ΑφιερώματαΤοπικά Νέα

Η καθαίρεση του Δημάρχου στους Γαργαλιάνους του 1867

Από τα «Τετράδια Ιστορίας» του Παναγιώτη Α. Κατσίβελα, ιατρού.

 

Το 1859 επανασυστήθηκε ο Δήμος Πλαταμώδους που αποτελείτο από την πόλη των Γαργαλιάνων , την νήσο Πρώτη και τις κοινότητες Μουζούστας , Φλόκας , Πάνιστας , Χασάναγα , Πύργου και Αγορέλιτσας .

Πρώτος Δήμαρχος του νέου Δήμου ορίσθηκε με απόφαση της Κυβέρνησης ο Κων. Αλεξόπουλος.

Το 1861 δεν γίνονται δημοτικές εκλογές στην Τριφυλία λόγω των γεγονότων που ακολούθησαν την έξωση του Όθωνα γ΄’ αυτό και παρέμεινε δήμαρχος ο Κων. Αλεξόπουλος ο πρώτο Δημοτικό Συμβούλιο του νέου Δήμου αποτελείτο από τους κάτωθι συμβούλους : Γ. Δ. Νικολόπουλος , Α. Μαλτέζος Ν. Κ. Αναγνωστόπουλος , Γ.Ν. Μπουγάτσος , Α. Διακουμόπουλος , Π. Κάππος , Θ. Σκούντζος , Κ.Ν. Παναγιωτόπουλος , Ευστ. Δημόπουλος , Α. Αδρακτάς , Σταμ. Σπυρόπουλος , Κ. Σπυρόπουλος.

Ο Κων. Αλεξόπουλος κατέρχεται στις βουλευτικές εκλογές του 1861 και στις επαναληπτικές  βουλευτικές  για την Τριφυλία το 1863 , αφού ακυρώθηκαν οι εκλογές του 1861. Στις επαναληπτικές εκλογές έγιναν τόσες παρατυπίες και παρανομίες που στέρησαν την εκλογή του Αλεξόπουλου , ως βουλευτή . Με αφορμή αυτό το κλίμα ο Αδαμάντιος Διαμαντόπουλος, ο άλλος μεγάλος Γαργαλιανιώτης πολιτικός παραιτείται από υπουργός Δικαιοσύνης .

Αποχωρώντας από την αυτοδιοίκηση ο Κων. Αλεξόπουλος ο Σπυρίδωνας Κατρίτσης , βρίσκει πολιτικό κενό βάζει σε εφαρμογή σχέδιο δόλιο , για την υφαρπαγή της Δημαρχίας .

Από το 1860  προσχωρεί στο πολιτικό κόμμα του Κ. Αλεξόπουλου , ο οποίος τον βάζει να του ορκισθεί .  

Εν Γαργαλιάνοις σήμερον την 6η του μηνός Απριλίου του 1860 εξηκοστού έτους , ημέρα Τετάρτη και ώραν 7μ.μ. , ημείς ότι Κ.Δ. Αλεξόπουλος δήμαρχος Πλαταμώδους , και Σπυρίδων Κατρίτσης α΄ δημαρχιακός πάρεδρος του αυτού δήμου , θέλοντες να αποκαταστήσουν μάλλον πιθανότερο και ειλικρινέστερο την μεταξύ μας φιλία , που αφορά  τα πολιτικά και τοπικά μας πράγματα και ν΄ αποβάλομε την οιανδήποτε απελθούσα ψυχρότητα   του Σ. Κατρίτση κατά του Αλεξοπούλου Δημάρχου , εκπηγάσασα  ένεκεν  ραδιουργιών και να επανέλθει εις το αείποτε πρεσβεύσας πολιτικό σύστημα του Κ. Αλεξόπουλου , εξ ου παρέκκλινα προ ολίγου , και δια να άρω πάσαν υπόνοια επιβουλής κατά του δημάρχου αποφάσισα να δώσω τον ακόλουθον όρκον .

«Ορκίζομαι ενώπιον του ιερού Ευαγγελίου , επί της κεφαλής μου και επί την  κεφαλή των φιλτάτων και αγαπητών μου τέκνων , ότι θα είμαι πιστός και αδιαχώριστος,  εις το πολιτικό σύστημα όπερ ήθελε διατρέξει ο κ. δήμαρχος Κων. Δ. Αλεξόπουλος , υποστηρίζων αυτό  τυφλοίς  όμμασι , συνάμα δε  θέλω παντού και πάντοτε συντρέχει αυτόν  σωματικώς , μέχρι της τελευταίας ρανίδοςτου αίματός μου , επίσης  υπόσχομαι εν περιπτώσει καθ΄  ην τυχόν ήθελεν επέλθει προσωρινή παύσις του Κ. Δ. Αλεξόπουλου εκ της δημαρχιακής του θέσεως, και κατά συνέπεια μεταβεί η δημαρχιακή υπηρεσία υπό την διεύθυνσίν μου , θέλω ενεργεί αυτήν κατά το δοκούν και την θέσιν του Κ. Αλεξόπουλου , συνάμα δε θέλω διατηρεί ως δημαρχιακόνγραμματέα τον υπάρχοντα ήδη , ή όποιον δήποτε άλλον ήθελε μοι καταδείξει ο ρηθείςΚ.Δ. Αλεξόπουλος , επίσης θέλω ανακοινώνει αμελητί προς τον ρηθέντα δήμαρχον ,παν ότι ήθελε  πληροφορούμε φορών το ρηθένταδήμαρχον , εν περιπτπώσει μη πραγματοποιήσεως των ανωτέρω όρων θέλει έχει αντίδικον τον Θεόν και το ιερόν αυτού ευαγγέλιο , αι δε αραί ( κατάρες) αυτού θέλουν εισίν επί της κεφαλής μου και επί των κεφαλών της οικογενείας μου , κληρονομίανδε κτήσομαι την λέπραν  του Γαζή και την αγχόνη του Ιούδα .

Προς βεβαίωσιν συνετάχθη η παρούσα έκθεσις ορκωμοσίας ήτις υπογράφεται παρά του ορκισθέντος .

Ο ορκισθείς Σπυρ. Π. Κατρίτσης .

 

Παραβιάζοντας τους όρκους προς τον Κ. Αλεξόπουλο , έρχεται σε μυστική συμφωνία με τον αντίπαλο του , Διονύσιο Αγαπηνό και έρχεται σε άλλη μυστική συμφωνία . Ο Διονύσιος Αγαπηνός και αυτός για τον «δέσει» στην συμφωνία , τον βάζει να ορκισθεί, θεωρώντας αυτόν αναξιόπιστο. Ο Κατρίτσης υπόσχεται την θέση του δημαστυνόμου την δεύτερη θέση μετά τον Δήμαρχο στον Αγαπηνό.

«Ομνύομε οι κάτωθι υπογεγραμμένοι εις το όνομα του Ιησού , εάν διά της ενεργείας του Διον. Αγαπηνού δοθεί από το αρμόδιο υπουργείο η άδεια της εις δίκην εισαγωγής του Δημάρχου Κων. Αλεξοπούλου ή παυθεί δια βασιλικού διατάγματος , εντός δύο μηνών και αναλάβει την δημαρχιακή θέση  ο Σπ. Κατρίτσης , ούτος θέλει προτείνει αστυνόμο τον Διονύσιο Αγαπηνόν»

Εν Γαργαλιάνοις τη 17 Ιουνίου 1862.

Σπυρ. Π. Κατρίτσης                         Δ. Αγαπηνός

 

Το 1866 γίνονται δημοτικές εκλογές όπου δήμαρχος στον Δήμο Πλαταμώδους , εκλέγεται ο Σπυρίδων Κατρίτσης κτηματίας και έμπορος γεννηθείς  το 1812.

Το 1867 ο δήμαρχος Σπ. Κατρίτσης καθαιρείται του αξιώματος του Δημάρχου και γράφει χαρακτηριστικά η εφημερίδα Πελοπόννησος ( αρ. φυλ. 205  της 4 Ιουλίου 1867)

«Δικασθείς την παρελθούσα Δευτέρα ο δια βουλεύματος εις το ενταύθα Πλημμελειοδικείο επί λησταποδοχή παραπεμφθείς πρώην Δήμαρχος Πλαταμώδους  Κατρίτσης και ένεκα τούτου από το Υπουργείον των Εσωτερικών παυθείς , ηθωώθη λόγω αμφιβολιών περιορισθείσης της ενοχής και καταδίκης εις τον συγκατηγορούμενον υιόν του Δημάρχου» .

Τον ίδιο μήνα προκηρύσσονται και πάλι εκλογές όπου εκλέγεται δήμαρχος και πάλι ο Κων. Αλεξόπουλος με ισχυρή πλειοψηφία έναντι του  Σπ. Κατρίτση , αλλά και αυτή η εκλογή έκρυβε τα περίεργα.

Διαφωτιστική  και πάλι η εφημερίδα « Πελοπόννησος» ( αρ. φυλ.206 της 19 Ιουλίου 1867, σελ. 1)

 

«Και η δημοτική εκλογή του Δήμου Πλαταμώδους ενεργήθη κατ’ αυτάς δι’ όλης της νομιμότητος , της ελευθερίας της τάξεως , εκλεχθέντος Δημάρχου του Κ. Αλεξόπουλου , υπερβάντος κατά 200 ψήφους τον υποψήφιοντης αντιθέτου μερίδος του επί λησταποδοχή παυθέντος πρώην Δημάρχου Κατρίτση . Συγχαιρόμεθα τους δημότας Πλαταμώδους δια την αρίστην εκλογήν ως Δημάρχου του κ. Αλεξόπουλου ανθρώπου τιμίου και ικανού , όστις και άλλοτε διετέλεσε ως Δήμαρχος και εδιοίκησεν επιτυχώς και συνετώς τον Δήμον των.

Εις το προηγούμενον φύλλον μας ανεφέραμενότι ο υιός του πρώην Δημάρχου Πλαταμώδους Κατρίτση κατεδικάσθη επί λησταποδοχή από το ενταύθα Πλημμελειοδικείο εις ενός μηνός φυλάκισιν . Ο κατάδικος ούτος επεστάλη εις τας εν Πύλω φυλακάς , αλλά προς εμπαιγμόν της κοινωνίας και της δικαιοσύνης παρευρέθη ούτος σκανδαλωδώς εις Γαργαλιάνους κατά την διενέργεια της Δημ. Εκλογής . Πεποίθαμεν , ότι ο κ. Εισαγγελεύς λαβών γνώσιν του περιστατικού τούτου και  εκ της ετέρας εφημερίδος  «το Καθήκον»  θέλει σπεύσει να ενεργήση την δέουσαν ανάκρισιν προς αποκάλυψιν και τιμωρίαν του απολύσαντος τον ειρημένον κατάδικον».

Σχετικά Άρθρα

2 Σχόλια

    1. Εννοείται πως είμαστε Έλληνες από πάππο προς πάππο και κάπως έτσι φτάνουμε στην Εποχή του Χαλκού και παραπέρα.

      3.700 χρόνια συνεχούς αστικής παρουσίας και Ελληνικής ομιλίας δεν τα λες και λίγα.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.

Back to top button