ΓαργαλιάνοιΤοπικά Νέα

Πρόστιμο Τατούλη στο Δήμο Τριφυλίας για έργο αντιπλημμυρικής προστασίας στην Βάλτα

Υλοποιήθηκε χωρίς την απαιτούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση

Την επιβολή Διοικητικών κυρώσεων στο Δήμο Τριφυλίας ύψους 500 ευρώ αποφάσισε ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου Πέτρος Τατούλης, ως υπεύθυνο φορέα,  για το έργο αντιπληµµυρικής προστασίας στη θέση «Φτερόλακα» της Τ.Κ. Βάλτας  του ∆ήµου Τριφυλίας. Ο λόγος, ότι αυτό υλοποιήθηκε χωρίς την απαιτούμενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση του Ν. 4014/2011 και της Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε, Υ.Α. 37674/2016, σχετ.(6,7,10)).

Ο περιφερειάρχης Πελοποννήσου έχοντας υπόψιν, μεταξύ άλλων, τα παρακάτω:

  1. Την ΚΥΑ 146896/27.10.2014 (ΦΕΚ 2878β΄/2014) «Κατηγορίες αδειών χρήσης και εκτέλεσης έργων αξιοποίησης των υδάτων…»
  2. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 137043/5.9.2016 έγγραφο του Τµήµατος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου µε συν/νη καταγγελία του κ. Αντώνη Κακκάση για την εκτέλεση αντιπληµµυρικού έργου στη θέση «Φτερόλακα» της Τ.Κ. Βάλτας ∆.Ε. Γαργαλιάνων του ∆ήµο Τριφυλίας (αριθ. πρωτ.4550/23.9.2016 Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας)
  3. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 2158/25.11.2016 έγγραφο του Τµήµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος του Σώµατος Επιθεώρησης Περιβάλλοντος, ∆όµησης, Ενέργειας και Μεταλλείων Επιθεώρησης Νοτίου Ελλάδος µε συν/νο το υπ΄αριθ. 137043/5.9.2016 έγγραφο του Τµήµατος Περιβαλλοντικού & Χωρικού Σχεδιασµού της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου, ∆υτ. Ελλάδας & Ιονίου µε συν/νη καταγγελία που αφορά την εκτέλεση αντιπληµµυρικού έργου στη θέση «Φτερόλακα» της Τ.Κ. Βάλτας ∆.Ε. Γαργαλιάνων του ∆ήµου Τριφυλίας (αριθ. πρωτ. 5736/5.12.2016 Τµήµα Περιβάλλοντος & Υδροοικονοµίας Π.Ε. Μεσσηνίας).
  4. Το υπ΄αριθ. πρωτ. 219194/28.9.2017 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Υδάτων Πελοποννήσου σχετικά µε το ρέµα «Φτερόλακα» (αριθ. πρωτ. 4504/18.10.2017 Τµήµα Περιβάλλοντος & ΥδροοικονοµίαςΠ.Ε. Μεσσηνίας)

Αποφάσισε, την επιβολή προστίµου πεντακοσίων ευρώ (500€)  στο ∆ήµο Τριφυλίας ως υπεύθυνο φορέα για το έργο αντιπληµµυρικής προστασίας στη θέση «Φτερόλακα» της Τ.Κ. Βάλτας  του ∆ήµου Τριφυλίας  Π.Ε. Μεσσηνίας διότι αυτό υλοποιήθηκε χωρίς την απαιτούµενη περιβαλλοντική αδειοδότηση κατά παράβαση του Ν. 4014/2011 και της Υ.Α. 1958/2012 όπως τροποποιήθηκε, Υ.Α. 37674/2016, σχετ. (6,7,10)).

Β)

  1. Ο ∆ήµος Τριφυλίας, να προβεί σε εξέταση της επάρκειας του υφιστάµενου έργου όσον αφορά την οµαλή απορροή των υδάτων ώστε να µη δηµιουργούνται πληµµυρικά φαινόµενα.
  2. Τη διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης στην αρµόδια Εισαγγελική αρχή κατ΄εφαρµογή του άρθρου 28 του Ν. 1650/86 όπως ισχύει µε το Ν. 4042/2012.

 

Η είσπραξη του επιβαλλόµενου προστίµου γίνεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης ∆ηµοσίων Εσόδων (Κ.Ε.∆.Ε.). Από το ποσό αυτό ποσοστό 50% θα εισπραχθεί υπέρ ΕΤΕΡΠΣ (Πράσινο Ταµείο) (κωδ. 3517) και 50% υπέρ Π.Ε. Μεσσηνίας (κωδ.64083).

Η προσφυγή κατά της απόφασης, όσον αφορά την νοµιµότητα της έκδοσής της, απευθύνεται στον Γενικού Γραµµατέα της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Πελοποννήσου – ∆υτικής Ελλάδας -Ιονίου εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευσή της ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου ληφθεί γνώση αυτής, σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 227 & 238 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ 87Α/10).

Κατά της παρούσης χωρεί προσφυγή στα τακτικά διοικητικά δικαστήρια εντός εξήντα (60) ηµερών από την κοινοποίηση της παρούσης, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ικονοµίας (Ν.2717/99 (ΦΕΚ 97Α/99))

Σε περίπτωση που το πρόστιµο εξοφληθεί µε βάση την ειδοποίηση αυτή και κατόπιν  σχετικής δήλωσης στην αρµόδια ∆.Ο.Υ. (οίκοθεν είσπραξη) ο υπεύθυνος της επιχείρησης υποχρεούται να µας αποστείλει αντίγραφα των διπλότυπων είσπραξης προκειµένου να µας  γνωστοποιήσει την εξόφλησή τους.

Να σημειωθεί πως στον πίνακα αποδεκτών του φακέλου βρίσκεται και Εισαγγελία Πρωτοδικών Κυπαρισσίας.

  *φωτο αρχείου

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.