ΓαργαλιάνοιΤοπικά Νέα

Απορρίφθηκε από το ΥΠΕΝ η προσφυγή 5 κατοίκων κατά του ΒΙΟ.ΚΑ. Γαργαλιάνων

 

ΒΙΟΚΑ-ΚΑΜΑΡΙΟΥ-_3-1024x681


Απορρίφθηκε σύμφωνα με απόφαση που αναρτήθηκε στη Διαύγεια στις αρχές της εβδομάδας από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας η προσφυγή που έγινε στις 26/7/2017 από πέντε ιδιοκτήτες ακινήτων πλησίον της περιοχής «Ώζαινα» όπου σύμφωνα με την μελέτη θα εγκατασταθεί ο αγωγός διάθεσης επεξεργασμένων λυμάτων της μονάδας.

Στην απόφαση, η οποία φέρει την υπογραφή του Υπουργού κ. Γ. Σταθάκη, αναφέρονται ως απορριπτέες οι αιτιάσεις που προβάλλονται στην προσφυγή των ιδιοκτητών και οι οποίες αφορούσαν μεταξύ άλλων:

«Οι προσφεύγοντες επικαλούνται ότι η Μ.Π.Ε. του υπό κρίση έργου παραβιάζει την ισχύουσα νοµοθεσία λόγω έλλειψης και περιγραφής βιώσιµων εναλλακτικών λύσεων όσον αφορά την εγκατάσταση του αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων και ειδικότερα την τοποθέτηση του   αναγκαίου φρεατίου φόρτισης και προεχόντως του σηµείου εκβολής του στη θάλασσα. Απορριπτέος ως αβάσιµος κρίνεται ο ανωτέρω ισχυρισµός, και τούτο διότι   στο   υπό   στοιχείο   ΙΙΙ1   του   προοιµίου  της   προσβαλλόµενης µνηµονεύεται, και ελήφθη υπ΄ όψιν κατά την έκδοσή της, η υπ΄ αριθµ. 11353/14.1.1993 Απόφαση του Νοµάρχη Μεσσηνίας, µε την οποία είχε ήδη  καθοριστεί  ως  υδάτινος  επιφανειακός  αποδέκτης  των επεξεργασµένων λυµάτων η θαλάσσια περιοχή στη θέση «ΌΖΑΙΝΑ», σύµφωνα µε τις διατάξεις του αρ. 6 της ΚΥΑ Υγ. ∆ιατ. Ειβ. 221/1965 (ΦΕΚ  Β΄138)  όπως  προβλέπεται.  Ως εκ  τούτου,  δεν  ετίθετο  ανάγκη εξέτασης εναλλακτικών λύσεων επί του ζητήµατος που είχε ήδη καθοριστεί µε προγενέστερη διοικητική πράξη».

«Απορριπτέος ως αβάσιµος κρίνεται και ο προβαλλόµενος ισχυρισµός που αφορά στην έλλειψη και περιγραφή βιώσιµων εναλλακτικών λύσεων στη Μ.Π.Ε. του επίµαχου έργου σχετικά µε την εγκατάσταση / όδευση του κεντρικού αποχετευτικού αγωγού, και τούτο διότι από το περιεχόµενο της προσβαλλόµενης πράξης, από την αναφορά των σχετικών εγγράφων που  µνηµονεύονται στο  προοίµιο και  ελήφθησαν  υπ΄  όψιν  κατά  την έκδοσή της,  καθώς και των στοιχείων του φακέλου που έχει περιέλθει στην υπηρεσία µας, προκύπτει ότι κατά το στάδιο της αξιολόγησης και στάθµισης  των  γνωµοδοτήσεων  και  απόψεων  εξετάστηκε  και  η  υπ΄ αριθµ. 182967/17.10.16 αίτηση των προσφευγόντων, µεταξύ άλλων πολιτών, αναφορικά µε την µετατόπιση του φρεατίου φόρτισης και του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης των επεξεργασµένων λυµάτων κατά 130 m νοτιότερα προς το ρέµα που υφίσταται εκεί (σχετικά τα υπό στοιχεία ΙΙΙ30, ΙΙΙ31 του προοιµίου της προσβαλλόµενης), όµως το συγκεκριµένο αίτηµα  προσέκρουε σε απαίτηση της Εφορείας Ενάλιων Αρχαιοτήτων, που είχε θέσει µε την υπ΄ αριθµ. ΥΠΠΟΑ/Γ∆ΑΠΚ/ΕΕΑ/275326/165105/5818/25.8.2016 γνωµοδότησή της (σχετικό το στοιχείο ΙΙΙ22 του προοιµίου της προσβαλλόµενης), σε συνδυασµό µε το υπ΄ αριθ. 25121/2016/∆.Τ.Υ./1450/03.01.2017 έγγραφο του ∆ήµου Τριφυλίας, µε το οποίο υποβλήθηκε αρµοδίως θεωρηµένη Τεχνική Έκθεση µε τις απόψεις του φορέα του Έργου αναφορικά µε τις γνωµοδοτήσεις επί της Μ.Π.Ε. του έργου του θέµατος (βλ. στοιχείο ΙΙΙ38 του προοιµίου της προσβαλλόµενης)».

«Απαράδεκτα προτείνεται για πρώτη φορά στην εξεταζόµενη προσφυγή εναλλακτική περιοχή διάθεσης λυµάτων (παράλληλα στον ποταµό της περιοχής «Μπάρλα»), καθώς κάτι τέτοιο δεν µπορεί να αξιολογηθεί στο πλαίσιο της εξέτασης της παρούσης προσφυγής για παράβαση νόµου.

Επίσης απορριπτέος κρίνεται ο προβαλλόµενος ισχυρισµός ότι πάσχει η διαδικασία διαβούλευσης διότι οι  προσφεύγοντες  δεν είχαν δυνατότητα να παρέµβουν σε αυτήν, επειδή παραπλανήθηκαν από την αναφορά της θέσης «Όζαινα» ή «Νόζαινα» ως «Νότσαινα» στον τίτλο του έργου, καθότι η συγκεκριµένη εκφορά του τοπωνυµίου δεν είναι τέτοια που να καθιστά παραπλανητική τη θέση ενδιαφέροντος.

Επίσης απορριπτέος κρίνεται ο προβαλλόµενος ισχυρισµός των προσφευγόντων   ότι   οι   εναλλακτικές   λύσεις   τις   οποίες   πρότειναν κρίθηκαν εκπρόθεσµες, καθότι ως προαναφέρθηκε και προκύπτει από το προοίµιο της προσβαλλόµενης απόφασης (βλ. στοιχ. ΙΙΙ30, ΙΙΙ31) αυτές έχουν ληφθεί υπόψη δια της υπ΄ αριθµ. 182967/17.10.2016 αίτησης που υπέβαλαν,  µεταξύ άλλων  πολιτών  και    οι  προσφεύγοντες,  την  οποία απεύθυναν προς την ∆ιεύθυνση Περιβάλλοντος Χωρικού Σχεδιασµού Πελοποννήσου».

«Απορριπτέος ως αβάσιµος κρίνεται ο   ισχυρισµός των προσφευγόντων ότι  η  περιοχή  νότια  του  ρέµατος «Ξηρόρεµα» αποτελεί    ζώνη  ήπιας τουριστικής ανάπτυξης και ως εκ τούτου µη δυνάµενη να υποδεχθεί είτε την κύρια εγκατάσταση επεξεργασίας λυµάτων, είτε τον αγωγό διάθεσης επεξεργασµένων λυµάτων, και τούτο διότι η δραστηριότητα (Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων – Βιολογικού Καθαρισµού) είναι επιτρεπτή στην περιοχή αυτή σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην  την υπ΄ αριθµ.  1319/514/16.12.2016  βεβαίωση  Χρήσεων  Γης  της  Υπηρεσίας ∆όµησης του  ∆ήµου Τριφυλίας  (βλ.  στοιχείο  35ΙΙΙ  στο  προοίµιο της προσβαλλόµενης) σε συνδυασµό µε την υπ΄ αριθµ. 18696/5.10.2016 θετική γνωµοδότηση του Τµήµατος Χωροταξίας του Υπ. Οικ. Ανάπτυξης και Τουρισµού (βλ. στοιχ. ΙΙΙ 27στο προοίµιο της προσβαλλόµενης) µε την  οποία  παραχωρείται  το  δικαίωµα χρήσης  αιγιαλού,  παραλίας  και υποθαλάσσιου χώρου για την κατασκευή αγωγού διάθεσης επεξεργασµένων ληµµάτων (ΒΙΟΚΑ) στη θέση Νότσαινα της ∆.Σ. Γαργαλιάνων του ∆ήµου Τριφυλίας».

Σχετικά Άρθρα

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί το Akismet για να μειώσει τα ανεπιθύμητα σχόλια. Μάθετε πώς υφίστανται επεξεργασία τα δεδομένα των σχολίων σας.