Αγροτικά

Φρούτα, λαχανικά, κρασί και γάλα ορεινής παραγωγής να τεθούν ως προτεραιότητες της νέας ΚΑΠ

Κομισιόν και Ευρωκοινοβούλιο παίρνουν θέσεις μάχης για τη συζήτηση γύρω από το μέλλον της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής. Η «μάχη» την οποία υποστηρίζει ότι κέρδισε η Ελλάδα, όπως δήλωσε προχτές ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης, Βαγγέλης Αποστόλου, στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της 19ης Μαρτίου, σχετικά με την απαλοιφή του όρου «πλήρης εξωτερική σύγκλιση», μόνο νίκη της Ελλάδας δεν είναι. Η στάση των άλλων κρατών μελών άλλαξε άρδην και υποστήριξαν τις ελληνικές θέσεις για την εξωτερική σύγκλιση των επιδοτήσεων μόνο αφότου συμφώνησε μαζί μας η νέα υπουργός Γεωργίας και Τροφίμων της Γερμανίας, Julia Klöckner.

Στο Ευρωπαϊκό Φόρουμ της Jasionka, στην Πολωνία, ο Φιλ Χόγκαν (στο μέσον).

Πάντως, ο Ευρωπαίος Επίτροπος, Φιλ Χόγκαν, ξεκίνησε «περιοδεία» σε όλες τις χώρες-μέλη από την προηγούμενη εβδομάδα, με πρώτο σταθμό την Ισπανία στις 22 Μαρτίου, ενώ ακολούθησε στις 23 Μαρτίου η Πολωνία ως δεύτερος σταθμός και κυριότερος εκφραστής των 5 χωρών που «σήκωσαν μπαϊράκι» στο Συμβούλιο Υπουργών.

Ο Φιλ Χόγκαν συνομιλεί με τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Νέων Αγροτών (CEJA), Jannes Maes.

Μέχρι και χθες, που ο κ. Χόγκαν μίλησε στο FFA (Forum for Agriculture) στις Βρυξέλλες, έχει επισκεφθεί συνολικά έξι χώρες προσπαθώντας να προωθήσει τη μεταρρύθμιση της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής: Δανία, Γερμανία, Βέλγιο, Ολλανδία, Ισπανία και Πολωνία.

Σε θέση μάχης όμως μπαίνει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Σε αυτή τη φάση, την προκαταρκτική των συζητήσεων, «μπροστάρης» είναι ο Ιταλός ευρωβουλευτής, Herbert Dorfmann, που προέρχεται από το γερμανόφωνο Νότιο Τυρόλο και ανήκει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Είναι εισηγητής της έκθεσης του Ευρωκοινοβουλίου σχετικά με το μέλλον της γεωργίας και των τροφίμων και ήδη έχει παρουσιάσει τις προτάσεις του στην Επιτροπή Περιφερειών της Ε.Ε. και στο Κοινοβούλιο της Ιταλίας στη Ρώμη.

Ο Ιταλός ευρωβουλευτής, Herbert Dorfmann

Στους Ιταλούς βουλευτές ο κ. Dorfmann εξήγησε ότι με την έκθεσή του θα προτείνει να «μειωθεί η γραφειοκρατία και να γίνει πιο δίκαιο το ισχύον σύστημα, ώστε να μπορέσει η ευρωπαϊκή γεωργία να αντιμετωπίσει επαρκώς τις μεγάλες προκλήσεις που βρίσκονται μπροστά μας τα επόμενα χρόνια».

«Η νέα ΚΑΠ θα πρέπει να υιοθετήσει φιλόδοξους στόχους, που θα εξασφαλίζουν ότι τα τρόφιμα που παράγονται είναι επαρκή και ασφαλή, προστατεύοντας την ανταγωνιστικότητά τους στις διεθνείς αγορές, την προσαρμογή της γεωργικής παραγωγής στην τεχνολογική και ψηφιακή καινοτομία, την προστασία των αγροτών από τη μεταβλητότητα των τιμών και τις κρίσεις της αγοράς, καθώς και να διατηρηθεί η οικογενειακή διάσταση της ευρωπαϊκής γεωργίας.»

Επιπλέον προτείνει στήριξη των νέων γεωργών, των μειονεκτικών, ορεινών και απομακρυσμένων περιοχών και την προστασία του περιβάλλοντος και της καλής μεταχείρισης των ζώων ».

Μεταξύ των κυριότερων προτάσεων της έκθεσης Dorfmann είναι το τέλος των ιστορικών δικαιωμάτων ενισχύσεων και η αντικατάσταση του οικολογικού σχεδιασμού με μια νέα αρχιτεκτονική των περιβαλλοντικών δεσμεύσεων, καθώς και μια νέα εστίαση στους νέους και στα ορεινά. Σε αυτά τα θέματα, ο κ. Dorfmann καλεί τα κράτη μέλη να αναπτύξουν ένα στρατηγικό σχέδιο, έτσι ώστε οι ευρωπαϊκοί και εθνικοί πόροι να αξιοποιηθούν για να βοηθήσουν τους νέους αγρότες και σε όσους παράγουν στις πιο μειονεκτικές περιοχές.

Ένα άλλο βασικό σημείο του φακέλου είναι η έμφαση στις οικογενειακές εκμεταλλεύσεις. Από την άποψη αυτή, ο κ. Dorfmann προτείνει το σύστημα πληρωμών να προβλέπει υψηλότερες ποσοστώσεις για τις μικρές εκμεταλλεύσεις.

Η έκθεση τονίζει επίσης την ανάγκη διασφάλισης δίκαιης ανακατανομής της βοήθειας μεταξύ των κρατών μελών, η οποία ωστόσο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις κοινωνικοοικονομικές διαφορές, το διαφορετικό κόστος παραγωγής και τα διαθέσιμα κονδύλια στον δεύτερο πυλώνα και καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διατηρήσει την κοινή οργάνωση αγοράς για τα φρούτα και τα λαχανικά και το κρασί, και το πρόγραμμα προώθησης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία.

Τι ειπώθηκε για τη νέα ΚΑΠ στο συνέδριο της AREPO

Στις 21 Μαρτίου πραγματοποιήθηκε το συνέδριο της ένωσης AREPO με τίτλο «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ» στο κοινό κτίριο των Περιφερειών Emilia-Romagna, Hessen και Nouvelle-Aquitaine. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου o Γενικός Γραμματέας της Ένωσης AREPO κ. Gomez, παρουσίασε εκτενώς τις θέσεις της ένωσης, αναφορικά με την αποτελεσματικότερη υποστήριξη των Γεωγραφικών Ενδείξεων στη νέα ΚΓΠ μετά το 2020 μέσα από το διαμορφούμενο κοινό έγγραφο των περιφερειών μελών της ένωσης.

H κα Nathalie Sauze-Vandevyver, Διευθυντής Ποιότητας, Έρευνας & Καινοτομίας, Γενικής Διεύθυνσης Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (DG AGRI), αναφέρθηκε στο σημαντικό ρόλο των γεωγραφικών ενδείξεων στην ανάπτυξη της υπαίθρου και επιβεβαίωσε τον προσανατολισμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για συνεχή στήριξη τους  και στη νέα χρηματοδοτική περίοδο. Επιπρόσθετα ανέφερε ότι πρέπει να επενδύσουμε στη βελτίωση της αναγνωσιμότητας των προϊόντων προέλευσης και ποιότητας ενώ επεσήμανε τη μεγαλύτερη ευελιξία που πρέπει να έχουν τα κράτη μέλη στη διαχείριση της νέας ΚΓΠ. Σημείωσε, ότι στόχος είναι να διατηρηθούν οι δύο πυλώνες (1ος και 2ος) της ΚΓΠ για τις άμεσες ενισχύεις και την αγροτική ανάπτυξη ενώ η δημιουργία στρατηγικών σχεδίων σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο είναι πλέον αναγκαιότητα για τα Προγράμματα Αγροτικής Ανάπτυξης.

O κ. Dorfman αναφέρθηκε στις προκλήσεις του αγροτικού τομέα τη νέα περίοδο και κυρίως στην αναγκαιότητα προσανατολισμού και στήριξης της παραγωγής προϊόντων ποιότητας. Τομείς όπως: φρούτα και λαχανικά, το κρασί και το γάλα ορεινής παραγωγής, στηρίζοντας παράλληλα και τους κατοίκους των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών, θα αποτελέσουν προτεραιότητες της νέας ΚΓΠ. Επεσήμανε ότι κάθε χρόνο η ΕΕ διαθέτει 55 δισ. ευρώ στον αγροτικό τομέα ενώ είναι αναγκαιότητα η μεγαλύτερη οικονομική συμμετοχή των κρατών μελών στη νέα ΚΓΠ. Στάθηκε ιδιαίτερα στην αναγκαιότητα εισόδου μιας νέας γενιάς παραγωγών που θα μπορούν να αφομοιώσουν τα αποτελέσματα της έρευνας και της καινοτομίας και ειδικότερα στον τομέα παραγωγής των Γεωγραφικών Ενδείξεων. Οι εμπορικές συμφωνίες δεν αφορούν μόνο  τα ευρωπαϊκά προϊόντα τα οποία αποκτούν προστιθέμενη αξία από την πιστοποίηση ποιότητας αλλά αφορούν και την προστασία των προϊόντων από τρίτες χώρες. Στον τομέα των συμφωνιών τα κράτη μέλη πρέπει να δείξουν μεγαλύτερη ευαισθησία και ετοιμότητα, στον τομέα αυτό.

Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με εκπροσώπους ευρωπαϊκών περιφερειών με συντονιστή τον Massimo Vittori, Διευθύνοντα Σύμβουλο του παγκόσμιου δικτύου OriGin. Στη στρογγυλή τράπεζα συμμετείχαν η κα Simona Caselli, περιφερειακή Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Emilia-Romagna (Ιταλία), ο  Olivier Allain, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας της Βρετάνης (Γαλλία), η κα Patricia Maussion, Αντιπρόεδρος της Περιφέρειας Pays de la Loire (Γαλλία), o κ. Pali Manterola Διευθυντής Ποιότητας και Αγροδιατροφικής Βιομηχανίας της χώρας των Βάσκων (Ισπανία), ο κ. Giorgio Ferrero περιφερειακός Υπουργός Γεωργίας της Περιφέρειας Piemonte (Ιταλία) και ο κ. Κώστας Αγοραστός  Περιφερειάρχης Θεσσαλίας και πρόεδρος της ένωσης Περιφερειών Ελλάδος. Όλοι οι εκπρόσωποι των Περιφερειών αναφέρθηκαν  στην αναγκαιότητα αναπροσανατολισμού της ΚΓΠ με εστίαση στην παροχή υψηλής ποιότητας τροφίμων που αποτελεί μια καθολική, διαχρονική  απαίτηση των καταναλωτών ενώ η στήριξη και η προστασία των προϊόντων ποιότητας πρέπει να εξασφαλίζει ένα ικανοποιητικό επίπεδο διαβίωσης των κατοίκων της υπαίθρου. Επιπλέον αναφέρθηκαν στον πολυδιάστατο κοινωνικοοικονομικό ρόλο των συστημάτων ποιότητας που επηρεάζει άμεσα την συγκράτηση των πληθυσμών της υπαίθρου, την απασχόληση και την ευημερία των κατοίκων της ενώ ο κ. Αγοραστός, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη χρηστή διαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων της ΚΓΠ.

O Paolo de Castro (στο μέσον)

Στο κλείσιμο του συνεδρίου ο κ. Paolo De Castro, ευρωβουλευτής, πρώτος αντιπρόεδρος της Επιτροπής Γεωργίας (COMAGRI) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, αναφέρθηκε στις προκλήσεις που παρουσιάζονται τη νέα προγραμματική περίοδο όπου το Brexit αλλά και οι νέες πολιτικές που έχει θέσει σε προτεραιότητα η Ευρωπαϊκή Ένωση αποτελούν μια δεξαμενή απορρόφησης σημαντικών κονδυλίων του νέου προϋπολογισμού, γεγονός το οποίο πρέπει να προβληματίσει, αφού υπάρχουν προτάσεις για αύξηση της εισφοράς των κρατών μελών προς τον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό.  Μέχρι σήμερα η ΚΓΠ και το ταμείο συνοχής απορροφούν το 60% του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Επιπρόσθετα ανάφερε ότι το τμήμα του κανονισμού omnibus που αφορά τον αγροτικό τομέα τροποποιεί τους τέσσερεις κανονισμούς σχετικά με τις άμεσες ενισχύσεις, την αγροτική ανάπτυξη, την κοινή οργάνωση αγοράς, καθώς και τον οριζόντιο κανονισμό. Ο κ. De Castro έκανε εκτενή αναφορά για την αναγκαιότητα της συνύπαρξης της παράδοσης, της έρευνας και της καινοτομίας στον πρωτογενή τομέα και ιδιαίτερα στα προϊόντα ποιότητας και προέλευσης, συστατικά θα οποία θα αποτελέσουν προτεραιότητες για τη νέα προγραμματική περίοδο. Τέλος επεσήμανε το σημαντικό ρόλο της ένωσης AREPO στη διαμόρφωση προτάσεων μέσα από εκδηλώσεις ενημέρωσης και διάχυσης υψηλού επιπέδου και θεωρεί δεδομένο τη συνεργασία της ένωσης AREPO με τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Στο τέλος του συνεδρίου οι προσκεκλημένοι είχαν τη δυνατότητα να απολαύσουν αυθεντικές γεύσεις από τις 22 ευρωπαϊκές περιφέρειες που συμμετείχαν στη γευσιγνωσία με προϊόντα Γεωγραφικών Ενδείξεων σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους ενώ παράλληλα είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν απόψεις πάνω σε θέματα που αφορούσαν στις εξελίξεις και τις προοπτικές της ανάπτυξης της υπαίθρου.

ypaithros.gr

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.