Τοπικά Νέα

Ακύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας για ασφαλτικά υλικά

Σε ακύρωση απόφασης οδηγήθηκε η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Τριφυλίας για το διαγωνισμό «Προμήθεια ασφαλτικών υλικών συντήρησης – επισκευής οδών (νέα προμήθεια)», σε συμμόρφωσή της με απόφαση του 1ου Κλιμακίου της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.). Στην Α.Ε.Π.Π. έπειτ από προσφυγή που έκανε ο οικονομικός φορέας «Λεωνίδας Σιώρης και Σία Ε.Ε.» και δικαιώθηκε κατά το μέρος που η Οικονομική Επιτροπή έκανε δεκτή την προσφορά του οικονομικού φορέα «Τζικάκης Ευστάθιος».

Ωστόσο, αποφασίστηκε με ψήφους της συμπολίτευσης η ματαίωση της διαδικασίας της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση, για την επιλογή αναδόχου, που έπρεπε να γίνει με τον προσφεύγοντα οικονομικό φορέα «Λεωνίδας Σιώρης και Σία Ε.Ε.».

Όπως ανέφερε, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και αντιδήμαρχος Δημήτρης Στριμπάκος: «Από το χρονικό σημείο κατά το οποίο η Ο.Ε. με την υπ’ αρ. 165/2020 απόφασή της ενέκρινε τη σχετική τεχνική μελέτη και τις τεχνικές προδιαγραφές για τη διενέργεια του ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την προμήθεια ασφαλτικών υλικών συντήρησης και επισκευής των οδών, άλλαξαν ουσιωδώς οι ειδικότερες συνθήκες που επικρατούν πλέον στον δήμο μας, συνέπεια των οποίων είναι να μην υφίσταται πλέον ενδιαφέρον για την εκτέλεση της ως άνω προμήθειας. Ειδικότερα, μεταβλήθηκε ο τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος κατασκευής και συντήρησης της δημοτικής οδοποιίας, καθόσον δεν κατέστη ακόμα δυνατό να διαθέτει ο δήμος το απαραίτητο μηχάνημα για το στρώσιμο των δρόμων, το οποίο είναι το πλέον απαραίτητο μηχάνημα για τη χρηστή διάθεση του προϊόντος που προμηθευόμαστε με τον παρόντα διαγωνισμό. Επιπλέον, λόγω της φύσης του αντικειμένου της προμήθειας, η χρήση των ασφαλτικών υλικών πρέπει να γίνει αμέσως με την παραλαβή τους, ενώ δεν υπάρχει δυνατότητα κατάλληλης αποθήκευσής τους. Η δημοτική αρχή, λόγω της έλλειψης του ως άνω μηχανήματος, θεωρεί ότι πλέον δεν είναι συμφέρουσα η προμήθεια των ασφαλτικών υλικών για την κατασκευή και συντήρηση της δημοτικής οδοποιίας και δεν εξυπηρετούνται κατ’ αυτόν τον τρόπο τα συμφέροντα του δήμου. Προτίθεται δε, σε σύντομο χρονικό διάστημα και μέχρι να επιτευχθεί η προμήθεια του εν λόγω ειδικού μηχανήματος, να προβεί στη διενέργεια έργου ασφαλτόστρωσης και όχι σε προμήθεια ασφαλτικών υλικών, αντιμετωπίζοντας με τον τρόπο αυτό καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες του δήμου. Πέραν αυτού, μετά την απόφαση της ΑΕΠΠ η οποία έκρινε ότι πρέπει να αποκλειστεί ο υποψήφιος ανάδοχος που είχε καταθέσει την οικονομικότερη προσφορά και είχε ανακηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, υποχρεωτικά καλείται στη θέση του ο δεύτερος υποψήφιος ανάδοχος, ο οποίος όμως για την ίδια προμήθεια έχει υποβάλει προσφορά κατά πολύ ακριβότερη από αυτήν του πρώτου μειοδότη, με αποτέλεσμα η προσφορά του πρέπει να κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη».

Από τις παρατάξεις της αντιπολίτευσης, ο Γιάννης Μερκούρης επισήμανε μεταξύ άλλων: «Στην περίπτωση του κολυμβητηρίου, ομόφωνα αποφασίσαμε τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας, όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία Ν.4412 άρθρο 367 παρ.3 και σύμφωνα με την πρόταση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού. Ίδια περίπτωση και αυτή της προμήθειας ασφαλτικών και δεν μπορώ να δικαιολογήσω την αλλαγή στάσης εκ μέρους σας. Δεδομένης αυτής της εξέλιξης, οφείλουμε να συμμορφωθούμε με την απόφαση της ΑΕΠΠ, όπως προτείνει η επιτροπή διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με το Ν.4412 άρθρο 367 παρ.3. Κύριοι συνάδελφοι, έχετε υποπέσει σε απανωτά λάθη στη διενέργεια του διαγωνισμού, τα οποία αδρομερώς προεκτέθηκαν. Όσον αφορά την εισήγηση του προέδρου προκύπτουν ερωτήματα που χρήζουν απάντησης. Ποια η άποψη της Νομικής Υπηρεσίας του δήμου; Την εισήγηση υπογράφει ο πρόεδρος της επιτροπής και όχι ο δήμαρχος. Γιατί; Ποιος ο λόγος που έρχεστε σε αντίθεση με το Ν.4412, άρθρο 367, παρ.3 που επιτάσσει συμμόρφωση στις αποφάσεις της ΑΕΕΠ; Γιατί αγνοείτε την εισήγηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισμού, κατά παράβαση του κανονιστικού πλαισίου του διαγωνισμού; Οι ισχυρισμοί σας είναι ανίσχυροι και αστείοι. Τότε οι ανάγκες επούλωσης τομών και λακκουβών ήταν πολλές, τώρα είναι μεγαλύτερες και περισσότερες. Τώρα διαπιστώσατε ότι δεν έχετε χώρους αποθήκευσης; Τι να αποθηκεύσετε; Με τη διαδικασία που θα τα διαχειριζόσασταν, η ίδια εξακολουθεί να ισχύει. Η αριθ. 31/2020 μελέτη της Τ.Υ. που εγκρίναμε προβλέπει ότι η προμήθεια θα γίνει τμηματικά, ανάλογα με τις ανάγκες. Σας προβληματίζει η χαμηλή έκπτωση; Αναθέσατε την προμήθεια πινακίδων με έκπτωση 1%, τις συνδέσεις στα Φιλιατρά με έκπτωση 5% μετά την αποχώρηση του πρώτου με 50%. Προχωρήσατε σε απευθείας αναθέσεις ηλεκτρολογικού υλικού προϋπολογισμού 120.000 ευρώ, το ίδιο για προμήθεια κάδων, για εργασίες πολιτικής προστασίας κ.ά. Τα ίδια κάνετε και στη σημερινή τροποποίηση. Δεν σας ενόχλησαν οι δύο προσφορές του ίδιου οικονομικού φορέα με διαφορά που αγγίζει τα 40.000 ευρώ και σας προβληματίζει τώρα; Τότε συνέφερε από οικονομικής άποψης η αποκατάσταση φθορών με προμήθεια ασφαλτικών και τώρα είναι ασύμφορη; Ο μοναδικός λόγος ακύρωσης είναι να μη δοθούν στον οικονομικό φορέα που δικαίωσε η ΑΕΠΠ; Αναλογίζεστε τις συνέπειες τόσο σε προσωπικό επίπεδο όσο και για το δήμο, αν ακυρωθεί και αυτή η απόφαση; Η απόφαση που θα πάρετε δεν προβλέπεται σε διάταξη νόμου, στερείται επιχειρημάτων και στηρίζεται μόνο στην πλειοψηφία που σας παρέχει ο νόμος».

Η Σταματία Αλεξοπούλου ανέφερε: «Σχετικά με την εισήγηση του κ. προέδρου για ματαίωση του διαγωνισμού, θεωρώ ανυπόστατους τους ισχυρισμούς του. Όταν η δημοτική αρχή εισηγήθηκε τον διαγωνισμό για προμήθεια ασφαλτικών υλικών και μέχρι να γίνει προσφυγή στην Α.Ε.Π.Π. ο δήμος δεν διέθετε μηχάνημα. Γιατί εισηγηθήκατε διαγωνισμό προμήθειας ασφαλτικών υλικών εφόσον ο δήμος δεν διέθετε μηχάνημα για το στρώσιμο του υλικού; Έπρεπε να γίνει προσφυγή και να εκδοθεί κιόλας η ακυρωτική απόφαση της Α.Ε.Π.Π. για να διαπιστώσουν ότι ο δήμος δεν διαθέτει μηχάνημα; Η διαδικασία του διαγωνισμού πρέπει να συνεχιστεί σε συμμόρφωση με την απόφαση της Α.Ε.Π.Π. Προτείνω σήμερα κιόλας να πάρουμε απόφαση για τροποποίηση προϋπολογισμού και εγγραφή κωδικού για την αγορά του απαραίτητου μηχανήματος. Ψηφίζω κατά της εισήγησης του προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής για ματαίωση του διαγωνισμού. Ψηφίζω υπέρ της έγκρισης του πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού. Ψηφίζω υπέρ της πλήρους συμμόρφωσης με την υπ’ αριθμ. 609/2021 απόφαση της Α.Ε.Π.Π. Τέλος, εφιστώ την προσοχή σας για να μην μπλέξει ο δήμος σε περιπέτειες που ίσως θα κοστίσουν σε χρήματα των φορολογούμενων δημοτών και όχι μόνο».

Η Μαρία Πανουσιοπούλου τόνισε: «Από την αρχή είχαμε τονίσει ότι ο κωδικός προϋπολογισμού, από τον οποίο μεταφέρθηκαν τα χρήματα και δημιουργήθηκε ο κωδικός της προμήθειας των ασφαλτικών, ήταν της Δ.Ε. Κυπαρισσίας και αφορούσε έργο κι όχι προμήθεια. Εσείς παρόλα αυτά προβήκατε στην τροποποίηση προϋπολογισμού. Σήμερα μετά την ακυρωτική απόφαση της ΑΕ.Π.Π. και με εισήγηση του αντιδημάρχου Οικονομικών μας ζητάτε να ματαιώσουμε την εν λόγω διαδικασία της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης και να προβούμε σε διενέργεια νέου διαγωνισμού, για έργο πλέον ασφαλτόστρωσης κι όχι προμήθεια ασφαλτικών υλικών, για να αντιμετωπίσετε καλύτερα και πιο ολοκληρωμένα τις ανάγκες του Δήμου Τριφυλίας. Αργά κύριοι το καταλάβατε.

Κύριε πρόεδρε, να σας θέσω μια ερώτηση: Εσείς εισηγείστε για το εν λόγω θέμα και με ποια αρμοδιότητα; Το θέμα είναι τεχνικής φύσεως και αρμόδιος αντιδήμαρχος είναι ο κ. Βλάχος. Συμμορφωθείτε λοιπόν κύριοι με την αριθ.609/2021 απόφαση Α.Ε.Π.Π. για να μάθετε να ακούτε τις προτάσεις της αντιπολίτευσης, που έχουν και συμβουλευτικό χαρακτήρα κι όχι βιαστικά και επιπόλαια να αποφασίζετε, επειδή έχετε την πλειοψηφία. Για όλα τα ανωτέρω ψηφίζω κατά της ακύρωσης της διαδικασίας της ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάδειξη αναδόχου στην εν λόγω προμήθεια ασφαλτικών υλικών και τάσσομαι υπέρ της εισηγήσεως του πρακτικού 3 της επιτροπής διαγωνισμού».

Σχετικά Άρθρα

2 thoughts on “Ακύρωση απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Τριφυλίας για ασφαλτικά υλικά”

 1. Τι άλλο θα ακούσουμε τελικά ; Ακυρώσατε το διαγωνισμό με ανίσχυρους και αστείους ισχυρισμούς.
  Δεν έχετε λέει στο Δήμο Διαστρωτήρα ( finisher) για να στρώσετε την άσφαλτο. Από πότε οι λακούβες διαστρώνονται με finisher ;
  Τους προηγούμενους μήνες που ήταν άλλος προσωρινός μειοδότης είχατε finisher ; Tώρα που ακυρώθηκε αυτός με την απόφαση της ΑΕΠΠ και είναι άλλος ο μειοδότης δεν έχετε ; Όταν δημοπρατήσατε το έργο ,εδώ και ένα χρόνο περίπου δεν ξέρατε ότι δεν έχετε finisher ;
  Mήπως νομίζετε οτί οι πολίτες της Τριφυλίας δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται ;
  Mην μας περνάτε για τόσους χαζούς….
  Δείτε λίγο τις τοποθετήσεις των συμβούλουν της αντιπολίτευσης στο πρακτικό της οικονομικής επιτροπης ( αρ. αποφ. 85/2021) και θα καταλάβετε τι ακριβώς συμβαίνει.
  ΚΑΛΗ ΑΝΑΣΤΑΣΗ !

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.