Αθλητικά

Σχολικό ποδόσφαιρο Λυκείων: Απορρίφθηκε η ένσταση του ΓΕΛ Φιλιατρών – Κατοχυρώθηκε υπέρ του ΓΕΛ Πύλου το παιχνίδι

 

Στην Καλαμάτα σήμερα 29-03-2018, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:40 στα γραφεία της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας και σε συνέχεια των προηγουμένων συνήλθε εκ νέου σε συνεδρίαση η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μεσσηνίας που συγκροτήθηκε με την αριθμ.10729α/08-11-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου και βρισκόμενη σε απαρτία, απόντος του μέλους κ. Κακαλέτρη Νικόλαου λόγω υπηρεσιακού κωλύματος, ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη των άλλων μελών το θέμα της συνεδρίασης «Αγώνας ποδοσφαίρου της 09-03-2018 ΓΕΛ Πύλου-ΓΕΛ Φιλιατρών»

 

Όλοι οι παρόντες στη συνεδρίαση μελέτησαν με προσοχή τα παρακάτω σχετικά έγγραφα:

 1. την αρ. πρωτ. 190677/Δ5/10-11-2016 Υ.Α. (ΦΕΚ 3754/Β/21-11-2016) με θέμα «Αθλητικές Δραστηριότητες σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης», όπως διορθώθηκε και συμπληρώθηκε με τις αρ. πρωτ. 220861/Δ5/23-12-2016 (ΦΕΚ 4561/Β/30-12-2016) και 9712/Δ5/19-01-2018 (80/Β/22-01-2018) Υ.Α.,
 2. την Υ.Α. με αρ. πρωτ. 12669/Δ5 / 25-01-2018 «Προκήρυξη Πανελληνίων Αγώνων ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου και άλλων σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων σχολικού έτους 2017-2018» του ΥΠΠΕΘ.
 3. Τον Πειθαρχικό Κώδικα της Ε.Π.Ο. του Ιουνίου 2017 που είναι σε ισχύ έως σήμερα.
 4. Τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ (Κ.Α.Π.) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΩΝ του Ιουλίου 2017 που είναι σε ισχύ έως σήμερα.
 5. την με αρ. πρωτ. 13996/Δ5/ 26-01-2018 «Ενημέρωση για τους Πανελλήνιους Αγώνες ΓΕ.Λ. & ΕΠΑ.Λ. Ελλάδας-Κύπρου σχολικού έτους 2017-2018» του ΥΠΠΕΘ (Δ/ΝΣΗ Φ.Α.).
 6. Το έγγραφο της ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας που απεστάλη στα Λύκεια με ηλ. ταχυδρομείο την 29-01-2018 για αποστολή της κάθε λίστας θέτοντας ως καταληκτική ημερομηνία την 02-02-2018.
 7. τη λίστα ποδοσφαίρου αγοριών που απέστειλε το ΓΕΛ Φιλιατρών και παραλήφθηκε από την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μεσσηνίας με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο την 07-02-2018 και ώρα 11:56 π.μ..
 8. Την αρ. πρωτ. 807/Φ3/15-02-2018 «Προκήρυξη Α΄ Φάσης Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων Μεσσηνίας σχ. Έτους 2017-2018»
 9. Το πρόγραμμα διεξαγωγής της Α΄ Φάσης Πανελληνίων Αγώνων Λυκείων Μεσσηνίας σχ. Έτους 2017-2018 για το άθλημα του ποδοσφαίρου.
 10. Το έγγραφο που απεστάλη την 01-03-2018 από την ομάδα Φυσικής Αγωγής Μεσσηνίας με ηλ. ταχυδρομείο σε όλα τα Λύκεια με την παράκληση να τεθεί υπόψη Διευθυντών σχολικών μονάδων και των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής του κάθε σχολείου και ανέγραφε «Αποστέλλουμε και πάλι την ισχύουσα εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία διεξάγονται οι σχολικοί αγώνες.Την εγκύκλιο αυτή θα πρέπει να την αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική μορφή, να την εκτυπώσετε και να την τηρήσετε στο αρχείο του σχολείου σας, ώστε να την μελετάτε προς επίλυση κάθε σχετικού θέματος».
 11. το φύλλο αγώνα ποδοσφαίρου αγοριών Λυκείων (χωρίς να έχουν επισυναφθεί οι προβλεπόμενες καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων) μεταξύ ΓΕΛ Φιλιατρών – ΓΕΛ Δωρίο (με αρ. 13 του προγράμματος)  που διεξήχθη στο γήπεδο Φιλιατρών την Παρασκευή 28-02-2018 (αυτό το φύλλο είναι της ΕΠΣ Μεσσηνίας και όχι το προβλεπόμενο για σχολικούς αγώνες από το ΥΠΠΕΘ). Το φύλλο αυτού του αγώνα παραλήφθηκε από την υπηρεσία μας την 15-03-2018.
 12. το φύλλο αγώνα ποδοσφαίρου αγοριών Λυκείων (με επισυναπτόμενες τις καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων) μεταξύ ΓΕΛ Φιλιατρών – ΓΕΛ Χώρας (με αρ. 19 του προγράμματος)  που διεξήχθη στο γήπεδο Φιλιατρών την Παρασκευή 05-03-2018. (αυτό το φύλλο είναι της ΕΠΣ Μεσσηνίας και όχι το προβλεπόμενο για σχολικούς αγώνες από το ΥΠΠΕΘ). Το φύλλο αυτού του αγώνα παραλήφθηκε από την υπηρεσία μας την 15-03-2018.
 13. το φύλλο αγώνα ποδοσφαίρου αγοριών Λυκείων (με επισυναπτόμενες τις καταστάσεις συμμετοχής των σχολείων) μεταξύ  ΓΕΛ Πύλου – ΓΕΛ Φιλιατρών (με αρ. 22 του προγράμματος)  που διεξήχθη στο γήπεδο της Μεθώνης την Παρασκευή 09-03-2018 και ώρα έναρξης 10:45 και ιδιαίτερα τις παρατηρήσεις του διαιτητή που αναγράφονται σε αυτό.
 14. Το έγγραφο με αρ. πρωτ. 123 που απέστειλε το ΓΕΛ Φιλιατρών στην ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας με τηλεομοιοτυπία (μέσω της Δ/νσης Δυτεροβάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας) και υπογράφεται από τον κ. Κίτσο Ιωάννη (Δ/ντης του ΓΕΛ Φιλιατρών) και παραλήφθηκε την Παρασκευή 09-03-2018 και ώρα 23:37 (νυκτερινή). Το έγγραφο είχε ως θέμα «Ένσταση για σχολικό αγώνα» και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1230 ως εισερχόμενο έγγραφο την 12-03-2018 (ημέρα Δευτέρα).
 15. Το έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Κακαλέτρης Νικόλαος (ως μέλος της ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας και επόπτης του αγώνα ΓΕΛ Πύλου – ΓΕΛ Φιλιατρών) και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1244 ως εισερχόμενο έγγραφο την 12-03-2018 (ημέρα Δευτέρα).
 16. Το έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσε ο καταρχήν ορισμένος από πριν διαιτητής του αγώνα ΓΕΛ Πύλου – ΓΕΛ Φιλιατρών και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1245 ως εισερχόμενο έγγραφο την 12-03-2018 (ημέρα Δευτέρα).
 17. Το έγγραφο –επιστολή που απέστειλε στην ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας με τηλεομοιοτυπία (μέσω της Δ/νσης Δυτεροβάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας) ο Σύλλογος Γονέων & Κηδεμόνων ΓΕΛ Φιλιατρών την Τρίτη 13-03-2018 και ώρα 15:09 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1257 ως εισερχόμενο έγγραφο την 13-03-2018.
 18. Το έγγραφο υπόμνημα που κατέθεσε ο κ. Ντούκας Νικόλαος (ως διαιτητής του αγώνα ΓΕΛ Πύλου και του ΓΕΛ Φιλιατρών) και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1276 ως εισερχόμενο έγγραφο την 13-03-2018
 19. Το έγγραφο ενημερωτικό σημείωμα με αρ. πρωτ.71/10-03-2018 που κατέθεσε το ΓΕΛ Πύλου και υπογράφει ο κ. Χρονόπουλος Γεώργιος (ως διευθυντής του ΓΕΛ Πύλου) και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1292 ως εισερχόμενο έγγραφο την 14-03-2018
 20. Το έγγραφο –επιστολή που απέστειλε στην ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας με τηλεομοιοτυπία (μέσω της Δ/νσης Δυτεροβάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας) ο ΚΦΑ και συνοδός της ομάδας του ΓΕΛ Φιλιατρών την Παρασκευή 16-03-2018 και ώρα 15:33 και έλαβε αριθμό πρωτοκόλλου 1376 ως εισερχόμενο έγγραφο την 19-03-2018 (ημέρα Δευτέρα).
 21. Την -κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της ΟΕΣΑΔ- αυτοπρόσωπη παρουσία και προφορική έκθεση των γεγονότων στην ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας του ΚΦΑ και συνοδού του ΓΕΛ Φιλιατρών κ. Κυριακόπουλου Ηλία, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και από ώρα 13:45-14:30
 22. Την -κατόπιν πρόσκλησης από τον Πρόεδρο της ΟΕΣΑΔ- αυτοπρόσωπη παρουσία και προφορική έκθεση των γεγονότων στην ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας του Δ/ντη του ΓΕΛ Φιλιατρών κ. Κίτσου Ιωάννη, που πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 20 Μαρτίου 2018 και από ώρα 14:40-15:30 .
 23. Τις παρακάτω επιστολές που στάλθηκαν (μέσω ηλ. ταχυδρομείου ή τηλεομοιοτυπίας) στην ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας (μέσω της Δ/νσης Δυτεροβάθμιας Εκπ/σης Μεσσηνίας)

α) του αποστολέα με τα στοιχεία κ. «SOTIRIS LYBEROPOYLOS”<s.lybe@hotmail.com> που κατά τα άλλα δεν υπογράφεται παρακάτω,

β) του ¨Λάμπρος Σαπερας¨ lamprossaperas@gmail.com που υπογράφεται ως «Οι γονείς και μαθητές του Γενικού Λυκείου Φιλιατρών»,

γ) του κ. Αποστολόπουλου Παναγιώτη καθηγητή του ΓΕΛ Φιλιατρών,

δ) του κ. Κούρδογλου Νικόλαου καθηγητή του ΓΕΛ Φιλιατρών,

ε) της κας Κατσιφαρέα Θ. καθηγήτριας του ΓΕΛ Φιλιατρών

Επισημάνθηκαν τα εξής:

 

 • Οι σχολικοί αγώνες διεξάγονται σύμφωνα με τη σχετική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ και σύμφωνα με τους ισχύοντες κανονισμούς του κάθε αθλήματος.
 • Η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μεσσηνίας, που συγκροτήθηκε νόμιμα με την υπ’αριθμ. 10729α/08-11-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πελοποννήσου έχει την αρμοδιότητα να διοργανώνει κάθε μορφής σχολική αθλητική δραστηριότητα για τα σχολεία της Μεσσηνίας, όπως επίσης και να μεριμνά για όλα όσα προβλέπονται στην σχετική Απόφαση του ΥΠΠΕΘ.
 • Το ΓΕΛ Φιλιατρών απέστειλε την 07-02-2018 δηλαδή εκπρόθεσμα την αρχική λίστα με τους συμμετέχοντες μαθητές για το άθλημα του ποδοσφαίρου (σχετ. 7) αντί για την καταληκτική ημερομηνία που είχε ορισθεί και ήταν η 02-02-2018. Αυτό και μόνο θα έπρεπε να αποτελέσει σημαντικό λόγο αποκλεισμού της ομάδας του ΓΕΛ Φιλιατρών από την συμμετοχή τους στους αγώνες επειδή (με δεδομένη την χρονική πίεση για την ολοκλήρωση της Α΄Φάσης) προκαλεί καθυστέρηση στον σχεδιασμό του προγράμματος όλων των αθλημάτων. Η ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας όμως έδωσε το δικαίωμα συμμετοχής και συμπεριέλαβε την ομάδα του ΓΕΛ Φιλιατρών στον προγραμματισμό των αγώνων με το σκεπτικό ότι οι μαθητές ήδη φοιτούσαν στο σχολείο, δεν προέρχονται από μετεγγραφή και συνέβη απλά μια καθυστέρηση στην αποστολή της λίστας για λόγους που δεν γνωρίζουμε ακριβώς.
 • Το ΓΕΛ Φιλιατρών ως γηπεδούχος ομάδα σε δυο αγώνες, δεν χρησιμοποίησε τα προβλεπόμενα από το ΥΠΠΕΘ φύλλα αγώνα που είναι ειδικά σχεδιασμένα για σχολικούς αγώνες, αλλά χρησιμοποίησε φύλλα αγώνα της ΕΠΣ Μεσσηνίας που δεν ενδείκνυνται για τις αγωνιστικές διοργανώσεις του ΥΠΠΕΘ. Όπως θα αναφέρουμε παρακάτω παρουσιάζουν σημαντικές διαφοροποιήσεις που είναι δυνατό να επηρεάσουν όλους τους εμπλεκόμενους στους σχολικούς αγώνες. Επίσης προδιαθέτουν τους αγωνιζόμενους (πιθανότατα και τους κηδεμόνες) ότι θα συμμετάσχουν σε αγώνες που διοργανώνει η ΕΠΣ Μεσσηνίας και όχι το ΥΠΠΕΘ, δηλαδή το σχολείο.
 • Το ΓΕΛ Φιλιατρών επέτρεψε σε μαθητή να συμμετάσχει σε δυο αγώνες (σχετ. 11, 12) και προσπάθησε να επιβάλει τη συμμετοχή του και στον αγώνα της 09-03-2018, χωρίς ο συγκεκριμένος μαθητής να είναι εφοδιασμένος με όλα τα προβλεπόμενα απαραίτητα δικαιολογητικά. Συγκεκριμένα επέτρεψε σε μαθητή να συμμετάσχει χωρίς να έχει εκδώσει Δελτίο Ταυτότητας. Αυτό αντιβαίνει με όσα αναγράφονται στην προκήρυξη των αγώνων, συνεπάγεται τον αποκλεισμό του μαθητή από τον αγώνα και θα έπρεπε το σχολείο του να είχε μεριμνήσει ανάλογα.
 • Το ΓΕΛ Φιλιατρών δεν προσκόμισε σε κανέναν αγώνα ποδοσφαίρου συμπληρωμένη την προβλεπόμενη «Κατάσταση Συμμετοχής υπόδειγμα 2» που έχει εγκαίρως αποστείλει η Οργανωτική Επιτροπή, αλλά προσκόμισε σε όλους τους αγώνες στους οποίους αγωνίστηκε μια απλή «λίστα» μαθητών. Η «Κατάσταση Συμμετοχής» είναι από τα τα προβλεπόμενα υποχρεωτικά έγγραφα προκειμένου μια σχολική ομάδα να συμμετάσχει στους Πανελληνίους αγώνες ποδοσφαίρου Λυκείων (όπως και σε όλα τα υπόλοιπα ομαδικά αθλήματα) η δε ομάδα που δεν την προσκομίζει μηδενίζεται και αποκλείεται από τη συνέχεια του πρωταθλήματος (σχετ. 1 άρθρο 14.1.11).
 • Ο συνοδός της ομάδας καθώς και ο αρχηγός της αποστολής του ΓΕΛ Φιλιατρών όφειλαν να γνωρίζουν όλα τα σχετικά με τη συμμετοχή της ομάδας τους στους αγώνες και τα οποία αναγράφονται στην Υπουργική Απόφαση περί διεξαγωγής των σχολικών αθλητικών δραστηριοτήτων (σχετ1) και επίσης να μεριμνούν για την ορθή εφαρμογή τους. Η ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας είχε φροντίσει για την έγκαιρη και σωστή ενημέρωσή τους, αποστέλλοντας -σε όλα τα Λύκεια και τους καθηγητές φυσικής αγωγής- για πολλοστή φορά την 01-03-2018 ενημερωτικό έγγραφο (σχετ. 10) επισημαίνοντας τα παρακάτω :

 

 

 

Πέμπτη, 1 Μαρτίου 2018 11:27 πμ

 

Υπόψη Διευθυντών σχολικών μονάδων και των Καθηγητών Φυσικής Αγωγής του κάθε σχολείου.

Από την ομάδα Φυσικής Αγωγής Μεσσηνίας

Καλημέρα σας,

Αποστέλλουμε και πάλι την ισχύουσα εγκύκλιο σύμφωνα με την οποία διεξάγονται οι σχολικοί αγώνες.

Την εγκύκλιο αυτή θα πρέπει να την αποθηκεύσετε σε ηλεκτρονική μορφή, να την εκτυπώσετε και να την τηρήσετε στο αρχείο του σχολείου σας, ώστε να την μελετάτε προς επίλυση κάθε σχετικού θέματος.

 

Επισημαίνουμε ότι :

1) οι σχολικοί αγώνες του νομού μας διεξάγονται με την ευθύνη της Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μεσσηνίας (επισυνάπτεται το σχετικό αρχείο) η οποία έχει και το αποκλειστικό δικαίωμα αλλά και υποχρέωση για οποιεσδήποτε αλλαγές στο πρόγραμμα τέλεσης των αγώνων.

2) Επειδή παρατηρούνται φαινόμενα συμπεριφορών που δεν συνάδουν με το πνεύμα των σχολικών αγώνων τόσο από μαθητές που παρακολουθούν τους αγώνες όσο και από άτομα εκτός σχολικού περιβάλλοντος, παρακαλούμε να μεριμνάτε για την όσο το δυνατόν ομαλή διεξαγωγή των αγώνων.

3) Σχετικά με τα όρια για την συμμετοχή στον κλασσικό αθλητισμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη τα ελάχιστα όρια πρόκρισης για κάθε φάση των αγώνων. Τα όρια αναγράφονται στην επισυναπτόμενη εγκύκλιο. Σε αντίθετη περίπτωση υποβαθμίζεται η έννοια του αγώνα.

4) Παρακαλούμε επίσης να μελετάτε με προσοχή τις προκηρύξεις των αγώνων και να συμμετέχουν οι μαθητές εφόσον είναι εφοδιασμένοι με τα προβλεπόμενα έγγραφα και δικαιολογητικά. Καμμιά παρέκλιση δεν θα γίνεται δεκτή.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας και καλή συνέχεια.

Α΄ Αντιπρόεδρος ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας

 

Παρόλα αυτά το ΓΕΛ Φιλιατρών φαίνεται ότι δεν ακολούθησε τις προβλεπόμενες διαδικασίες και μάλιστα ο Δ/της κ. Κίτσος Ιωάννης ανέφερε χαρακτηριστικά στην ΟΕΣΑΔ την 20-3-2018 κατά την αυτοπρόσωπη παρουσία του, ότι δεν γνωρίζει περί της διεξαγωγής των σχολικών αγώνων επειδή ο ίδιος είναι καθηγητής φυσικός.

Πιστεύουμε ότι όλοι όσοι συμμετέχουν σε οποιαδήποτε σχολική αθλητική διοργάνωση θα πρέπει να γνωρίζουν πολύ καλά τους κανόνες που την διέπουν, όπως επίσης να γνωρίζουν άριστα τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματά τους.

Σχετικά με την διεξαγωγή του συγκεκριμένου αγώνα συνέβησαν τα παρακάτω:

Α) Κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας του κ. Φούλια με τους διευθυντές των δυο σχολείων και από κοινού συμφωνίας των Διευθυντών των σχολείων, ορίσθηκε ως τόπος διεξαγωγής το γήπεδο της Μεθώνης και ως ημερομηνία διεξαγωγής η Παρασκευή 09-03-2018.

Β) Σύμφωνα με την προκήρυξη των αγώνων και επειδή η γηπεδούχος ομάδα, εν προκειμένω το ΓΕΛ Πύλου ως σχολείο εκτός Καλαμάτας, θα μεριμνούσε και για την παρουσία γιατρού και διαιτητών στον αγώνα, ο Δ/ντης του ΓΕΛ Πύλου κος Χρονόπουλος Γεώργιος, εφόσον εξασφάλισε την παρουσία του γιατρού, στη συνέχεια ανέθεσε στο μέλος της ΟΕΣΑΔ  κ. Κακαλέτρη Νικόλαο τη μέριμνα για την παρουσία και των διαιτητών.

Γ) Ο κ. Κακαλέτρης την 07-3-2018 συνεννοήθηκε με επίσημο διαιτητή (το όνομα του οποίου υπάρχει στην υπηρεσία μας) και ορίσθηκε η παρουσία του ως διαιτητή για τον συγκεκριμένο αγώνα.

Δ) το πρωί της 9-3-2018 ο ορισμένος διαιτητής (σύμφωνα με το σχετ.16 που υπάρχει στην υπηρεσία μας)  ενημέρωσε τον κ. Κακαλέτρη ότι για υπηρεσιακούς λόγους δεν θα ήταν εφικτή η παρουσία του στον αγώνα. Ο κ. Κακαλέτρης ως μέλος της ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας είχε την εξουσιοδότηση να ορίσει διαιτητές και σημειωτέον ότι θα μπορούσε ακόμα και ο ίδιος να εκτελέσει χρέη διαιτητή στον συγκεκριμένο αγώνα, όντας καθηγητής φυσικής αγωγής με ειδίκευση (και μάλιστα με πολυετή προϋπηρεσία και εμπειρία) στο άθλημα του ποδοσφαίρου. Επειδή όμως ο ίδιος θεώρησε ότι αν γινόταν κάτι τέτοιο δεν θα συμφωνούσε με τις ηθικές αρχές του, προτίμησε να αναζητήσει κάποιους άλλους για να διαιτητεύσουν και ο ίδιος θα αναλάμβανε να ασκήσει τον ρόλο του επόπτη-παρατηρητή και να διασφαλίσει έτσι την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

Ε) Πράγματι –σχεδόν την τελευταία στιγμή- συνεννοήθηκε με τον κ. Ντούκα Νικόλαο (τελειόφοιτο της  ιατρικής σχολής και γιο του ιατρού Ντούκα Χρήστου παλαίμαχου ποδοσφαιριστή στην Α΄Εθνική κατηγορία.) ώστε να διαιτητεύσει εκείνος τον αγώνα. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε ότι -για τα απομακρυσμένα από την Καλαμάτα σχολεία-δεν αποτελεί παράδοξο να ασκεί κάποιος χρέη διαιτητή σε σχολικό αγώνα χωρίς ο ίδιος να είναι επίσημος διαιτητής της ΕΠΣ ή καθηγητής φυσικής αγωγής και έχει συμβεί στο παρελθόν εφόσον  οι συμμετέχοντες είναι σύμφωνοι προς τούτο . Μάλιστα σε σχολικούς αγώνες, που έχουν περισσότερο τον χαρακτήρα αθλητικής γιορτής με κοινή διοργάνωση από δυο Γενικά Λύκεια, η παρουσία του διαιτητή θα έπρεπε να υφίσταται μόνο για την τήρηση του τυπικού και όχι του ουσιαστικού σκέλους, εφόσον από όλους τους αγωνιζόμενους και παρακολουθούντες τον αγώνα θα τηρούνταν κανόνες του fair play”.

ΣΤ) Έχοντας αυτή την αντίληψη περί των σχολικών αγώνων και κατόπιν πρόσκλησής τους από το εξουσιοδοτημένο μέλος της ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας κ. Κακαλέτρη Νικόλαο, παρουσιάσθηκαν στον αγωνιστικό χώρο ως διαιτητές οι κύριοι που αναφέρονται στο αντίστοιχο φύλλο αγώνα προκειμένου να μην αναβληθεί ο αγώνας εξαιτίας της μη προσέλευσης του ορισμένου διαιτητή.

Ζ) Για το γεγονός αυτό, δηλαδή για τον ορισμό των συγκεκριμένων διαιτητών, ουδεμία ένσταση (γραπτή ή προφορική) δεν υποβλήθηκε από κανέναν πριν από την έναρξη του αγώνα (όπως με σαφήνεια ορίζουν τόσο η Υ.Α. για τους σχολικούς αγώνες-σχετ.2- όσο και ο κανονισμός του αθλήματος ΚΑΠ άρθρο 23.1.β) αλλά ούτε και κατά την διάρκεια αυτού χωρίς κανείς να έχει εκδηλώσει αντιρρήσεις για τον ορισμό τους. Απεναντίας ο αγώνας άρχισε κανονικά, στο 15΄προηγήθηκε ο ομάδα του ΓΕΛ Φιλιατρών και το α΄ημίχρονο ολοκληρώθηκε κανονικά. Στη συνέχεια οι ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια, επανήλθαν μετά από την 15λεπτη διακοπή, ξεκίνησε το β΄ ημίχρονο και ο αγώνας συνεχίστηκε κανονικά μέχρι και το 57΄ οπότε διακόπηκε οριστικά. Ο αγώνας διακόπηκε με υπαιτιότητα των μαθητών του ΓΕΛ Φιλιατρών οι οποίοι αποχώρησαν από τον αγωνιστικό χώρο δεκατρία λεπτά πριν από την κανονική λήξη.

Τέτοιου είδους ένσταση (για τον ορισμό των διαιτητών) ουδέποτε αναγράφηκε επί του φύλλου για τον συγκεκριμένο αγώνα της 9-03-2018, ούτε και υπήρξε από οποιονδήποτε κανενός είδους σχετική ενημέρωση (έστω και τηλεφωνική) των υπόλοιπων μελών της ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας.

Στο πρότυπο φύλλο αγώνα Ποδοσφαίρου Λυκείων που έχει αποσταλεί από την Δ/νση Φυσικής Αγωγής του ΥΠΠΕΘ υπάρχει ευκρινές πεδίο ειδικό για τις ενστάσεις που θα πρέπει να αναγράφονται στο φύλλο αγώνα συμπεριλαμβανομένης και της ένστασης για τον ορισμό των διαιτητών.  Τέτοια φύλλα αγώνα έχουν αποσταλεί σε όλες τις σχολικές μονάδες μαζί με την προκήρυξη των αγώνων (σχετ. 8).

Προκειμένου να τεκμηριωθεί και να εκδικαστεί τέτοια ένσταση για τον ορισμό των διαιτητών, θα πρέπει να αναγράφεται στο φύλλο αγώνα και να υπογράφεται από τον αρχηγό της ομάδας ή τον συνοδό που έχει ορίσει το σχολείο. Στη συνέχεια θα πρέπει να υποστηριχτεί με έγγραφο του σχολείου και απαιτείται επίσης η προσκόμιση παραβόλου των είκοσι ευρώ.

Για τον συγκεκριμένο αγώνα κάτι τέτοιο δεν συνέβη, δηλαδή δεν ανεγράφη ένσταση επί του φύλλου αγώνα ούτε υποστηρίχτηκε με την προσκόμιση του σχετικού παραβόλου.

Συγκεκριμένα στην Υ.Α. για τους σχολικούς αγώνες (σχετ.1 άρθρο 16.2.1 & 16.2.4) αναγράφονται τα παρακάτω:

Ενστάσεις που αφορούν παράβαση κανονισμών, μπορούν να γίνουν στην πρώτη διακοπή του αγώνα ή αργότερα, υποχρεωτικά όμως πριν από την υπογραφή του φύλλου αγώνα από το διαιτητή ή τον Α΄ διαιτητή. Για να εκδικαστούν θα πρέπει:

α΄ Να αναγραφεί η ένσταση στο φύλλο αγώνα και να υπογραφεί από τον αρχηγό της ομάδας ή το συνοδό καθηγητή. Ακολουθείται η προβλεπόμενη διαδικασία από τους κανονισμούς του αθλήματος, αν ο διαιτητής ή άλλοι παράγοντες του αγώνα, πρέπει να απαντήσουν συνοπτικά επί του φύλλου αγώνα.

β΄ Για αγώνες Α΄ ή Β΄ Φάσης, να υποστηριχτεί η ένσταση με έγγραφο του σχολείου προς την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. που διοργάνωσε τον αγώνα εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών ανεξάρτητα από ποιο χρονικό διάστημα προβλέπεται στους κανονισμούς της αντίστοιχης αθλητικής ομοσπονδίας. Συνυποβάλλεται παράβολο έντυπο 20 € (έντυπο χωρίς να συμπληρωθούν τα στοιχεία).

Επίσης αναγράφονται :

16.2.4. Όλες οι ενστάσεις εκδικάζονται από την διοργανώτρια του αγώνα Ο.Ε.Σ.Α.Δ. ή την ορισμένη από αυτήν Επιτροπή Ενστάσεων. Αν ένσταση δεν υποστηριχθεί μέσα στα προβλεπόμενα χρονικά περιθώρια ή δεν κατατεθεί το σχετικό παράβολο, η ένσταση δεν εκδικάζεται αλλά απορρίπτεται για τυπικούς λόγους.

Η) Εφόσον οι δυο ομάδες αποδέχτηκαν ως διαιτητές του αγώνα τους συγκεκριμένους παρουσιασθέντες, ως πρόσωπα θα έπρεπε να τυγχάνουν σεβασμού και όλες οι αποφάσεις τους θα έπρεπε επίσης να γίνονταν σεβαστές, όπως προβλέπεται από τους κανονισμούς του αθλήματος.

Παρόντες πριν από την έναρξη όσο και κατά τη διάρκεια του αγώνα ήταν και οι παρακάτω:

 • Ο Δ/ντης του ΓΕΛ Πύλου κος Χρονόπουλος Γεώργιος, (πρώην Δήμαρχος Πύλου)
 • Ο Δ/ντης του ΓΕΛ Φιλιατρών κος Κίτσος Ιωάννης, (πρώην Δ/ντης του ΓΕΛ Πύλου)
 • Ο ΚΦΑ κ. Κακαλέτρης Νικόλαος μέλος  της ΟΕΣΑΔ Μεσσηνίας, ως επόπτης του αγώνα.
 • Ο συνοδός της ομάδας ποδοσφαίρου του ΓΕΛ Φιλιατρών κος Κυριακόπουλος Ηλίας, καθηγητής φυσικής αγωγής,
 • Ο συνοδός της ομάδας ποδοσφαίρου του ΓΕΛ Πύλου κος Χριστοδουλόπουλος Γεώργιος.
 • Ο κ. Ντούκας Νικόλαος ως διατητής του αγώνα και οι δυο βοηθοί του.

Πριν από την έναρξη του αγώνα ο κ. Κακαλέτρης επικοινώνησε με την ομάδα φυσικής αγωγής και ρώτησε σχετικά με τη δυνατότητα κάποιου μαθητή του ΓΕΛ Φιλιατρών να συμμετάσχει στον αγώνα. Στη συνέχεια επικοινώνησε και ο  Δ/ντης του ΓΕΛ Φιλιατρών κος Κίτσος Ιωάννης για το ίδιο θέμα. Συγκεκριμένα ρώτησαν αν είχε δυνατότητα συμμετοχής κάποιος μαθητής ο οποίος δεν είχε εκδώσει Δελτίο Ταυτότητας.

Με το σκεπτικό ότι οι αγώνες διοργανώνονται προκειμένου οι μαθητές να έχουν την ευκαιρία της συμμετοχής και όχι του αποκλεισμού τους, η απάντηση που τους δόθηκε ήταν πως αν και ο μαθητής δεν κατείχε όλα τα απαραίτητα έγγραφα που προβλέπονται από την σχετική προκήρυξη των αγώνων όσο και από την Υπουργική Απόφαση περί διεξαγωγής των σχολικών αγώνων, ενδεχομένως να μπορούσε να συμμετάσχει, εφόσον δεν ετίθετο αμφιβολία περί του προσώπου του και με την προϋπόθεση ότι τα δυο σχολεία συμφωνούσαν και δεν θα υπέβαλε ένσταση το ΓΕΛ Πύλου. Το ΓΕΛ Πύλου διαφώνησε κι έτσι ο μαθητής δεν συμμετείχε στον συγκεκριμένο αγώνα.

Εδώ θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο ίδιος μαθητής συμμετείχε στους δυο προηγούμενους αγώνες του ΓΕΛ Φιλιατρών, αλλά κανείς από τις άλλες ομάδες δεν είχε διαμαρτυρηθεί περί αυτού. Να σημειώσουμε εδώ ότι ουδείς δύναται με βεβαιότητα να γνωρίζει ποια θα ήταν η έκβαση των δυο προηγούμενων αγώνων χωρίς τη συμμετοχή του εν λόγω μαθητή,  εφόσον, για παράδειγμα, ο αγώνας της 5-3-2018 του ΓΕΛ Φιλιατρών με το ΓΕΛ Χώρας έληξε με ισοπαλία (1-1) και κρίθηκε στα πέναλτυ.

Ο συγκεκριμένος μαθητής ορθώς παρέμεινε εκτός συμμετοχής από τον αγώνα της 09-03-2018  εφόσον οι μαθητές που συμμετέχουν στους σχολικούς αγώνες θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με όλα τα προβλεπόμενα έγγραφα-δικαιολογητικά. Κατά συνέπεια δεν θα έπρεπε να υπάρχει καμιά διαμαρτυρία γι’αυτό το θέμα.

Στη συνέχεια και εφόσον δεν είχε προκύψει κάποιο άλλο προς επίλυση θέμα, ο αγώνας άρχισε χωρίς να έχει υποβληθεί από κανέναν και σε οποιαδήποτε μορφή (γραπτή ή προφορική) ένσταση σχετικά με τον ορισμό των διατητών του αγώνα όπως προβλέπει ο ΚΑΠ 2017 στο  Άρθρο 23 περίπτωση 1 β΄ σε συνδυασμό με την 2 ΙΙ .

Κατά τη διάρκεια του Α΄ ημιχρόνου η σχολική ομάδα του ΓΕΛ Φιλιατρών (15’) προηγήθηκε στο σκορ και το 0-1 διατηρήθηκε μέχρι και τη λήξη του.

Κατά τη διάρκεια του Α΄ ημιχρόνου έγιναν από τον κ. Κακαλέτρη (επόπτη του αγώνα) πολλές συστάσεις προς τους θεατές, παίκτες, μαθητές και γονείς μαθητών του ΓΕΛ Φιλιατρών, επειδή παρατηρήθηκe πολλές φορές να ξεφεύγουν από το συμπεριφορικό πλαίσιο των σχολικών αγώνων.

Κατά τη διάρκεια του Β΄ ημιχρόνου και συγκεκριμένα στο 52΄ αποβλήθηκε από τον αγωνιστικό χώρο ο μαθητής παίκτης του ΓΕΛ Φιλιατρών με τον αρ. φανέλας 9 επειδή υπέπεσε σε παράβαση (φάουλ) και στη συνέχεια επέδειξε ανάρμοστη συμπεριφορά προς τον αντίπαλό του που ήταν πεσμένος στο έδαφος. Στο 57’ το ΓΕΛ Πύλου πέτυχε αδιαμφισβήτητο γκολ διαμορφώνοντας το σκορ σε 1-1.

Στη συνέχεια οι  μαθητές-παίκτες της ομάδας του ΓΕΛ Φιλιατρών επιτέθηκαν στον διαιτητή με φωνές, ύβρεις και χειρονομίες ενώ ο μαθητής-παίκτης της ομάδας του ΓΕΛ Φιλιατρών με τον αρ. φανέλας 2 τραβούσε την σφυρίχτρα και τη φανέλα του διαιτητή εκτοξεύοντας χυδαιότατες ύβρεις.

Ακολούθησε ένα «πανδαιμόνιο» με υπαιτιότητα των μαθητών-παικτών της ομάδας του ΓΕΛ Φιλιατρών που συμπεριφέρονταν απρεπώς και οι οποίοι τελικά αποχώρησαν προ της κανονικής λήξης του αγώνα.

Ο αρχηγός της ομάδας του ΓΕΛ Φιλιατρών αρνήθηκε να υπογράψει το φύλλο αγώνα παρά τις συνεχείς προειδοποιήσεις και συστάσεις που του έγιναν τόσο από τον κ. Κακαλέτρη όσο και από τον συνοδό της ομάδας του κ. Κυριακόπουλο. Σημαντική θεωρείται και η παρουσία του Δ/ντή του ΓΕΛ Μεθώνης κ. Γιαννούτσου όπου και εκείνος προσπαθούσε να βοηθήσει την αποτροπή των εξελίξεων προς το χειρότερο.

Σημ. «Το φύλλο αγώνα είναι μέσο απόδειξης τόσο για το κύρος του αγώνα όσο και για τον πειθαρχικό έλεγχο ΚΑΠ2017 άρθρο 15 2,8 και οι εκθέσεις  των διαιτητών χρησιμεύουν σαν στοιχεία διευκρίνησης και συμπλήρωσης των αναγραφομένων στο ΦΑ.»

Σύμφωνα με τα αναγραφόμενα στις σχετικές εκθέσεις των ανωτέρω παρευρισκομένων, κατά τη διάρκεια του αγώνα παρατηρήθηκαν συμπεριφορές, που σε καμιά των περιπτώσεων δεν συνάδουν με το πνεύμα των σχολικών αγώνων, τόσο εντός του αγωνιστικού χώρου όσο και εκτός αυτού.

Συγκεκριμένα υπάρχουν αναφορές για πλήθος αχαρακτήριστων και υβριστικών εκφράσεων από μαθητές-παίκτες της ομάδας του ΓΕΛ Φιλιατρών προς τον Δ/ντή του ΓΕΛ Πύλου, προς τον επόπτη- μέλος της ΟΕΣΑΔ κ. Κακαλέτρη, προς τους διαιτητές και προς τους μαθητές-παίκτες της ομάδας του  ΓΕΛ Πύλου.

Για τους παρακολουθήσαντες τον αγώνα -από σημεία εκτός του αγωνιστικού χώρου- υπάρχουν επίσης αναφορές για εκτόξευση αντικειμένων, υβριστικών συνθημάτων και παρακίνηση (με ύβρεις κατά της Πύλου) των μαθητών –παικτών του ΓΕΛ Φιλιατρών να αποχωρήσουν από τον αγωνιστικό χώρο.

Πράγματι οι μαθητές –παίκτες του ΓΕΛ Φιλιατρών εγκατέλειψαν τον αγωνιστικό χώρο και δεν επέστρεψαν σε αυτόν παρά τις επαναλαμβανόμενες προειδοποιήσεις που τους απευθύνθηκαν τόσο από τον κ. Κακαλέτρη όσο και από τον συνοδό τους κ Κυριακόπουλο. Σε άμεση τηλεφωνική επικοινωνία που είχαμε μαζί του περιέγραφε την κατάσταση ως ανεξέλεγκτη και  ότι δεν μπορούσε να κάνει τίποτε εφόσον οι μαθητές –παίκτες του ΓΕΛ Φιλιατρών τελούσαν σε κατάσταση «εκτός εαυτού».

Επειδή αναφέρθηκαν σε «απειλές» από τον κ. Κακαλέτρη για τιμωρία με αποβολές, διευκρινίστηκε ότι ο κ. Κακαλέτρης τους προειδοποίησε για τις συνέπειες που επέρχονται όταν η ομάδα φεύγει από τον αγωνιστικό χώρο πριν από την κανονική λήξη του αγώνα ή θεωρείται υπαίτια για την οριστική διακοπή του.

Με βάση τα σχετικά 1,3,4, τα ως ανωτέρω περιγραφόμενα γεγονότα συνιστούν πειθαρχικά παραπτώματα και επισύρουν τις ανάλογες ποινές για τους παίκτες και την ομάδα που τα προκάλεσε.

 • Δεν κατέστη δυνατό να διασταυρωθεί (με κάποια αναφορά) οποιαδήποτε λεκτική επίθεση από τον διαιτητή και τους βοηθούς του προς οποιονδήποτε μαθητή του ΓΕΛ Φιλιατρών.
 • Δεν υπάρχει καμιά αναφορά για οτιδήποτε μεμπτό από την πλευρά του ΓΕΛ Πύλου. Επίσης κανείς δεν εξέφρασε γραπτά ούτε προφορικά οποιαδήποτε μομφή κατά των μαθητών της ομάδας του ΓΕΛ Πύλου.
 • Αναγνώστηκαν όλες οι επιστολές (σχετ. 23) που έφτασαν στη Δ/νση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Μεσσηνίας.

 

 

 

 

 

Επισημάνθηκαν επίσης τα παρακάτω:

Στις πρώτες σελίδες της Υπουργικής Απόφασης σχετικά με τη διεξαγωγή των σχολικών αγώνων αναφέρεται ο σκοπός και οι στόχοι που εξυπηρετούνται μέσω των αθλητικών δραστηριοτήτων

 

 

Σκοπός

Η διοργάνωση των Σχολικών Αθλητικών Δραστηριοτήτων ανταποκρίνεται στην παγκοσμίως αυξανόμενη ανάγκη για ενθάρρυνση και εκπαίδευση των παιδιών και των νέων στην υιοθέτηση δια βίου υγιεινών συνηθειών, στην καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών, και στην επίτευξη της κοινωνικής συνοχής. Μέσα από την ισότιμη και ισόνομη συμμετοχή, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν την αίσθηση του ανήκειν, θα μάθουν να αξιοποιούν τις μεταξύ τους διαφορές και να εκτιμούν τη συνεισφορά όλων για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, θα αποκτήσουν αυτοπεποίθηση και θα βιώσουν τη χαρά του παιχνιδιού.

 

Στόχοι

Οι Σχολικές Αθλητικές Δραστηριότητες θα αποτελέσουν ένα μέσο εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων που αποκτούν οι μαθητές κυρίως μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής.

Αναλυτικότερα επιτυγχάνονται:

 • η εξάσκηση και αφομοίωση των κινητικών δεξιοτήτων και των φυσικών ικανοτήτων,
 • η πρακτική εφαρμογή των γνώσεων που απέκτησαν όσον αφορά τόσο τους κανονισμούς και την τακτική των αθλημάτων και των αγωνισμάτων, όσο και των στοιχείων εκείνων που οδηγούν στην προαγωγή της υγείας,
 • η καλλιέργεια ηθικών και δημοκρατικών αξιών όπως ακεραιότητα, τιμιότητα, δικαιοσύνη, σεβασμός, αποδοχή στη διαφορετικότητα κ.α..
 • η εξάσκηση της αυτοαντίληψης, της αυτοπεποίθησης και της αυτοεκτίμησης,
 • η διαμόρφωση της προσωπικής ταυτότητας σε σχέση με το φύλο και την κοινωνική ομάδα,
 • η εξάσκηση στις δεξιότητες επικοινωνίας και η καλλιέργεια του καθορισμού και της δέσμευσης για την επίτευξη ενός κοινού ομαδικού στόχου,
 • η κατανόηση των παραγόντων που διασφαλίζουν έναν υγιεινό τρόπο ζωής και η ανάπτυξη της υπευθυνότητας για την προσωπική υγεία και την υγεία του συνόλου,
 • η ψυχαγωγία και η χαρά της συμμετοχής.

 

 

Έχοντας όλα τα ανωτέρω σαν συνιστώσες του σχολικού αθλητισμού, απορρίπτεται παντελώς ο συνεχής προσανατολισμός στη «νίκη με κάθε μέσο και κάθε τρόπο». Οι μαθητές και οι εμπλεκόμενοι στους σχολικούς αγώνες θα πρέπει να παραμερίζουν κάθε υποψία, αντιπαλότητα και πιθανή έχθρα που ενδεχομένως πηγάζει και εδράζεται σε προσωπικές, οπαδικές ή «τηλεοπτικού τύπου» αντιπαραθέσεις και συνήθειες. Ο αγωνιστικός χώρος εντός του οποίου διεξάγονται οι σχολικές αθλητικές συναντήσεις θα πρέπει από όλους να θεωρείται ως  προέκταση του σχολικού προαυλίου. Οι συνεχείς διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές, το σκληρό και αντιαθλητικό παιχνίδι αλλά και η εν γένει αντιαθλητική συμπεριφορά δεν αποτελούν ζητούμενα των σχολικών αγώνων και σε καμιά περίπτωση δεν θα επιβραβεύονται. Το αποτέλεσμα κάθε σχολικού αγώνα είναι και θα πρέπει να θεωρείται ήσσονος σημασίας μπροστά στα υπόλοιπα οφέλη που αποκομίζουμε όλοι ύστερα από την ομαλή διεξαγωγή του.

 

Στη συνέχεια και κατόπιν διεξαγωγής ελεύθερης διαλογικής συζήτησης και ανταλλαγής απόψεων μεταξύ όλων των παρόντων  μελών της επιτροπής, συμφωνήθηκαν τα παρακάτω:

 

 

 

 

 

 

η Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μεσσηνίας αφού έλαβε υπόψη της όλα τα παραπάνω αποφασίζει ομόφωνα ότι:

 

 

 • Η ένσταση (σχετ.14) που υπεβλήθη όπως περιγράφεται ανωτέρω από το ΓΕΛ Φιλιατρών σχετικά με τον ορισμό των διαιτητών του αγώνα και υπογράφεται από τον Δ/ντη του ΓΕΛ Φιλιατρών, δεν εκδικάζεται, αλλά απορρίπτεται για τυπικούς λόγους (σχετ. 1 άρθρο 16.2.4).
 • Επιβάλλει τις ακόλουθες ποινές :

α. Στο μαθητή της Γ΄ τάξης του ΓΕΛ Φιλιατρών Οικονομόπουλο Ιωάννη (νο 3) με αρ. μητρώου 1388 αποκλεισμό για μία  αγωνιστική ημέρα επειδή ως αρχηγός της ομάδας αρνήθηκε να υπογράψει το φύλλο αγώνα (ΚΑΠ 2017 άρθρο 15.11.γ), (Πειθ. Κωδ. ΕΠΟ άρθρο 10.1.α.ΙΙ.).

β. Στο μαθητή της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Φιλιατρών  Λαμπρόπουλο Χρήστο (νο 9) με αρ. μητρώου 1555 αποκλεισμό για δύο αγωνιστικές ημέρες επειδή αποβλήθηκε από τον αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά (Πειθ. Κωδ. ΕΠΟ άρθρο 10.1.β.).

γ.   Στο μαθητή της Α΄ τάξης του ΓΕΛ Φιλιατρών Μητρόπουλο Ιωάννη (νο 2) με αρ. μητρώου 1461 αποκλεισμό για δύο αγωνιστικές ημέρες επειδή αποβλήθηκε από τον αγώνα για ανάρμοστη συμπεριφορά (Πειθ. Κωδ. ΕΠΟ άρθρο 10.1.β.).

δ. Στην ομάδα ποδοσφαίρου του ΓΕΛ Φιλιατρών επιβάλλει ποινή αποκλεισμού από τη συνέχεια των πανελληνίων αγώνων ποδοσφαίρου Λυκείων για το τρέχον σχολικό έτος 2017-18, επειδή η ομάδα αποχώρησε από τον αγωνιστικό χώρο και δεν επανήλθε, με αποτέλεσμα την οριστική διακοπή του  αγώνα με δική τους υπαιτιότητα (ΚΑΠ 2017 άρθρο 20.19 & 21.3.ΙΙ.α.)

3)          Ανακηρύσσει ως νικήτρια του αγώνα ποδοσφαίρου (με αρ. 22) που διεξήχθη την Παρασκευή 09-03-2018 στο γήπεδο της Μεθώνης  ΓΕΛ Πύλου –ΓΕΛ Φιλιατρών την ομάδα ποδοσφαίρου του ΓΕΛ Πύλου με σκορ 3-0

Στο σημείο αυτό και ώρα 14:45 η συνεδρίαση της επιτροπής ολοκληρώθηκε. Η Πράξη αυτή αφού συντάχτηκε και διαβάστηκε, υπογράφεται ως εξής:

 

 

 

 

Για την Ο.Ε.Σ.Α.Δ. Μεσσηνίας

 

ο Πρόεδρος           

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.