Τοπικά Νέα

Σε «περιπέτειες» ο διαγωνισμός αντικατάστασης του αγωγού από Αλικοντούζι μέχρι Γαργαλιάνους

Σε «περιπέτειες» φαίνεται πως μπαίνει -και- ο διαγωνισμός για τη «Αντικατάσταση δικτύου υδραγωγείου Συνδέσμου Ύδρευσης Καπετάν Τέλλος Άγρας» συνολικού προϋπολογισμού δαπάνης 8.715.028 ευρώ, έπειτα από δύο προσφυγές κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού που κατατέθηκαν από οικονομικούς φορείς ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.).

Να θυμίσουμε ότι η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ήταν η 28η Μαρτίου και το άνοιγμα των προσφορών στις 30 Μαρτίου.

Ο πρώτος οικονομικός φορέας με έδρα στο Αίγιο Αχαΐας ζητά να ακυρωθεί, η υπ’ αρ. πρωτ. 1728/15.02.2022 διακήρυξη του Δήμου Τριφυλίας και, ειδικότερα, οι παράνομοι όροι αυτής, ήτοι οι όροι 22.Ε. και 23.7, αναφορικά με την απαίτηση οι οικονομικοί φορείς, που συμμετέχουν στο διαγωνισμό, να διαθέτουν και να προσκομίζουν, αντίστοιχα, εν ισχύ πριν την δημοσίευση της προκήρυξης, τα, υπό δ), Πιστοποιητικό κατά ISO 39001:2012 για την διενέργεια του μεταφορικού έργου στα δημόσια έργα και υπό στ), Πιστοποιητικό SA 8000 για την κοινωνική και εταιρική υπευθυνότητα στην κατασκευή ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ & ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ Έργων, καθώς και οι όροι 22.ΣΤ., 23.2. και Παράρτημα ΕΕΕΣ (Μέρος ΙΙ.Γ και Μέρος IV.Δ), ως προς την ανωτέρω ασάφεια και αντίφαση μεταξύ αυτών, αναφορικά με τη δυνατότητα ή μή στήριξης σε τρίτο οικονομικό φορέα σχετικά με την πλήρωση του κριτηρίου επιλογής του άρθρου 22.Ε. Να επιστραφεί το κατατεθέν παράβολο.

Επιπλέον, ζητά να διαταχθούν τα κατάλληλα προσωρινά μέτρα αναστολής, εν γένει της προόδου της
διαγωνιστικής διαδικασίας και ιδίως η αναστολή ισχύος και εκτέλεσης της προσβαλλόμενης υπ’ αρ. πρωτ. 1728/15.02.2022 διακήρυξης του Δήμου Τριφυλίας, της λήξης υποβολής προσφορών την 28-03-2022, της διενέργειας οποιασδήποτε πράξης, έως την έκδοση οριστικής απόφασης επί της υπό εξέταση προδικαστικής προσφυγής, άλλως όποιο τυχόν προσωρινό μέτρο αναστολής κριθεί καταλληλότερο, διότι εκκρεμούσης της αμφισβήτησης της νομιμότητας της προσβαλλομένης διακήρυξης, σε περίπτωση αποδοχής της προδικαστικής προσφυγής της εταιρείας, θα καταστούν αυτοτελώς μη νόμιμες οι επόμενες εκτελεστές
πράξεις της αναθέτουσας αρχής.

Ο δεύτερο οικονομικός φορέας με έδρα τα Χανιά Κρήτης ζητά να γίνει δεκτή, να ακυρωθεί εν όλω η προσβαλλόμενη Διακήρυξη, άλλως να ακυρωθούν οι προσβαλλόμενοι με όροι αυτής, τονίζει ότι «Η προσβαλλομένη Διακήρυξη και ο επίμαχος Διαγωνισμός εν γένει, βρίθουν ουσιωδών παραβάσεων Ενωσιακού και Εθνικού δικαίου, παραλείψεων, ασαφειών και παρατυπιών, οι οποίες καθιστούν παράνομη την όλη διαγωνιστική διαδικασία, ξεκινώντας από τις παρατυπίες και παραλείψεις της Δημοσιότητας και φθάνοντας στην πλήρη διάσταση της δημοσιευθείσας διακήρυξης τόσο με τα Πρότυπα Τεύχη όσο και με τα ίδια τα τεύχη δημοπράτησης, και από την παραβίαση κανόνων που αφορούν στην επιλογή της διαδικασίας ανάθεσης και στη θέσπιση κριτηρίων επιλογής, μέχρι τη διαδικασία αποσφράγισης», συμπληρώνοντας πως όλα τα ανωτέρω τα αναγράφουν στην προσφυγή μετά λόγου γνώσεως και τα αποδεικνύουν – όπως ισχυρίζονται – στην 72 σελίδων προσφυγή.

Πάντως, στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής για τον καθορισμό των όρων της ανοικτής ηλεκτρονικής διαγωνιστικής διαδικασίας, στις 13 Φεβρουαρίου 2022, ο δημοτικός σύμβουλος Γιάννης Μερκούρης είχε τονίσει ότι η διακήρυξη είχε λάθη, ασάφειες και ατέλειες, ορισμένες από τις οποίες αποτελούν λόγους κατάπτωσής της στα αρμόδια όργανα, καταψηφίζοντας το θέμα.

 

Σχετικά Άρθρα

11 Σχόλια

 1. Πείτε μας ένα έργο που πήγε καλά και προχωράει. Ένας μετά τον άλλο οι διαγωνισμοί ακυρώνονται. Είναι ντροπή και εξευτελισμός για τον δήμο Τριφυλίας. Πρέπει να είμαστε αρνητικό παράδειγμα για όλη την Ελλάδα. Τόσο άσχετοι αλλά και επικίνδυνοι για την λειτουργία του δήμου

 2. Το βέβαιο είναι ότι η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου δεν έχει καμία εμπλοκή σε αυτές τις επαίσχυντες διακηρύξεις. Το ζητούμενο είναι ποιοί είναι οι συντάκτες και με ποια ανταλλάγματα; Στην Αρχή
  Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΕΠ) ο Δήμος Τριφυλίας ,μάλλον, πρέπει να έχει την πρώτη θέση σε καταγγελίες .

 3. ΑΝ ΔΕΝ ΈΧΕΙ ΕΥΘΎΝΗ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΙΟΣ ΈΧΕΙ ΤΌΤΕ;
  ΜΑΣ ΔΟΥΛΕΎΕΤΕ; ΓΙΑ ΌΛΑ ΦΤΑΊΕΙ ΜΌΝΟ Ο ΑΝΤΙΔΉΜΑΡΧΟΣ Τ. Υ.;
  ΑΥΤΟΣ ΚΑΛΆ ΤΟ ΠΆΕΙ. ΑΥΤΟΙ ΠΟΤΈ ΑΝΤΕΔΡΑΝ ΓΙΑ ΌΛΑ ΑΥΤΆ; ΠΟΤΈ.!!
  ΠΩΣ ΔΕΝ ΈΧΟΥΝ ΕΥΘΎΝΗ. ΑΥΤΟΙ ΈΧΟΥΝ ΤΗ ΜΕΓΑΛΎΤΕΡΗ ΕΥΘΎΝΗ ΓΙΑΤΊ ΈΧΟΥΝ ΚΑΙ ΜΙΑ ΜΌΡΦΩΣΗ ΥΠΟΤΊΘΕΤΑΙ…..

  1. Όποιος δεν έχει την απαιτούμενη μόρφωση το ελάχιστο που οφείλει να κάνει ,είναι να ρωτάει τους γνωρίζοντες.

 4. Την ευθύνη την έχει αποκλειστικά ο Βλάχος Αντώνης είναι αντιδήμαρχος Τ.Υ. προισταται του τμήματος και έχει την αρμοδιότητα του ελέγχου , μετά η επιτροπή ελέγχου του διαγωνισμού
  Δεν μπορεί ο δήμαρχος και κάθε δήμαρχος να παρακολουθεί τις μελέτες και πόσο μάλλον Νομικού Προσώπου
  Αλλά τι μπορεί κανείς να περιμένει απο ενα όργανο της τάξης… μόνο εκεί είναι η ευθύνη του Δημάρχου

 5. ΦΙΛΕ ΑΣΚΗΤΗ ΤΗΝ ΕΛΕΓΧΕΙ Ο ΑΙΡΕΤΟΣ…ΟΚ..
  ΠΙΟΣ ΤΗ ΣΥΝΤΑΣΕΙ ΓΙΑ ΝΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΞΕΙ??
  ΜΑΛΛΟΝ Ο ΜΠΑΚΑΛΗΣ ΤΗΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ..

 6. Θα στείλει κανένας τους συντάκτες της Διακήρυξης στον Εισαγγελέα?
  Οι συντάκτες των όρων της Διακήρυξης από την Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Τριφυλίας και ο Αντιδήμαρχος Τριφυλίας που έθεσε πρόσθετους όρους στην Οικονομική Επιτροπή μαζί με τους άλλους Αντιδημάρχους που τους ενέκριναν και τους ψήφισαν πρέπει σε περίπτωση αποδοχής των προδικαστικών προσφυγών να μηνυθούν για παράβαση καθήκοντος.
  Μιας και δεν είναι η πρώτη φορά παράνομων όρων σε Διακήρυξη επί Δημαρχίας Λεβεντάκη η μήνυση πρέπει να είναι για παράβαση καθήκοντος κατ’ εξακολούθηση αλλά και με δόλο πιθανά για να προσπορίσουν παράνομο οικονομικό όφελος σε άλλον αποκλείοντας τον ελεύθερο ανταγωνισμό με «φωτογραφικούς» όρους στους Διαγωνισμούς του Δήμου Τριφυλίας.
  Μήνυση για ηθικό αυτουργό στον Δήμαρχο Τριφυλίας ο οποίος τους έχει ορίσει Αντιδημάρχους, τους καθοδηγεί και τους δίνει εντολές.
  Να ερευνήσει η Δικαιοσύνη και να πράξει τα νόμιμα γιατι πρόκειται περί Δημόσιου Χρήματος και Δημόσιων Διαγωνισμών και οι όροι των Διαγωνισμών πρέπει να είναι αυτοί που προβλέπουν οι Νόμοι και όχι «φωτογραφικοί» για να αποκλείουν την ανεμπόδιστη συμμετοχή εταιριών ευνοώντας -πιθανά- συγκεκριμένες εταιρίες.
  Να ερευνηθούν και να ελεγχθούν τα πάντα όλα και όλοι στους Διαγωνισμούς του Δήμου Τριφυλίας από την Δικαιοσύνη για σκοπιμότητα και δόλο.
  Γιατι η Αντιπολίτευση δεν στέλνει τους Διαγωνισμούς με τους παράνομους όρους που ακυρώνει η Προδικαστική Αρχή στον Εισαγγελέα και την Αρχή Διαφάνειας?

 7. O ΝΟΜΟΣ ΛΕΕΙ ΠΩς ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΚΑΙ ΟΙ ΕΜΜΙΣΘΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ…
  ΚΑΙ Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ..
  ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΟΥΝ ΤΙΣ ΚΑΚΟΤΟΠΙΕΣ..
  ΑΛΛΑ ΟΛΟΙ ΕΙΝΑΙ ΓΙΑ …ΛΟΥΛΟΥΔΙΑ…

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button