβερό» νερό?????

 2. Μπράβο Αυριλιωνη. Τους έδωσες παρά πολύ καλή απάντηση απέναντι στη λάσπη που πετάνε .Μερκούρης=Κατσιβελας. Τα συμπεράσματα τα έχει βγάλει κόσμος Αυριλιωνη. Προχωρά δυνατά για το καλό των Γαργαλιάνων

 3. Το τοπικό συμβούλιο Γαργαλιάνων θα ενδιαφερθεί να μάθει αν οι Γαργαλιανιωτες πίνουν ακατάλληλο νερό ; Έχει χαρτιά ο κ. Αυρηλιώνης που γράφει κάτι τέτοιο ; Μήπως ο κ. Αυρηλιώνης πρέπει να φάει καμία μήνυση για διασπορά ψευδών ειδήσεων ;

 4. Εσύ με το ψευδώνυμο «Κωστάκης» δεν καταλαβαίνεις τι έχει γράψει ο Δικηγόρος του Αυρηλιωνη. Ότι να ναι λες

 5. Μπράβο Μπάμπη. Αν μας πεις και μία περίληψη αυτού που «έγραψες» χωρίς να το διαβάζεις, την επόμενη μπορεί και να σε ψηφίσω!!!

 6. Σκληρός ο Χάρης!! Δεν του το είχα.Διαβασε το μια από μέσα να δούμε!! Και κάτι ακόμα.Το νερό είναι βλαβερό η όχι;;

 7. Δεν έχετε καταλάβει τι λεει ο Αυρηλιωνης από ότι βλέπω. Οταν σπάει ο αγωγός έχει ζημιά. Δηλαδή όταν παιρνουν τα σωματίδια μέσα. Τότε είναι κακής ποιότητας το νερό αυτό.

 8. Καμία Δημοτική αρχή τόσα χρόνια δεν είχε ενδιαφερθεί για την αντικατάσταση του αγωγού.Μόνο όταν υπάρχει ζημιά στον αγωγό οι ίνες επιπλέουν στο νερό με αποτέλεσμα το νερό να είναι κακής ποιότητας.Αυτό είναι γνωστό σε όλους!!Ελπίζουμε αυτή η Δημοτική αρχή να τα καταφέρει.Διαφορετικά εδώ θα είμαστε να σχολιάζουμε!!

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.