Τοπικά Νέα

Νέες παρατάσεις σε μεγάλα έργα της Μεσσηνίας εγκρίθηκαν από την Περιφέρεια

Σε παρατάσεις προθεσμιών ολοκλήρωσης μια σειράς σημαντικών έργων για τη Μεσσηνία προχώρησε στις τελευταίες της συνεδριάσεις η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου.
Πρόκειται για τα έργα:
-Βελτίωση δρόμου προς Ανδρομονάστηρο
-Αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Είσοδο
-Βελτίωση δρόμου Ασπρόχωμα – Μεσσήνη – Ριζόμυλος
-Βελτίωση δρόμου Ριζόμυλου – Πύλου
-Βελτίωση δρόμου Κυπαρισσία – όρια Νομού Μεσσηνίας
-Βελτίωση δρόμου Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι.

Ανδρομονάστηρο
Το έργο «Βελτίωση – συντήρηση δρόμου από 22η επαρχιακή οδό γέφυρα “Μάμι” έως Ανδρομονάστηρο» είναι προϋπολογισμού 1.300.000 ευρώ. Το συμφωνητικό με τον εργολάβο έχει υπογραφεί από τις 23/6/2016 και η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσής του ήταν στις 23/4/2017.
Με το έργο αυτό προβλέπεται η κατασκευή δρόμου με βελτίωση του υφιστάμενου από τη θέση «Μάμι» μέχρι το Ανδρομονάστηρο για μήκος 2.400 περίπου μέτρα.
Μέχρι στιγμής έχει εκτελεσθεί το 100% των χωματουργικών εργασιών, των τεχνικών έργων, των εργασιών οδοστρωσίας και των ασφαλτικών εργασιών. Δεν έχουν εκτελεσθεί οι εργασίες σήμανσης και ασφάλειας.
Κύριος λόγος παράτασης είναι η καθυστέρηση λόγω της κατασκευής τεχνικών έργων (μικροί τοίχοι και διαβάσεις πρόσβασης όμορων ιδιοκτησιών) και η αναγκαιότητα για τη σύνταξη και έγκριση Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών.
Εγκρίθηκε παράταση για ολοκλήρωσή του έως 31/8/2018.

Νέα Είσοδος
Η ένατη παράταση είναι αυτή που εγκρίθηκε τώρα για το έργο «Αντιπλημμυρικά έργα στη Νέα Είσοδο Καλαμάτας από κόμβο Διασποράς έως το Νέδοντα– α’ φάση», που είναι προϋπολογισμού 800.000 ευρώ.
Το συμφωνητικό για την εκτέλεση του συγκεκριμένου έργου υπογράφηκε στις 15/3/2016 και η αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν στις 15/11/2016. Από τότε έχουν εγκριθεί 8 παρατάσεις ολοκλήρωσης του έργου.
Μέχρι στιγμής έχει κατασκευαστεί ποσοστό περίπου 75% του συμβατικού αντικειμένου. Ειδικότερα, έχει ολοκληρωθεί το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων με τσιμεντοσωλήνες, ενώ κατασκευάζεται το τμήμα απέναντι από το LIDL έως την Αρτέμιδος.
Απομένει προς ολοκλήρωση το δίκτυο αποχέτευσης ομβρίων δομημένου τοιχώματος στο τμήμα απέναντι από το LIDL έως την Αρτέμιδος, η αποπεράτωση τμημάτων υδροσυλλογών και η τοποθέτηση υδροσυλλογών σε επιλεγμένες θέσεις της Νέας Εισόδου μετά των κρασπεδόρειθρών του.
Η ύπαρξη έκτακτων εμποδίων κατά την εκτέλεση κατασκευής του κύριου αγωγού από το LIDL προς τον αποδέκτη (διασταυρώσεις με άλλα δίκτυα) δεν επέτρεψε την εκτέλεση των εργασιών με τους απαιτούμενους ρυθμούς. Επίσης, δόθηκε εντολή στον ανάδοχο να διακόψει τις εργασίες του κατά την περίοδο των εορτών του Πάσχα λόγω αυξημένου κυκλοφοριακού φόρτου.
Έτσι, εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας για την ολοκλήρωση των εργασιών μέχρι 30/09/2018.

Ασπρόχωμα – Ριζόμυλος
Το έργο «Βελτίωση – συντήρηση 82ης Εθνικής Οδού (Τμήμα Ασπρόχωμα –Μεσσήνη – Ριζόμυλος)» είναι προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και το συμφωνητικό για την κατασκευή του υπογράφηκε 21/10/2016, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 21/8/2016.
Το έργο προβλέπει παρεμβάσεις βελτίωσης και συντήρησης της 82ης Εθν. Οδού στο τμήμα από Ασπρόχωμα έως το Ριζόμυλο μήκους 16 χλμ. Η συντήρηση αφορά στον καθαρισμό τάφρων και κατασκευή όπου απαιτείται επενδεδυμένης από σκυρόδεμα τάφρου. Επίσης, η κατασκευή λωρίδας επιτάχυνσης – επιβράδυνσης στην είσοδο της 120 ΠΕΑ και διάφορες μικροεργασίες. Τέλος, προβλέπονται ασφαλτικές εργασίες σε διάφορα τμήματα της οδού, καθώς και ηλεκτροφωτισμός τμήματος της οδού Ασπρόχωμα – Μεσσήνη.
Μέχρι στιγμής έχουν εκτελεστεί εργασίες χωματουργικών σε ποσοστό 42%, τεχνικά έργα σε ποσοστό 67%, εργασίες οδοστρωσίας σε ποσοστό 72%, ασφαλτικές εργασίες σε ποσοστό 100%, εργασίες σήμανσης – ασφάλειας σε ποσοστό 96%, ενώ δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία ηλεκτροφωτισμού. Συνολικά εκτιμάται ότι έχει εκτελεστεί το 90% του έργου.
Από την αρχή του έργου λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά και της κακής κατάστασης της οδού, προέκυψαν πρόσθετα σημεία επέμβασης, τα οποία αντιμετωπίστηκαν σε προτεραιότητα για την εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης από τα διερχόμενα οχήματα.
Επίσης, υπήρξε μεγάλη καθυστέρηση και με την αποκατάσταση αγωγού ύδρευσης στη γέφυρα του Παμίσου.
Αυτή τη στιγμή βρίσκεται υπό έγκριση ο 3ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
Επίσης, υπολείπονται η εκτέλεση της κατακόρυφης σήμανσης και οι συμβατικές εργασίες ηλεκτροφωτισμού.
Για τους λόγους αυτούς εγκρίθηκε παράταση του έργου μέχρι 31/8/2018.

Ριζόμυλος – Πύλος
Η συνέχεια του προηγούμενου έργου «Βελτίωση – συντήρηση 82ης Εθνικής Οδού (τμήμα Ριζόμυλος – Πύλος)» είναι προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και το συμφωνητικό είχε υπογραφεί 21/10/2015, ενώ αρχική προθεσμία ολοκλήρωσης ήταν η 21η/8/2016.
Με το έργο αυτό προβλέπονται παρεμβάσεις βελτίωσης και συντήρησης της 82ης Εθν. Οδού στο τμήμα από Ριζόμυλο έως Πύλο μήκους 28 χλμ. Η συντήρηση αφορά στον καθαρισμό τάφρων σε θέσεις και κατασκευή όπου απαιτείται επενδεδυμένης από σκυρόδεμα τάφρου. Επίσης, προβλέπονται ασφαλτικές εργασίες σε διάφορα τμήματα της οδού, καθώς και εργασίες οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης.
Μέχρι τώρα έχουν εκτελεστεί εργασίες χωματουργικών σε ποσοστό 95%, τεχνικά έργα σε ποσοστό 98%, εργασίες οδοστρωσίας σε ποσοστό 75%, ασφαλτικές εργασίες σε ποσοστό 50%, εργασίες σήμανσης σε ποσοστό 40%, ενώ δεν έχει εκτελεστεί καμία εργασία σήμανσης των υπερβατικών.
Από την αρχή του έργου λόγω του μεγάλου κυκλοφοριακού φόρτου, αλλά και της κακής κατάστασης της οδού, σύμφωνα με τον ανάδοχο, προέκυψαν πρόσθετα σημεία επέμβασης, τα οποία αντιμετωπίστηκαν σε προτεραιότητα για την εξασφάλιση της ασφαλούς χρήσης από τα διερχόμενα οχήματα.
Επίσης, λόγω των καταστροφών που σημειώθηκαν το Σεπτέμβριο του 2016 από τις πλημμύρες σε όλο το Νομό Μεσσηνίας, απαιτήθηκαν πρόσθετες εργασίες στην οδό από Ριζόμυλο έως Πύλο.
Ακόμα υπήρξε καθυστέρηση καθώς έπειτα από ειδική πρόσκληση για εργασίες, ο εργολάβος κηρύχτηκε έκπτωτος καθώς δεν τις εκτέλεσε. Ενώ έγινε άρση της έκπτωσης, όταν τελικά τις ολοκλήρωσε.
Στη συνέχεια, παρά την παράταση που δόθηκε έως τέλος Ιουνίου, η ανάδοχος εταιρεία δεν εκτέλεσε τις υπολειπόμενες εργασίες και έτσι στάλθηκε πάλι από την υπηρεσία ειδική πρόσκληση. Ο ανάδοχος ζήτησε νέα προθεσμία προκειμένου να ολοκληρώσει την ασφαλτόστρωση του τμήματος Ριζόμυλος προς Καζάρμα μήκους περίπου 2 χλμ. και αυτή δόθηκε μέχρι 31/8/2018.

Κυπαρισσία – όρια νομού
Το έργο «Βελτίωση – συντήρηση 9ης Εθνικής Οδού (τμήμα όρια Ν.Ηλείας – Κυπαρισσία)» είναι προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και το συμφωνητικό για την υλοποίησή του είχε υπογραφεί 25/9/2015. Η αρχική ημερομηνία ολοκλήρωσής του ήταν 25/7/2016.
Αντικείμενο του έργου είναι οι παρεμβάσεις για τη συντήρηση της Ε.Ο. στο τμήμα Όριο Ν. Ηλείας – Κυπαρισσία με καθαρισμό τάφρων, κόψιμο και κλάδεμα δέντρων, κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα σε τμήματα με εκτεταμένη φθορά, κατασκευή ηλεκτροφωτισμού στον κόμβο Ελαίας και τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας και οριζόντιας σήμανσης όπου απαιτείται.
Το φυσικό αντικείμενο του έργου έχει εκτελεσθεί και έχει γίνει κλάδεμα μπορντούρας και κόψιμο ψηλών δέντρων, ηλεκτροφωτισμός κόμβου Ελαίας, κατασκευή νέου ασφαλτοτάπητα, καθαρισμός τάφρων και κατασκευή τεχνικών.
Η παράταση δίνεται καθώς εκκρεμεί η σύνταξη και έγκριση του 3ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών και της 1ης συμπληρωματικής σύμβασης συνολικής αύξησης του έργου κατά 14,99% και ισχύει έως 30/9/2018.

Κυπαρισσία – Γαργαλιάνοι
Το έργο «Βελτίωση – συντήρηση 9ης Εθνικής Οδού (Τμήμα Κυπαρισσία – Φιλιατρά– Γαργαλιάνοι)» είναι προϋπολογισμού 600.000 ευρώ και το συμφωνητικό υπογράφηκε στις 10/4/2017, με ημερομηνία ολοκλήρωσης στις 10/2/2018.
Με το έργο προβλέπονται παρεμβάσεις βελτίωσης και συντήρησης της 9ης Εθν. Οδού στο τμήμα Κυπαρισσία – Φιλιατρά – Γαργαλιάνοι μήκους 28 χλμ. περίπου. Η συντήρηση αφορά κυρίως ασφαλτικές εργασίες, όπου απαιτείται, σε όλο το τμήμα και εργασίες ηλεκτροφωτισμού από τη γέφυρα Αγρίλη έως τα Φιλιατρά. Επίσης, προβλέπεται η εκτέλεση εργασιών καθαρισμού τάφρων, η κατασκευή επενδυδυμένων τάφρων, καθώς και εργασίες σήμανσης και ασφάλισης της οδού.
Μέχρι τώρα έχει εκτελεστεί το 95 % περίπου του έργου.
Σύμφωνα με τον εργολάβο, καθώς πρόκειται για έργο συντήρησης, οι θέσεις επέμβασης προέκυψαν κατά την εκτέλεσή του.
Όσον αφορά στα ηλεκτρομηχανολογικά, έχει ολοκληρωθεί η τοποθέτηση 49 ιστών οδοφωτισμού, αλλά δεν έχει ολοκληρωθεί η ηλεκτροδότησή τους από τη ΔΕΗ.
Κρίθηκε απαραίτητη η παράταση του έργου έως 31/8/2018, για την ολοκλήρωση του 2ου ΑΠΕ και τον έλεγχο όλων των εργασιών.

Της Βίκυς Βετουλάκη στο Θάρρος

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.