ΑφιερώματαΓαργαλιάνοιΤοπικά Νέα

Σύλληψη παραχαρακτών στους Γαργαλιάνους… το 1931!

Από τα «Τετράδια Ιστορίας» του Παναγιώτη Α. Κατσίβελα, ιατρού

Η ιστορία μας εκτυλίσσεται το 1931 και κατανοούμε την έκπληξη, που θα ένιωσε η κοινωνία των Γαργαλιάνων , στο άκουσμα της είδησης , ότι συνελήφθη σπείρα παραχαρακτών στη πόλη τους, αλλά αλήθεια  και πόσοι δεν θα έψαξαν τα νομίσματά τους, για να  αποκλείσουν, ότι  έπεσαν θύματα της απάτης .

 Ας διαβάσουμε όμως από τις σελίδες της εφημερίδος «Πατρίς» του Πύργου του   Ιανουαρίου του 1931. Ο τίτλος του δημοσιεύματος   εντυπωσιακός και ελκυστικός προς ανάγνωση  :

«Σύλληψις παραχαρακτών εις τους Γαργαλιάνους .

Κατάσχεσις κιβδήλων και εργαλείων .

 Γράφουσιν ημίν εκ Γαργαλιάνοις ότι συνελήφθησαν εκεί οι φωτογραφημένοι παραχαράκτες κιβδήλων νομισμάτων Ιωαν. Π, Ι. Χ , και Κ. Κ , εις τας οικίας των οποίων ευρέθησαν  , περί τα 500 κίβδηλα εικοσάδραχμα . Επίσης κατασχέθηκαν και τα μηχανήματα της τέχνης τους . Οι συλληφθέντες εστάλησαν στον Εισαγγελέα».

 Ιανουάριος 1931-Πατρίς του Πύργου .

Είναι μια περίοδος που όπως φαίνεται υπάρχει μια έξαρση της εγκληματικότητας   στην περιοχή της Τριφυλίας όπως άλλωστε μαρτυρεί η ανταπόκριση  του Αντώνη Καριζώνη ή  Θέμου Γρανίτη από περιοχή της Τριφυλίας , στην ίδια εφημερίδα το επόμενο έτος .

 

«Αύξησις εγκληματικότητας εν Τριφυλία .

 

«Κατά το μετ΄ ολίγας ημέρας  λήγον το έτος 1932 παρατηρήθηκε στην πόλιν μας  μια σημαντική αύξησις των εγκληματικών και των λοιπών επικινδύνων δια κάθε κοινωνία τύπων .

 Τούτο άλλως τε  το μαρτυρεί και το αστυνομικόν  αρχείον  από το οποίον επληροφορήθην ότι  αι κατά το έτος αυτό διαπραχθείσαι ποινικώς διώξιμαι πράξεις εν συγκρίσει προς τα λοιπά ανέρχονται εις αριθμόν διπλάσιον .

 Και πλέον συγκεκριμένως κατά το 1932 διεπράχθησαν  τρεις εν όλω φόνοι , 10 τραυματισμοί , 19 διαρρήξεις , 4 ζωοκλοπαί , και 4 εμπρησμοί Εννοείται ότι παραλείπω να αναφέρω και τα διάφορα μικροαδικήματα  τα οποία μολονότι είναι ασήμαντα ….»

 «Πατρίς» του Πύργου  Τετάρτη ,28 Δεκεμβρίου 1932 Αρ. 14421 .

Φαίνεται ότι στο πρόσωπο του ανθυπασπιστή της Χωροφυλακής Βασιλείου Ρηγανάκου το έγκλημα στους Γαργαλιάνους βρήκε τον διώκτη και  τιμωρό του .

Λίγους  μέρες μετά  διαβάζουμε,  στην ίδια εφημερίδα ,  νέα ανταπόκριση από τους Γαργαλιάνους . Αξιοπρόσεκτες  εκτός των άλλων είναι:

-ο ανεπιφύλακτος χαρακτηρισμός ως «λωποδύτη» ενός των συλληφθέντων από την Χωροφυλακή , πράγμα που δεν βλέπουμε στις εφημερίδες ή στις ειδήσεις σήμερα

– η επέλαση του Θ.Γ. στο Σταθμό της χωροφυλακής για την απελευθέρωση της συλληφθείσας συζύγου του

– ο ανταποκριτής στο τέλος επισημαίνει το  οικονομικό κλίμα της εποχής

 

 

« Εκ Γαργαλιάνων

– αστυνομική δράσις

-διάφοροι συλλήψεις

Κατ’ αυτάς  ετοποθετήθη νέος αστυνομικός της πόλεως ο ανθυπασπιστής  κ. Ρηγανάκος Β.   γνωστός μας εκ Αθηνών , δράσας εκεί επί δεκαετία  και ο οποίος κατά το ολιγόχρονο διάστημα της τοποθετήσεώς του εσημείωσε τας εξής σοβαράς επιτυχίας , δεν θα παραλείψωμεν να εξάρωμεν την ευρείαν αστυνομικήν του μόρφωσιν και αντίληψιν και τα εν γένει καλά του προτερήματα , άτινα επέδειξε μέχρι σήμερον, προκαλέσας ούτω  απεριόριστον αγάπη και εμπιστοσύνην των κατοίκων  της πόλεως .

 Προ ημερών συνέλαβεν τον γνωστόν λωποδύτην Δημ. Νικολόπουλον  εκ Τριπόλεως , διότι κατόπιν ερεύνης παρά του αστυνόμου ευρέθησαν επ΄ αυτού 11500 δραχμαί , τας οποίας εξηναγκάσθη να ομολογήσει ότι εκ του αυτόθι αρτοποιείου Λαγκαδιανού , όπερ είχε διαρρήξει .

Η μεγαλυτέρα όμως επιτυχία  ήτο η ανακάλυψις των κιβδηλοποιών  , περί ων σας εγράψαμε .

 Συνελήφθη και κατεδικάσθη  εις 15 ημερών φυλάκισιν  ο Θ.Γ. επειδή επετέθη εντός του Σταθμού ( αστυνομικού τμήματος) κατά των χωροφυλάκων ., προσπαθήσας να απελευθερώσει την συλληφθείσα  σύζυγόν του .

 Επίσης συνελήφθη και κατεδικάσθη εις 45 ημέρες φυλάκισιν ο Η. Ζ. διότι επετέθη αδίκως κατά χωροφύλακος , προσπαθείσας να  μεταχειριστεί κατ’  αυτού βίαν  δι αθεμίτους σκοπούς .

Η αγορά μας τελείως νεκρά . Μεγάλη έλλειψις χρήματος . Γενική απραξία .

Ι.Γ.»

 Ιανουάριος 1931 -Πατρίς του Πύργου

 

Παράλληλα διαβάζουμε στη οικονομική στήλη  της εφημερίδος :

           « Σταφιδαγορά Πύργου

Η αγορά  επί σταφίδων άπρακτος Δελτία 2475

                   Σταφιδαγορά Πατρών

Η αγορά  επί σταφίδων άπρακτος  Δελτία 2490 – 2500» .

 Η αγορά της σταφίδας παγωμένη .

 

 

 

    Πολυκράτης: ο πρώτος παραχαράκτης

 Η Σάμος, από τις πρώτες ελληνικές πόλεις-κράτη που αρχίζει να εκδίδει το δικό της νόμισμα, εμφανίζεται να υιοθετεί ανορθόδοξες μεθόδους και να αποκτά παράδοση στην παραχάραξη των νομισμάτων.

Πέραν της μεθοδευμένης νοθείας που απαντάται στα νομίσματά της, το όνομά της συνδέεται με μια ιστορία παραχάραξης, που λαμβάνει χώρα το 524 π.Χ. και στην οποία πρωταγωνιστεί ο Πολυκράτης, τύραννος της Σάμου. Ο ίδιος έχει τεράστια πλούτη, προερχόμενα κυρίως από την πειρατεία, σπάνια διοικητικά χαρίσματα και πολλούς πολιτικούς αντιπάλους. Αποστέλλει 40 τριήρεις, επανδρωμένες με τους πολιτικούς του αντιπάλους στο Καμβύση, βασιλιά των Περσών, για να συνδράμουν στην εκστρατεία που επιχειρεί εναντίον της Αιγύπτου, διαμηνύοντάς του να μην επιστρέψουν ποτέ πίσω. Το πλήρωμα στασιάζει κι επιστρέφει στη Σάμο. Οι  τασιαστές ζητούν τη βοήθεια των Σπαρτιατών και Κορινθίων ώστε να ανατρέψουν την τυραννίδα. (Ηρόδοτος, Ιστορίαι ΙΙΙ.44.1- ΙΙΙ.48.3).

Οι Λακεδαιμόνιοι αποδέχονται το αίτημά τους για βοήθεια, με το στόλο τους καταπλέουν στο νησί και ξεκινούν την πολιορκία του. Έπειτα από 40 ημέρες πολιορκίας και προκειμένου να βγει από τη δύσκολη θέση ο Πολυκράτης αποφασίζει να εξαγοράσει τους πολιορκητές για να αποχωρήσουν.

 Ο Ηρόδοτος, παρόλο που αμφισβητεί και θεωρεί ανυπόστατο το γεγονός, αναφέρει ότι ο Πολυκράτης καταφεύγει στην κοπή επιχρυσωμένου μολύβδινου νομίσματος, -στατήρων-, για να πετύχει την απομάκρυνση των Σπαρτιατών και τη λύση της πολιορκίας. Για να τύχει του επιθυμητού αποτελέσματος, το νόμισμα που  κατασκευάζεται, πιθανότατα, αντιγράφει πιστά τον επίσημο τύπο, γεγονός που υποδεικνύει ότι χρησιμοποιούνται οι μήτρες του νομισματοκοπείου της πόλης και φέρει, εξωτερικά τουλάχιστον τη μορφή του, έχει δηλαδή, το ίδιο μέγεθος και σφραγίδα, ενδεχομένως το σωστό βάρος και το βασικότερο όλων την αίσθηση δημιουργίας του από πολύτιμο μέταλλο, από ήλεκτρο. Ο μολύβδινος πυρήνας του ωστόσο, μαρτυρά τη φαυλότητα του «επιχώριου» αυτού νομίσματος και τον κίβδηλο χαρακτήρα του. Αποτελεί την αρχαιότερη μαρτυρία πόλης που παραχαράσσει το  νόμισμά της για δόλια χρήση. Ανεξάρτητα από το γεγονός ότι κατασκευάζεται για να απαλλαγεί η Σάμος από τον ασφυκτικό κλοιό της πολιορκίας, το νόμισμα αυτό αποτελεί προϊόν μιας απροκάλυπτης απάτης, που έχει ως πρωταρχικό στόχο να εξαπατήσει τους πολιορκητές Σπαρτιάτες. Θεωρητικά, μοναδική πρόθεση του υποκινητή του, είναι να αντιμετωπιστεί η συγκεκριμένη κατάσταση και όχι να κυκλοφορήσουν υποτιμημένα νομίσματα στην εγχώρια αγορά.

            «Ο Παραχαράκτης»  του κινηματογράφου

Ο Παραχαράκτης (Πρωτότυπος τίτλος: Le cave se rebiffe) είναι μια κωμωδία Γαλλικής παραγωγής του 1961 σε σκηνοθεσία Ζιλ Γκρέιντζερ και σενάριο του Μισέλ Όντιαρ. Πρωταγωνιστούν οι Ζαν Γκαμπέν, Μπερνάρντ Μπλιέρ και η Μάρτιν Κάρολ.

Πλοκή

Ο Έρικ, ένας ανέντιμος μεταπωλητής αυτοκινήτων στο Παρίσι, έχει ερωτική σχέση με την Σολάνζ, της οποίας ο άνεργος άντρας Ρομπέρ είναι εξειδικευμένος τυπογράφος και χαράκτης. Με τους δύο φίλους του, τον Τσαρλς και τον Λούκας, συζητά την ιδέα ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τον Ρομπέρ για να τυπώσουν κάποια πλαστά χαρτονομίσματα. Γι’ αυτό θα χρειαζόταν αυθεντικό χαρτί και αξιόπιστο χαράκτη. Στην πραγματικότητα, αποφασίζουν, ότι πρέπει να καλέσουν έναν εμπειρογνώμονα κι ο καλύτερος άνθρωπος για τη δουλειά είναι ο Φερντινάντ, που ζει, συνταξιούχος, στη Βενεζουέλα.

 

Ο Φερντινάντ συμφωνεί να βοηθήσει, αλλά με την προϋπόθεση ότι θα πάρει τα μισά από τα κέρδη, κάτι που βάζει τους άλλους τρεις να βρούνε τρόπο για να του μειώσουν αυτό το μερίδιο. Έχοντας επίγνωση του σχεδίου τους, ο Φερντινάντ δημιουργεί μια στενή σχέση με τον ντροπαλό Ρομπέρ. Όταν ο Ρομπέρ τελικά παράγει τα πλαστά χαρτονομίσματα και τα δίνει στον κλεπταποδόχο, εκείνος του δίνει μια τσάντα που είναι γεμάτη από γνήσια δολάρια. Στη συνέχεια ο Ρομπέρ κατευθύνεται προς το αεροδρόμιο και κατά την επιβίβαση του σε αεροπλάνο με προορισμό την Βενεζουέλα, η οποία δεν έχει συνθήκη έκδοσης με τη Γαλλία, βρίσκει τον Φερντινάντ να τον περιμένει.

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.