Τοπικά Νέα

Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ο.Ε. Τριφυλίας το έργο που αφορά «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Τριφυλίας»

Συνολικού προϋπολογισμού 2.896.132,38 με ΦΠΑ. 24%

Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή Τριφυλίας, κατά τη σημερινή -δια περιφοράς- συνεδρίασή της, το 2ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης που αφορούσε την έγκριση της αριθ. 6/2020 Μελέτης του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Τριφυλίας» και Υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του εν λόγω έργου, στα πλαίσια του προγράμματος Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία».

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος της Ο.Ε. κ. Στριμπάκος εισάγοντας το 2ο θέμα εκτός της ημερήσιας διάταξης αναφερόμενος στο συγκεκριμένο πρόγραμμα είπε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης, είναι δυνατή η χρηματοδότηση εργασιών βελτίωσης των υφιστάμενων αγροτικών οδών, όπως, βελτίωση των γεωμετρικών χαρακτηριστικών των οδών, κατασκευή μικρών τεχνικών έργων (οχετοί απορροής όμβριων υδάτων, τοιχία αντιστήριξης κ.α.),  εργασίες διαμόρφωσης του καταστρώματος με συμπυκνωμένο υλικό, τσιμεντοστρώσεις, ασφαλτοστρώσεις κλπ. Έτσι, στο πλαίσιο της με αριθμ. πρωτοκόλλου 14575/24.07.2020 πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτημάτων ένταξης στο πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου – Αγροτική Οδοποιία» του Υπουργείου Εσωτερικών, ο Δήμος Τριφυλίας προτίθεται να υποβάλλει αίτημα ένταξης και χρηματοδότησης. Με την Α.Μ. 6/2020 το έργο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Τριφυλίας» το οποίο περιλαμβάνει ένα υποέργο συνολικού προϋπολογισμού 2.896.132,38 ευρώ με ΦΠΑ. 24% περιλαμβάνει παρεμβάσεις σε αγροτικές οδούς ή τμήματά τους ως ακολούθως:

 • αγροτική οδός Αρμακάδια

– αγροτική οδός Ανάληψη – Αρμακάδια

– αγροτική οδός Εξοχικό – Χαλαζόνι

– αγροτική οδός Καλογερικά

– αγροτική οδός Δεξαμενή Φιλιατρών – Κουντρί

– αγροτική οδός Αμμούδι – Νέο γήπεδο Φιλιατρών

– αγροτική οδός Σανί

– αγροτική οδός Ροντάκι – Βιολογικός Κυπαρισσίας

– αγροτική οδός Σπηλιά 1

– αγροτική οδός Σπηλιά 2

– αγροτική οδός Βρωμονέρι

– αγροτική οδός Μεσοράχη

– αγροτική οδός Κερασιά

– αγροτική οδός Κάναλος – Αγία Παρασκευή

– αγροτική οδός Χοχλαστή – Λάκκες

– αγροτική οδός Ξηρόκαμπος

Ο κ. Μερκούρης στην τοποθέτησή του ανέφερε τα εξής: «Ψηφίζω ΚΑΤΑ. Δεν δικαιολογείται η τρίμηνη καθυστέρηση, η πρόσκληση έχει ανοίξει από 24-07-2020 και το κυριότερο ότι το βόρειο τμήμα του Δήμου, ο μισός δηλαδή Δήμο, είναι εκτός προγραμματισμού. Αυτή είναι η ισόρροπη ανάπτυξη; Γιατί τόση περιφρόνηση; Πέραν αυτών το θέμα αυτό ήταν στα θέματα της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία δεν πραγματοποιήθηκε λόγω έλλειψης απαρτίας και εισάγεται στην Ο.Ε. για συζήτηση και λήψη απόφασης, που είναι το αρμόδιο όργανο. Φαίνεται δηλαδή με πόση προχειρότητα και ανευθυνότητα εισάγονται τα θέματα στο ανώτερο θεσμικό όργανο του Δήμου. Προτείνω να επανέλθει το θέμα και η μελέτη να περιλαμβάνει αγροτικούς δρόμους και από τις “ξεχασμένες” Δημοτικές Ενότητες».

Η κα Αλεξοπούλου, από την πλευρά της, αρχικά σημείωσε ότι για την υποβολή της συγκεκριμένης πρότασης το μοναδικό όργανο του Δήμου, βάσει νόμου, που αποφασίζει είανι η Οικονομική Επιτροπή και όχι το Δημοτικό Συμβούλιο (και αυτό γιατί στη σημερινή -δια περιφοράς- συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου υπήρχε το ίδιο θέμα στην ημερησία διάταξη). Στην συνέχεια ανέφερε, «Από τις 29 Σεπτεμβρίου έχω ζητήσει κι εμμένω στην πρότασή μου να γίνονται οι συνεδριάσεις των οργάνων του Δήμου δια ζώσης κεκλεισμένων των θυρών, αλλά συμμετέχω στη σημερινή συνεδρίαση για να μην μπορεί κανένας να πει ότι θέτω εμπόδια στη λειτουργία του Δήμου ή παρακωλύω διαδικασίες για χρηματοδοτήσεις έργων. Δεν είναι τυπικό αυτό το θέμα για να εκφραστούν δημοτικοί σύμβουλοι και παρατάξεις με ένα «υπέρ», «κατά» ή «λευκό» σε e-mail επί της εισήγησης που αναφέρει αγροτικούς δρόμους, χωρίς να προσδιορίζετε ακριβώς ποιοι είναι και που είναι. Και σε δρόμους που δεν είναι σε όλες τις Δημοτικές Ενότητες. Απουσιάζουν από την εισήγηση αγροτικοί δρόμοι στις ορεινές και αγροτικές – κτηνοτροφικές, κατά κύρια επαγγελματική δραστηριότητας των κατοίκων τους, Δημοτικές Ενότητες Αετού, Αυλώνος και Τριπύλης. Το θέμα όπως εισάγεται σε δια περιφοράς συνεδρίαση, χάνει την πραγματική του αξία και σημασία. Ζητήθηκαν προτάσεις; Έγινε ιεράρχηση αναγκών και προτεραιοτήτων και προέκυψαν οι δρόμοι που προτείνονται στην εισήγηση; Έγινε συζήτηση και διαβούλευση; Γιατί δεν προτείνεται και εργασίες βελτίωσης υφιστάμενων αγροτικών δρόμων με κατασκευή τεχνικών έργων με τσιμεντοστρώσεις κλπ.; Ξεκαθαρίζω, για να μην υπάρξουν παρερμηνείες, με σκοπιμότητα ή άθελα, ότι δεν διαφωνώ και δεν διαφωνούμε ως παράταξη με κανέναν αγροτικό δρόμο από τους οποίους προτείνονται στην εισήγηση. Προτείνω μαζί με τους δρόμους της εισήγησης να περιληφθούν με την σημερινή απόφασή μας στην πρόταση και οι δρόμοι:

– στη Δ.Ε Αυλώνος: Από Καλό Νερό προς Άγιο Σεραφείμ και από κτήμα Τσουκάτου έως οικισμό Κάκαβα, Καλό Νερό (Προσκυνητάρι Αγίας Παρασκευής) – Αγία Παρασκευή – Βανάδα, Αισέρης – Κάκαβα, Καλλίτσαινα – Πλατάνια (μέσω Αγ. Αντρέα και μέσω Κοτρώνι), Σιδηρόκαστρο (Μαντριά Κυριαζή) – Πτέρη (Σκλαβέικα),

– στη Δ.Ε. Αετού: Από το νεκροταφείο Νέας Αγριλιάς έως το Παλιό Χωριό Αγριλιάς,

– στη Δ.Ε. Τριπύλης: Σελλά – ποτάμι, Ραφτόπουλο – Μέρμπαλη, Επ. Οδός (από Μεταλλική Δεξαμενή Ραφτόπουλου) – Μεγάλη Λάκα,

– στη Δ.Ε. Κυπαρισσίας: Μεταλλείο (από Αϊ-Γιώργη) έως Βρύσες, Πλετσαίικα – Αναδασώσεις – Μουριατάδα, Υφιστάμενη αγροτική οδός από Άνω Μπλεμενιάνους προς Κυπαρισσία, Αγροτική οδός πρόσβασης στη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων (βιολογικός καθαρισμός) από εθνική οδό έως τις εγκαταστάσεις. Επειδή αυτή η αγροτική οδός αναφέρεται, στους περιβαλλοντικούς όρους του βιολογικού.

– στη Δ.Ε. Φιλιατρών: Κερασούλα – Μάλη, Κουντρί έως Άγιο Χαράλαμπο

– στη Δ.Ε. Γαργαλιάνων: Μουζάκι – Χριστιάνοι, Είσοδος Γαργαλιάνων έως παλιά σφαγεία, στην επαρχιακή οδό Βρωμονέρι – Μάραθο στη θέση Αγκορσούλια
Η Τ.Υ. έχει επαρκή χρόνο για να τους προσθέσει στη μελέτη και να υποβληθεί ολοκληρωμένη πρόταση στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ». Κλείνοντας είπε, «Ψηφίζω την πρότασή μου με τους δρόμους της εισήγησης και τους δρόμους που προτείνω και ζητώ να προστεθούν στη μελέτη για την υποβολή ολοκληρωμένης πρότασης στο Πρόγραμμα «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ».

Η κα Πανουσιοπούλου τοποθετήθηκε ως κάτωθι: «Ο μεγαλύτερος ορεινός όγκος του Δήμου Τριφυλίας, που εντοπίζεται στις Δ.Ε. Τριπύλης, Αυλώνος, Αετού, αλλά και τα χωριά της Δ.Ε. Κυπαρισσίας, δεν έχουν συμπεριληφθεί στη Μελέτη του έργου του οποίου θέλουμε να αιτηθούμε τη χρηματοδότηση. Ζητώ την εκ νέου σύνταξη της Μελέτης και ψηφίζω ΚΑΤΑ».

Η Οικονομική Επιτροπή αποφάσισε κατά πλειοψηφία, να εγκρίνει την αριθ. 6/2020 Μελέτη του έργου «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Τριφυλίας», αποδέχτεικε τους όρους της αριθ. πρωτ. 14575/24.07.2020 (ΑΔΑ: 9H5746ΜΤΛ6-ΓΥ3) πρόσκλησης του Υπουργείου Εσωτερικών για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία». Ενέκρινε την υποβολή πρότασης ένταξης και χρηματοδότησης του έργου με τίτλο «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Τριφυλίας» στο πρόγραμμα Ανάπτυξης και Αλληλεγγύης για την Τοπική Αυτοδιοίκηση «ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΡΙΤΣΗΣ», στον άξονα προτεραιότητας «Ποιότητα ζωής και εύρυθμη λειτουργία των πόλεων, της υπαίθρου και των οικισμών» με τίτλο «Ανάπτυξη της υπαίθρου-Αγροτική Οδοποιία», και τέλος εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο Τριφυλίας όπως υπογράψει τα σχετικά Τεχνικά Δελτία καθώς και όλα τα σχετικά έγγραφα, που απαιτούνται, για την υποβολή της πρότασης.

Μειοψηφούντων των κ.κ. Μερκούρη και Πανουσιοπούλου, οι οποίοι ψήφισαν ΚΑΤΑ. Η κ. Αλεξοπούλου ψήφισε υπέρ της δικής της πρότασης, όπως αυτή διατυπώθηκε αναλυτικά στο εισηγητικό της παρούσας απόφασης, στην τοποθέτησή της. Υπέρ ωήφισαν οι κ.κ. Στριμπάκος Δημήτριος, Βλάχος Αντώνιος, Φρούσος Νικόλαος και Κουτρουμπής Αλέξανδρος.

Σχετικά Άρθρα

7 thoughts on “Με οριακή πλειοψηφία εγκρίθηκε από την Ο.Ε. Τριφυλίας το έργο που αφορά «Ασφαλτόστρωση αγροτικών οδών Δήμου Τριφυλίας»”

 1. Ο Μερκούρης ψηφίζει κατά γιατί είχε στρώσει όλους τους δρόμους και τώρα δεν γίνεται σωστά η διαδικασία. Ας πάει να δει μόνο τον δρόμο για τον βιολογικό και από το ροντακι και από κάτω από την εθνική οδό. Όχι όμως με ΙΧ γιατί θα μείνει εκεί. Με τρακτέρ η με ελπιστριες. Α στου παπά κόκκινου στρίψτε και δεξιά να περάσεις και από τον από πάνω δρόμο που ρίχνουν πέτρες για να περάσουν μονο4χ4 η τρακτέρ γιατί ΙΧ δεν περνάνε. Και μετά πέστε ΌΧΙ ΣΕ ΌΛΑ. Ντροπή τόσα χρόνια τίποτα.

  1. Αγαπητέ Ν.Π. αν διάβαζες την τοποθέτησή μου δεν θα εγραφες αυτά εμφορούμενος από εμπάθεια.Εισαι ικανοποιημένος από την επιλογή των δρόμων για ασφαλτόστρωσης ; Από την τοποθέτησή σου μάλλον διότι ο συγκεκριμένος δρόμος σε εξυπηρετεί.Ειναι όμως δίκαιο να αποκλείεται από το πρόγραμμα ο μισός Δήμος; Αυτήν την αδικία καταψήφισα. Δεν αναφέρθηκα σε κανέναν δρόμο.Οχι μόνο αυτός αλλά και άλλοι πολλοί χρήζουν ασφαλτόστρωσης Τα υπόλοιπα δεν με αφορούν .

 2. Ψηφίστηκε η έγκριση της μελέτης για να πάνε να το εντάξουν στο πρόγραμμα Αντώνης Τρίτσης.Κρατηστε μικρό καλάθι γιατί η προηγούμενη μελέτη με το περιβόητο 1.8εκατομυρια έφαγε πόρτα.

 3. Μια ζωη αυτο τον τοπο θα τον τρωει η διχονοια.
  Θα τον χωριζουν σε κομματα, ομαδες και παραταξεις.
  Μια φορα γαμω το στανιο σας να δω 1 αρθρο και να μην φαγωθειτε, οχι.
  Αντι να πει εστω ενας,ενας μπραβο για κατι που γινεται για οποιο δημαρχο κι αν ειναι.
  Οτι γινεται ειτε μικρο ειτε μεγαλο εργο στον δημο, στον νομο, στην χωρα καλο ειναι.
  Και αν δν ειναι μεσα ο δρομος ο δικος σας, πειτε το, ζητηστε το απλα και πολιτισμενα, οχι επειδη δεν ειναι να γινεστε τουρκοι.
  Για το καλο του τοπου επιτελους και οχι φαγωμαρες,ειμαστε στον παραδεισο της Ελλαδας,πρεπει να εισαστε μονιασμενοι, απο οποια παραταξη και αν εισαστε, να γινετε γροθια και οχι να θυμωνετε επειδη δεν εχετεε την κουταλα ή την καρεκλα,ελεος ποια.
  Μακαρι για εμενα να μην επαιρνε κανεις μισθο απο το κρατος, απο τον δημαρχο μεχρι τον τελευταιο να πω?Να εβλεπα τον ζηλο σας,ολοι σας.Τοτε πραγματικα θα ειχατε αντιπαραθεσεις ή θα κανατε τα παντα για το καλο του τοπου και θα ησασταν »απεναντι» στο κρατος και θα ειχατε την απαιτηση για περισσοτερα κονδηλια για την περιοχη σας?

 4. Λοιπόν Κύριε Μερκούρη επειδή μάλλον δεν κατάλαβες καλά επανέρχομαι γιατί και διάβασα την τοποθέτηση σου και έχω διαβάσει πολύ καλά και τις αναρτήσεις σου γιαυτό το λόγο τοποθετήθηκα.Επειδη εσείς που ασχολείστε με την πολιτική τον αντίθετο λόγο και όταν σας λένε αλήθειες εσείς το λέτε εμπάθεια εγώ το λέω αλλά λόγια ν αγαπιόμαστε. Για πείτε μας λοιπόν εσείς που ξέρετε καλά. Ο δρόμος για τον βιολογικό πριν ήταν άσφαλτος. Όταν έφτιαχναν το βιολογικό τον διέλυσαν και είναι γρανες και γουβες. Πόσα χρόνια πάνε 1,2,3,4 εσείς που ήσασταν καλοί γιατί δεν τον φτιάξατε; Και εξυπηρετεί έργο της πόλης και τα χωράφια της μισής Κυπαρισσίας. Αυτό είναι εμπάθεια; Σε προηγούμενη ανάρτηση σας ζητήσατε να μπει στο πρόγραμμα και ο δρόμος στην περιστέρια γιατί είναι τάχα επιβαρυμενος. Να το δεχθώ. Τόσα χρόνια αφού το ήξερες γιατί δεν το φτιάχνατε αφού εσύ αποφασίζεις αφού ήσουν το νούμερο δύο του Δήμου; κι αυτό εμπάθεια είναι; Λοιπόν δεν φτιάχνατε τίποτα η γιατί δεν θέλατε η γιατί δεν μπορούσατε διάλεξε εσύ πιο είναι αλήθεια. Όσο για το ότι μου γράφεις τα άλλα δεν σε αφορούν αν δεν σε αφορούν κάτσε εκεί που σε έστειλε ο κόσμος. Γιατί εμάς μας αφορούν γι αυτό και διαμαρτυρομαστε και θέλουμε αυτοί που μας εκπροσωπούν στο Δήμο να κάνουν έργα και όχι άρνηση συνέχεια εκ του ασφαλους
  ΤΕΤΟΙΟΥΣ ΔΕΝ ΤΟΥΣ ΘΈΛΟΥΜΕ.

  1. Πολύ θα ήθελα τώρα να δω την ανταπάντηση του, κατά τα άλλα, λαλίστατου κυρίου της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
   Τεκμηριωμένη όμως και όχι όπως την προηγούμενη η οποία απευθύνεται σε κομματικούς κάφρους, εκτός κι αν αυτός ο κύριος μας θεωρεί τέτοιους να μας το διευκρινίσει, ευθαρσώς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.